Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YLHI0416 A5. Kandidaattiseminaari ja tutkielma 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Yleinen historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman. Hän pystyy etsimään ja analysoimaan suppeita lähdeaineistoja, rajaamaan tutkimusaihetta, muodostamaan kysymyksenasettelun sekä suhteuttamaan tutkimusongelmansa oleellisiin konteksteihin ja tutkimuskirjallisuuteen. Hän osaa perustella ja dokumentoida väitteensä sekä keskustella omasta ja toisten opiskelijoiden tutkielmista.

Yleiskuvaus

Sisältö: Kurssilla käsitellään tutkimustyön perusteita lähdeaineiston etsimisestä, kysymyksenasettelun muodostamisesta ja kirjoitusprosessista aina viitejärjestelmän tekniseen toteutukseen ja tutkijan eettiseen vastuuseen saakka. Näihin aiheisiin liittyvät harjoitustyöt ja keskustelut palvelevat kandidaatintutkielman tekemistä. Tutkielmassaan (15–20 sivua) opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä käyttäen sekä alkuperäisaineistoa että tutkimuskirjallisuutta. Työ käsitellään seminaarissa opponointikäytännön mukaisesti, minkä jälkeen se viimeistellään. Kandidaattiseminaari on tarkoitettu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Ilmoittautuminen


Ryhmiin ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi ilmoittautumislistaan. Listat ovat yleisen historian ilmoitustaululla maanantaista 24.8. klo 12.00 alkaen.

Vastaavat opettajat

Janne Tunturi
jantun[ät]utu.fi
Eero Kuparinen
eeroku[ät]utu.fi

Opetus

1.9.2015 –
Seminaari
Ryhmä 1 (Kuparinen)
Ti 8.9.2015 - 3.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Jäntere
To 7.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Jäntere
Ryhmä 2 (Tunturi)
Ke 28.10.2015 - 11.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Jäntere
Pe 8.1.2016 - 6.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Jäntere
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Arviointi suoritetaan, kun kypsyyskoe on hyväksytty.

Oppimateriaalit

Yleisen historian kotisivuilla on seminaariryhmä 1:n omat sivut:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/yleinenhistoria/opiskelu/kurssit/Sivut/kandi-kuparinen.aspx


Ryhmä 2 käyttää moodle2:sta.