Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MUSI1680 S4. Pro gradu -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Musiikkitiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Aika: I-IV periodi, keskiviikkoisin klo 10-12 alkaen 9.9. 2015. Seuraava istunto 30.9. ja sen jälkeen viikoittain paitsi 21.10. ja 28.10.

Paikka: Salonki-huone, Sirkkala

Sisältö: Seminaari on tarkoitettu akateemisen lopputyön eli pro gradu -tutkielman kirjoittamisprosessin tukemiseen. Seminaarissa syvennetään tutkimuksen tekoon liittyviä taitoja: opetellaan tutkimusprojektin suunnittelua ja toteuttamista sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista tieteellistä viestintää. Seminaari suositellaan suoritettavaksi heti HuK-seminaarin suorittamisen jälkeen, vaikkei pro gradun aihe olisi vielä seminaarin alussa selvillä. Opetuksen ja ohjauksen ohella seminaarin tarkoitus on toimia vertaisryhmänä, joka kannustaa ja tukee opiskelijan työskentelyä oman tutkielmansa parissa. Pari kertaa vuodessa seminaari-istunnot on tarkoitettu kaikille oppiaineessa parhaillaan pro gradu -tutkielmaa tekeville opiskelijoille, jolloin kartoitetaan koko oppiaineen gradutilannetta; näille kerroille mukaan toivotaan kaikki oppiaineen graduntekijät riippumatta siitä, milloin he ovat suorittaneet pro gradu -seminaarin.

Suoritustapa: Kirjalliset ja suulliset harjoitustyöt (mm. tutkimussuunnitelman ja seminaariesitelmän laatiminen sekä opponointi).

Edeltävät opinnot: Opintojaksot S1., S2. ja S3. ainakin aloitettuina

Arvostelu: 0-5

Ilmoittautuminen

Sähköpostitse opettajalle john.richardson(at)utu.fi 2.9.2015 mennessä.

Vastaava opettaja

John Richardson

Opetus

9.9.2015 –