Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FOLK1071 KULTTURIALAN TYÖELÄMÄTAIDOT 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Folkloristiikka
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

OSA I, 3 op
Tällä kurssilla opiskelija tutustuu kulttuurialan työtehtäviin sekä alalla vaadittaviin taitoihin ja pätevyysvaatimuksiin ja erilaisiin urapolkuihin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä tuoda ne esille työnhakuun liittyvissä asiakirjoissa.

Osa II, 2 op:
Työpajan tavoitteena on kirjoittaa oman tutkimusaiheen (opinnäyte, harjoitustyö tau vastaava) perusteella yleistajuinen artikkeli laajalle yleisölle suunnattuun mediaan (sanoma- tai aikakauslehti, netissä tai printtinä).

Yleiskuvaus

FOLK1071 Kulttuurialan työelämätaidot 5 op

Kurssi on pakollinen folkloristiikan pääaineopiskelijoille. Kurssi koostuu kahdesta osiosta, kulttuurialan työtehtäviä ja osaamista esittelevästä 8 kerran kurssista (3op) sekä artikkelityöpajasta (2 op). Artikkelityöpajaan ilmoittaudutaan Anne Heimolle (anheimo@utu.fi) 30.10. mennessä. Työpaja on tarkoitettu ensisijassa Kulttuurialan työelämätaidot -kurssin suorittaville tai sen jo aiemmin suorittaneille folkloristiikan opiskelijoille. Huom. Kaikkien pääaineopiskelijoiden on suoritettava FOLK1071 5 op:n suuruisena.

OSA I, 3 op:

Kurssille ilmoittaudutaan 21.10. lähtien Moodlessa: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=3393  (Avain 2015)

Maanantaisin 26.10.–14.12. klo 12–14 Litzen E117

26.10.           Anne Heimo ja Pekka Tolonen: Kurssin esittely; Opintopäällikkö Sanna Mäkilä: Harjoittelu
02.11.           Petri Katajarinne, Nuori yrittäjyys ry: Yrittäjyydestä ja ammattiliitoista
09.11.           Pilvi Lempiäinen, Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut: Urasuunnittelu, oman osaamisen tunnistaminen, yleiset työelämätaidot,

tulevaisuuden työelämätarpeet, "oman alan työ" ja sen vaatimukset, työelämätietouden merkitys sivuainevalinnoissa.
16.11.           Tohtorikoulutettavat FM Anna Haapalainen (uskontotiede) ja FM Antti Lindfors (folkloristiikka) esittelevät nuoren tutkijan työtä.
23.11.           (Ilmoitetaan myöhemmin)
30.11.           FM Laura Salmi: Folkloristi arkistoalalla ja FM, tuottaja Hanna Uusi-Seppä, Gallera Muu
07.12.           Ekskursio: Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri (Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3). Työskentely järjestössä. Projektipäällikkö Ulla Koivunen.
14.12.           Tehtävien palautekerta ja loppukeskustelu

Kurssilla on 80% läsnäolovelvollisuus. Ylimääräisten poissaolojen korvaamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Poissaolot korvataan osallistumalla kurssin aihepiiriin liittyvään tapahtumaan tai tilaisuuteen ja kirjoittamalla siitä (0,5 - 1 s.) lyhyt raportti vastuuopettajalle.

Kurssiin kuuluu oppimispäiväkirjan lisäksi CV:n ja työhakemuksen kirjoittaminen ja niihin palautteen hakeminen Rekryn CV-klinikalta. CV-klinikoita on: 26.10., 11.11., 24.11., ja 9.12. Kaikki tehtävät palautetaan viimeistään to 10.12.2015.

Osa II, 2 op:

Artikkelityöpajaan ilmoittaudutaan Anne Heimolle (anheimo@utu.fi) 30.10. mennessä.

Tietokirjailija, toimittaja Elina Teerijoki: Artikkelityöpaja

19.11.–17.12. (ei 10.12.) torstaisin klo 12–14 E123, Minerva 1. krs

19.11.           Johdanto: perusasioita journalismista, juttutyypeistä, journalistisen ja tieteellisen kirjoittamisen eroista ja yhtäläisyyksistä. Kotitehtävä 1.
26.11.           Kotitehtävä 1:n purku. Lehtijutun elementit: otsikko, ingressi, leipäteksti ja sen rakentaminen, kuvitus, muut graafiset keinot. Kotitehtävä 2.
03.12.           Kotitehtävä 2:n purku. Tiedonhankinnan tekniikat lyhyesti: miten voin tuoda juttuuni muitakin kuin oman näkökulmani? Jutun räätälöinti tiettyyn kohdemediaan. Ohjeet päättötyön tekoon.
17.12.           Päättötöiden purku ja aikaa keskusteluun. Jutun myymisestä, palkkioista, tekijänoikeuksista ja muista käytännön ja taloudellisista kysymyksistä.


Ilmoittautuminen

OSA I, 3 op:
Kurssille ilmoittaudutaan 21.10. lähtien Moodlessa: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=3393">https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=3393 (Avain 2015)
OSA II, 2 op:
Artikkelityöpajaan ilmoittaudutaan Anne Heimolle (anheimo@utu.fi) 30.10. mennessä.
Työpaja on tarkoitettu ensisijassa Kulttuurialan työelämätaidot -kurssin suorittaville tai sen jo aiemmin suorittaneille folkloristiikan opiskelijoille.

Vastaava opettaja

Anne Heimo, Pekka Tolonen ja vierailijoita, Artikkelityöpaja: Elina Teerijoki

Opetus

26.10.2015 – 17.12.2015

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojakson suorittaminen kurssimuotoisena on pakollinen pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat sopivat suorituksesta vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä uskontotieteen oppiaineen sekä Turun Akateemisen Rekrytointipalvelujen kanssa.