Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KUHI1203 A5. Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kulttuurihistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan seminaarin päättyessä osaavan kirjoittaa yhtenäinen ja johdonmukainen tutkielma, jossa käytetään historiantutkimuksen tieteellistä viittausjärjestelmää. Tutkielman teon prosessin aikana seminaarissa on tarkoitus oppia ymmärtämään tutkimuksen tekoa kysymyksenasettelun, lähteiden käytön, itsenäisen tulkintojen tekemisen, kokonaisuuksien jäsentämisen ja kirjoittamisen näkökulmista. Tavoitteena on myös oppia keskustelemaan omasta ja muiden töistä työn eri vaiheissa ja opponointitehtävän kautta kommentoimaan kokonaista tutkielmaa.

Yleiskuvaus

Opintojakson ytimenä on seminaari, jossa käsitellään tutkimuksen teon perusteita, aiheenvalintaa, kysymystenasettelua, lähteiden ja hakuteosten käyttöä, disposition laadintaa, noottiapparaatin rakennetta sekä opetellaan akateemista keskustelua, tieteellistä kirjoittamista ja tietoverkkojen käyttöä. Seminaarin opetus rakentuu kandidaatintutkielman teon prosessin ympärille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 16.9. mennessä.

Vastaavat opettajat

Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi

Opetus

16.9.2015 – 9.3.2016
Ryhmäopetus
Ryhmä 1
Ke 16.9.2015 - 2.3.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva E119, Litzen, Ryhmä kokoontuu keväällä myös ma 14-16, E119 Juva.
Ryhmä 2
Ke 16.9.2015 - 9.3.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva, E104 Virkkunen, Ryhmä kokoontuu keväällä myös ma 14-16, E104 Virkkunen..

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Seminaari ja kandidaatintutkielma arvostellaan yhdessä ja merkitään opintorekisteriin kokonaisuutena asteikolla 0–5, kuitenkin vasta sen jälkeen kun myös kypsyysnäyte on suoritettu. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Kirjallinen viestintä, Kulttuurihistoria P3 Kulttuurihistorian perusteet tai Historia P3 Näkökulmia historiaan. Lisäksi A3.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat suoritettuna tai suoritetaan samanaikaisesti

Lisätiedot: Niille sivuaineopiskelijoille, jotka jatkavat kulttuurihistorian maisteriopintoihin, suositellaan kandidaattiseminaarin suorittamista. Sivuaineopiskelijat eivät tee kypsyysnäytettä.