Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KUHI1174 A3.3. Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kulttuurihistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tiedekirjoittamisen lähtökohdat ja tunnistaa sen eri muotojen (tieteellinen artikkeli, essee, popularisoiva esitys, kritiikki) keskeiset tavoitteet. Opiskelija osaa arvioida kulttuurihistorian tiedekirjoittamista ja soveltaa saamaansa palautetta omiin teksteihinsä.

Yleiskuvaus

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä niitä taitoja, jotka on opittu kohdassa
A3.2. Luennot käsittelevät tiedekirjoittamisen yleisiä piirteitä, lajeja ja tyylejä sekä
näkökulmien, tutkimuskysymysten, kontekstien ja vastaanoton merkitystä kaikessa
tiedekirjoittamisessa. Omissa kirjoitustöissä ja harjoitustyöryhmissä harjoitellaan
luennoilla opittua syventyen alkuperäislähteiden ja tutkimuskirjallisuuden käyttöön sekä
tiedekirjoittamisen keskustelevaan arviointiin.

Opetuksen toteutustavat: Luentoopetus,
itsenäinen työskentely ja projektiryhmät.

Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoitustyö(t) + osallistuminen kontaktiopetukseen.

Edeltävät opinnot: Kulttuurihistorian perusopintojen P3 (Kulttuurihistorian
aikakaudet)/Historian perusopintojen P3 (Näkökulmia historiaan).

Opetus lukuvuonna 2015–2016:

Luennot tiistaisin 26.1.2016 - 16.2.2016 kello 12 - 14, seminaarihuoneessa E117 Litzen, Minerva, Sirkkala.

Temaattisiin työpajoihin jako tapahtuu ensimmäisellä luennolla ja se tehdään arpomisperiaatteella. Ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran viikolla 7 ja sen jälkeen oman aikataulunsa mukaan.

Luennot, projektiryhmät, itsenäinen työskentely.

Kurssin loppuseminaari järjestetään tiistaina 26.4. klo 12–14 Janus-sali.Vastaava opettaja

Maarit Leskelä-Kärki

Opetus

26.1.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus 8 t
Luennot
Ti 26.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva, E325 Mediatutkimuksen seminaarihuone
Loppuseminaari
Ti 26.4.2016 klo 12.00-14.00, Janus
Ryhmäopetus
Ryhmä I
Ti 16.2.2016 - 10.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva, E117 Litzen
Ryhmä II
Ke 17.2.2016 - 11.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva, E104 Virkkunen
Ryhmä III
Pe 12.2.2016 - 13.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva E104, Virkkunen
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

26.1. Johdantoluento (Maarit Leskelä-Kärki)
2.2.  Tiedeviestintä
9.2.  Tiede, tieto ja kirjoittaminen. Historiatiedon esittämisen lajit (Anu Lahtinen)
16.2. Kirjoittaminen luovana prosessina (Niina Repo)