Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUHI0507 S1.3. Tutkielman tietoteoreettiset ulottuvuudet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suomen historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija hallitsee Suomen historian keskeiset metodiset ja tietoteoreettiset ulottuvuudet etenkin oman tutkielma-aiheensa näkökulmasta. Osio opettaa arvioimaan historiantutkimuksen suuntauksia kriittisesti. Osiossa työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä, mikä parantaa opiskelijan työelämävalmiuksia, kuten vuorovaikutustaitoja ja taitoja oman projektin eteenpäinviemisessä.

Yleiskuvaus

Kurssin aikana opiskelija pohtii oman tutkielmansa erityiskysymyksiä ja asettaa ne ohjaajan kanssa sovittavan kirjallisuuden avulla laajempaan metodologiseen ja teoreettiseen viitekehykseen. Opiskelija kirjoittaa aiheesta vähintään neljän sivun laajuisen esseen ja osallistuu vertaisseminaarityöskentelyyn pienryhmässä ja verkkoympäristössä.

Vastaavat opettajat

Kirsi Vainio-Korhonen
kirsi.vainio-korhonen[ät]utu.fi
Timo Myllyntaus
timmyl[ät]utu.fi

Opetus

8.9.2015 – 15.12.2015
Seminaari
Ti 3.11.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva E323, Mediatutkimus
Ti 8.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva E323, Mediatutkimus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen vertaisseminaarityöskentelyyn ja essee. Opiskelija voi valita ryhmänsä, jossa tekee suorituksen, ensimmäinen ryhmä työskentelee SL1 periodissa ja toinen ryhmä SL2 periodissa.

Suositeltu suoritusajankohta: Maisteriopintojen 1. vuoden syksy SL1 tai SL2

Huom! Timo Myllyntauksen 8.9. alkavaa ryhmää suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet kohdan S1.1 Johdanto Suomen historian maisteriopintoihin.