Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ARKE1530 S7 Työharjoittelu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Arkeologia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Työharjoitteluun voi sisältyä toimiminen arkeologian kenttätöissä ja/tai muualla suoritettu arkeologin työvalmiuksia edistävä harjoittelu, johtamistaitoa kartuttava koulutus tai erilaisten järjestöjen puheenjohtajana toimiminen, yhteensä 2,5 - 3 kk ajan.

Merkinnän työharjoittelusta saa tuomalla lehtorille kopiot työtodistuksista sekä harjoitteluraportin. Jos harjoittelusi koostuu useasta työpaikasta, valitse raportoitavaksi vain  1 työkohde. Myös ennen maisteriopintoja tehty työ huomioidaan, jos sitä ei ole sisällytetty kandidaatin tutkintoon.

HARJOITTELUUN LIITTYVÄT TOIMENKUVAT VOIVAT OLLA MM. SEURAAVANLAISIA:                                                                                                                                          Työssäoloaika / op

Kaivausjohtaja (työn saanti ennen FM-tutkintoa marginaalista)    2 vk / 1 op
Piirtäjä / tekninen apulainen / tutkimusavustaja    2 vk / 1 op
Koekaivaus    2 vk / 1 op
Inventointi    2 vk / 1 op
Kaivaja    2 vk / 1 op
Ark. näyttelyn suunnittelu ja toteutus tai muut alan museotehtävät    2 vk / 1 op
Muu kuin arkeologiaan liittyvä museotyö: luettelointi, opastus jne.    2 vk / 1 op
Muinaispolun suunnittelu ja toteutus    2 vk / 1 op
Muinaisjäännösten hoitoon liittyvät tehtävät    2 vk / 1 op
Esihistorian / arkeologian opetustyö (luento / demonstraatio + esityö)    2 vk / 1 op
Esihistoriamatkailuun liittyvät tehtävät    2 vk / 1 op
Uusien arkeologian opiskelijoiden tuutorointi      1 op
AUK tai RUK / MSK tai vastaava johtamisvalmiuksia siviilipalveluksessa tai muissa tehtävissä antanut koulutus      2 op
Erilaisten arkeologin toimenkuviin liitettävien kurssien suoritus (todistus kurssille osallistumisesta) sopimuksen mukaan
Alaa koskeva sanomalehtikirjoittelu, esihistorian oppaiden laatiminen, arkeologisten videoiden toteutus, digitaaliseen mallintamiseen liittyvät työt    sopimuksen mukaan

 

Myös muiden kuin yllä esitettyjen toimenkuvien sopivuudesta työharjoitteluksi voi keskustella lehtorin kanssa.

 

OHJEITA RAPORTIN (PITUUS 2 - 3 LIUSKAA) SISÄLLÖKSI

Kerro lyhyesti raportin alussa:

-        nimi, opintorekisterinumero, päivämäärä

-        missä suoritit harjoittelun

-        harjoittelun ajankohta

-        miten sait harjoittelupaikan

 

Pohdi mm. seuraavia asioita:

-        minkälaisia työtehtäviä sinulla oli

-        millaisia taitoja ja valmiuksia tarvitsit työtehtävistä suoriutuaksesi

-        mitä opit harjoittelun aikana

-        mitä opit omasta alastasi

-        arvioi omaa onnistumistasi annettujen työtehtävien hoidossa

-        millaisia kontakteja sait työjakson aikana

-        arvioi omaa viihtymistäsi työpaikalla ja työtovereiden parissa

-        kuinka omassa opinto-ohjelmassasi oppimasi asiat hyödyttivät harjoittelussa

 

Vastaava opettaja

Kristiina Korkeakoski-Väisänen
kriskork[ät]utu.fi