Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YLHI0614 S1. Yleinen historia tieteenä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Yleinen historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää maisteriopintojen laadullisen eron kandidaatintutkintoon kuten teoreettisemman lähestymistavan, laajempien aineistojen käytön sekä itsenäisemmän ja vastuullisemman roolin oman osaamisensa kehittämisessä. Hän ymmärtää historiantutkimuksen aseman yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee keskeistä historianfilosofista ja -teoreettista keskustelua ja pystyy paikantamaan oman tutkielmansa osaksi laaja-alaista historiatieteellistä keskustelua.

Yleiskuvaus

Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Johdantoluennoilla (8 h) käsitellään historian asemaa yhteiskunnassa, historiallisen tiedon ja tutkimuksen luonnetta sekä yleisestä historiasta valmistuvien asiantuntijuutta. Kurssilla perehdytään yleisen historian syventävien opintojen tavoitteisiin ja opiskelukäytäntöihin. Kurssin yhteydessä opiskelija laatii maisteriopintoja koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). Osio suoritetaan oppimispäiväkirjalla.
2. Moodle-kurssilla opiskelija tutustuu ajankohtaiseen keskusteluun historianfilosofisista ja -teoreettisista kysymyksistä lukemalla kurssiaineistoa sekä tekemällä kirjallisia harjoituksia. Kurssi päättyy yhteiseen keskustelutilaisuuteen (2 h).

Vastaava opettaja

Leila Koivunen
leikoi[ät]utu.fi

Opetus

7.9.2015 – 15.10.2015
Luento-opetus 8 t
Yleinen historia tieteenä -luennot
Ma 7.9.2015 - 14.9.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, E221
To 10.9.2015 - 17.9.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, E221
To 15.10.2015 klo 12.00-14.00, E221
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Toteutustavat: Luennot, HOPS, Moodle, lukupaketti ja itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja ja Moodle-tehtävät