Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YLHI0615 S2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Yleinen historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisen historian tutkimuksen keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja. Hän osaa arvioida erilaisia lähestymistapoja ja hän pystyy valitsemaan pro gradu -tutkielmaansa soveltuvia ratkaisuja. Hän osaa soveltaa myös toisilla tieteenaloilla käytettyjä käsitteitä ja teorioita historiantutkimukseen.

Yleiskuvaus

Sisältö: Osiossa syvennetään tietämystä historiantutkimuksen menetelmistä ja aineistoista sekä tarkastellaan historiantutkimusta osana monitieteistä ihmistieteellistä tutkimuskenttää. Opiskelija perehtyy joko laaja-alaisiin historian metodologiaa kokonaisuudessaan pohtiviin teoksiin tai syventyy erityiskysymyksiin kuten visuaalisuuden, materiaalisuuden tai narratiivisuuden haasteisiin.

Opintojakson kotisivu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Toteutustavat: Kirjallisuuspaketti ja Moodle-tehtävät tai harjoituskurssit tai oman pro gradun metodologisiin ratkaisuihin liittyvä essee

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
 
1. Historian teoriaa 5 op
Ankersmit, Frank: Meaning, Truth and Reference in Historical Representation (2012) JA Iggers, Georg G.: Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge (2005) JA Grafton, Anthony: The Footnote. A Curious History (1997)
 
2. Historioitsijan tieto 5 op
Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia (2000) JA Historical Knowledge. In Quest of Theory, Method and Evidence. Ed. Marjatta Rahikainen & Susanna Fellman (2012) JA History and Theory -lehden teemanumeron (vol. 50, 2011: Historical Distance) artikkeleita
 
3. Ajatus, kieli, teksti 5 op
Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli (2002) JA Clark, Elizabeth A.: History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn (2004) JA Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysi liikkeessä (1999).
 
4. Esine, paikka, kuva
Lehtonen, Turo-Kimmo: Aineellinen yhteisö (2008) JA Cresswell, Tim: Place. A Short Introduction (2004) JA Jordanova, Ludmilla: The Look of the Past. Visual and Material Evidence in Historical Practice (2012)