Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUHI0429 S3. Tutkielmaa tukevat opinnot 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan oman tutkielmansa aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuuden tuntemusta, tutkielman teoreettisen viitekehyksen hahmottamista ja syventää oman alansa tutkimustradition tuntemusta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee omaan tutkimusaiheeseensa liittyvän keskeisen käsitteistön, lähestymistavat ja teoriat, ja lisäksi hänellä on valmius niiden arviointiin ja kommentointiin oman tutkielmansa näkökulmasta.

Yleiskuvaus

Opintojakson sisällön muodostaa opettajan kanssa sovittava pro gradu -tutkielman tekoa tukeva kirjallisuus, joka käsittelee tutkielman teoreettista perustaa tai temaattista aihepiiriä.

Vastaavat opettajat

Kirsi Vainio-Korhonen
kirsi.vainio-korhonen[ät]utu.fi
Timo Myllyntaus
timmyl[ät]utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: Tenttikirjallisuus sovitaan yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset: suorituskieli suomi; kirjallinen tentti tai essee tai kurssi.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija ei ole tehnyt työharjoittelua kandidaattitutkintoon, niin hänen suositellaan tekevän tämä opintojakso 5 op.n laajuisena ja suorittamaan osio S4 Työelämäopinnot kohdasta 5 op.n laajuisena.