Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUHI0508 S2. Näkökulmia Suomen historian uusimpaan tutkimukseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suomen historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt valitsemiensa Suomen historian alaan kuuluvien tutkimusten näkökulmiin, menetelmiin ja teoreettisiin lähtökohtiin sekä samalla syventänyt omaa osaamistaan itsenäisen tieteellisen tutkielman tekijänä.

Yleiskuvaus

Opintojakso sisältää uusinta Suomen historiaa käsittelevää tutkimusta. Valitsemiaan teoksia lukiessaan opiskelijan tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkimuksen näkökulmaan, kysymyksenasetteluun, teoreettiseen ja metodiseen kehykseen sekä lähdeaineistoon ja sen käsittelyyn. Opettajalle voi tehdä myös omia ehdotuksia suoritettavista teoksista.

Vastaava opettaja

Kirsi Vainio-Korhonen
kirsi.vainio-korhonen[ät]utu.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Lisätiedot

Opintojakso sopii mainiosti suoritettavaksi myös esseenä. Opiskelija ottaa tentittävät teokset mukaansa tenttitilaisuuteen ja käyttää niitä vastatessaan kysymyksiin.

Huom! Tästä on oltava maininta tenttikuoressa.

Kirjallisuus: Tenttiin tai esseen pohjaksi valitaan kaksi teosta.