Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HIST0011 P2. Historian mieli 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssi johdattaa opiskelijan historiantutkimukseen. Opiskelija tutustuu sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla opiskelemaansa tieteenalaan ja sen merkitykseen. Hän ymmärtää historiantutkimuksen traditiota ja sidonnaisuutta aikaansa sekä osaa pohtia sen asemaa tieteenä. Opiskelija tuntee kysymykset historiallisen tiedon luonteesta ja historian asemasta yhteiskunnassa. Hän oppii sijoittamaan itsensä osaksi historiaa ja sen nykyhetken vaikutuksia. Samalla opiskelija tutustuu opiskelukaupunkinsa ajallisiin kerrostumiin ja hahmottaa ne osana laajempaa historiallista kontekstia.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luennoista, Turku-ekskursiosta, pienryhmätyöskentelystä sekä oppimispäiväkirjaharjoituksesta. Luennot esittelevät historiantutkimuksen periaatteita, sen suhdetta lähitieteisiin ja sen asemaa menneisyyden esittämistapojen joukossa. Opiskelija perehtyy teemoihin myös itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Vastaava opettaja

Raita Merivirta
raimer

Opetus

1.9.2015 – 4.9.2015
Luento-opetus 8 t
Luento-opetus
Ti 1.9.2015 klo 12.00-14.00, Salus
Luento-opetus
Ke 2.9.2015 klo 14.00-16.00, Janus
Luento-opetus
To 3.9.2015 klo 14.00-16.00, Salus
Luento-opetus
Pe 4.9.2015 klo 12.00-14.00, Janus
Ryhmäopetus 2 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen luennoille ja pienryhmään pakollista. Oppimispäiväkirja.

Lisätiedot

Jos kurssi on suoritettu kulttuurihistorian perusopinnoissa, tehdään korvaava kirjatentti. Tenttiin liittyen ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.