Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
USKO1151 P3. Työseminaari 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Uskontotiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimusalaan liittyvän pienimuotoisen tutkimushankkeen. Hän tuntee pääpiirteissään aineistojen tuottamisen erilaiset mahdollisuudet, ymmärtää teorian roolin aineistolähtöisessä tutkimuksessa sekä hallitsee tieteellisen esittämisen ja tieteellisen tekstin arvioinnin perusteet.

Yleiskuvaus

perjantaisin 9.10., 23.10., 13.11. ja 20.11. klo 9-13 E121, Jäntere, Minerva 1. krs.

Pienryhmäopetuksena 16 h, itsenäistä työskentelyä ja verkkotyöskentelyä.

Seminaarin kiintiö on 16 opiskelijaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensimmäisen vuoden pää- ja sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin seminaariopetuksena. Mikäli opetusryhmä tulee täyteen, pääaineopiskelijoilla (kansatiede, folkloristiikka, uskontotiede) on etuoikeus kontaktiopetuspaikkoihin.

Toisen vuoden ja sitä vanhemmat sivuaineopiskelijat suorittavat Työseminaarin Moodle-kurssina, mikäli kontaktiopetusryhmässä ei ole tilaa (kiintiö 16). Moodle ryhmää ei perusteta, jos kontaktiopetusryhmässä on vapaita paikkoja. 

Sitova ilmoittautuminen 30.9. mennessä työseminaarin vetäjälle Tuija Hoville sähköpostilla: tuija.h.hovi@utu.fi

 

Kurssin aikana tutustutaan tieteenalan aineistontuottamisen peruslähtökohtiin, tutkimusprosessin yleiseen luonteeseen sekä tutkimuksen käytännön toteuttamiseen. Lisäksi opetellaan yleisiä seminaarityöskentelyn käytäntöjä ja tiedonhallintataitoja. Kurssin lopuksi tehdään opettajan ohjauksessa lyhyt harjoitustutkimus aineistonkeruineen ja opponoidaan toinen tutkielma.

Ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen 30.9. mennessä työseminaarin vetäjälle Tuija Hoville sähköpostilla: tuija.h.hovi@utu.fi

Vastaava opettaja

yliopistonlehtori Tuija Hovi

Opetus

9.10.2015 – 20.11.2015
Ryhmätyöskentely 16 t
Työseminaari
Pe 9.10.2015 - 13.11.2015 viikoittain klo 9.00-13.00, Jäntere
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.