Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HIST0010 P1. Johdatus historian opintoihin ja opiskelutaitoihin 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee historia-aineiden ja HuK-tutkinnon rakenteet ja osaa suunnitella ja aikatauluttaa pää- ja sivuaineopintonsa sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Lisäksi hän hallitsee keskeiset opiskelu-käytänteet, kuten NettiOpsun käytön ja e-Hopsin laatimisen, ja sitoutuu ajatukseen opiskelusta opiskelijan työnä sekä kantaa vastuuta oppimisestaan ja osallistumisestaan.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan historia-aineiden ja HuK-tutkinnon rakenteisiin, erilaisiin sivuainevaihtoehtoihin sekä perehdytään historianopintojen opiskelu- ja ohjauskäytänteisiin sekä tärkeimpiin tietokantoihin. Opintojakso alkaa yhteisluennolla, minkä jälkeen opiskelijat osallistuvat opettajatutoriensa vetämiin ryhmä- ja henkilökohtaisiin tapaamisiin. Opintojakson kuluessa opiskelijat tekevät kandidaattitutkintoon saakka ulottuvan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Vastaavat opettajat

Suvianna Seppälä, SH
suvianna.seppala[ät]utu.fi
Heli Paalumäki, YH
helpaa[ät]utu.fi
Paavo Oinonen
paavo.oinonen[ät]utu.fi

Opetus

31.8.2015 –
Luento-opetus 2 t
Luento-opetus
Ma 31.8.2015 klo 14.00-16.00, ls I, Tauno Nurmela -sali
Ryhmäopetus 2 t
Pienryhmätapaamiset
Yksilöopetus 6 t

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennolle, ryhmätyöskentelyyn ja henkilökohtaisiin tapaamisiin,  sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijat

Sivuaineopiskelijoiden tulee ilmoittautua oppiaineiden toimistoon (his-toimisto@lists.utu.fi) 4.9.2015 mennessä. Sivuaineopiskelijat osallistuvat kurssin aloittavalle yhteisluennolle pääaineopiskelijoiden tapaan. HOPSin sijaan he tekevät 2–3 liuskan suunnitelman historian opinnoistaan ja palauttavat sen historiaaineiden
toimistoon 30. 9. klo 15.30 mennessä.

Avausluennon lisäksi osion suorittaminen riippuu siitä, tekeekö opiskelija kurssin osana historian vai kulttuurihistorian perusopintoja.

Opiskelija, joka suorittaa kurssin osana historian perusopintoja, korvaa kurssin suorituksen edellä mainitulla tavalla.

Kulttuurihistoriaa pää- tai sivuaineena opiskeleville Opintojakso on pakollinen vain pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan P3 Kulttuurihistorian aikakaudet 4 op laajuisena. Sivuaineopiskelijoillekin suositellaan johdantoluennolle osallistumista, mikäli he eivät ole aiemmin opiskelleet historia-aineita.