Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YLHI0624 S5.2. Maisteriseminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Yleinen historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy rajaamaan tutkimusteemansa, laatimaan kysymyksenasettelun ja jäsennyksen. Hän osaa laatia tutkimussuunnitelman, johdannon ja hän pystyy kirjoittamaan kokonaisia käsittelylukuja. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja pystyy osallistumaan aktiivisesti ja rakentavasti tieteelliseen keskusteluun.

Yleiskuvaus

Sisältö: Maisteriseminaarissa ohjataan opiskelijoita pro gradu -tutkielman tekemisessä sekä keskustellaan harjoitustöiden pohjalta tutkielman tematiikkaan, rajaukseen, dispositioon, kysymyksenasetteluun, lähteisiin, metodeihin sekä tieteelliseen päättelyyn ja tutkimustulosten esittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Seminaarissa esitetään kolme pro gradu -tutkielmaan liittyvää harjoitustyötä: 1) tutkimussuunnitelma, 2) johdantoluonnos ja dispositio sekä 3) käsittelyluku. Maisteriseminaari kestää vähintään neljä periodia ja siihen osallistumista suositellaan koko pro gradu -työskentelyn ajan.

Ilmoittautuminen

Jokaiseen ryhmään otetaan 8 uutta aloittajaa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 31.8. saakka. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköposti ryhmän opettajalle (eeroku@utu.fi, leikoi@utu.fi, taisyr@utu.fi). Ryhmäjako vahvistetaan syksyn alussa.

Vastaavat opettajat

Leila Koivunen
leikoi[ät]utu.fi
Eero Kuparinen
eeroku[ät]utu.fi
Taina Syrjämaa
taisyr[ät]utu.fi

Opetus

2.9.2015 – 19.5.2016
Seminaari
Ryhmä 1 (Kuparinen)
Ti 15.9.2015 - 17.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Jäntere
Ryhmä 2 (Koivunen)
To 3.9.2015 - 12.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Jäntere
Ma 7.9.2015 - 9.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Minerva, E221 Jäntere
Ryhmä 3 Intensiiviryhmä (Syrjämaa)
Ke 2.9.2015 - 11.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Jäntere
Ma 7.9.2015 - 9.5.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Jäntere
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Ryhmä 1 toimii lukuvuoden 2015–2016 ajan perinteisellä nonstop-idealla eli osallistujat etenevät kukin oman aikataulunsa mukaisesti. Ryhmät 2 ja 3 puolestaan etenevät kandiseminaarista tutulla tavalla yhteisen aikataulutuksen mukaisesti yhden lukuvuoden ajan. Ryhmien 2 ja 3 tapaamisrytmi vaihtelee työn vaiheiden mukaan. Kaikissa ryhmissä on kokonaisuudessaan yhtä paljon kokoontumisia.