Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ARKI0007 Perinnearkistot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Perinnetieteiden opiskelijat saavat syventävää tietoa oman alansa arkistoaineistojen säilyttämisestä ja käytöstä, muiden alojen opiskelijoiden näkemys arkistoalasta ja työllistymisestä arkistoalalle laajenee.

Yleiskuvaus

Kurssilla on neljä lähiopetuskertaa, joilla opiskelija saa kuvan etnologisista ja folkloristisista aineistoista, niiden kertymisestä, historiallisista taustoista ja tutustuu käytännössä Turussa sijaitseviin tutkimusarkistoihin. Kurssin puitteissa tehdään opintokäynti Helsinkiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapetin perinnearkistoihin. Arkistoissa tutustutaan niiden toiminnan eri aspekteihin, mukaan lukien arkistopedagogiikka. Lisäksi opiskelija kirjoittaa tutustumiskäynneistä oppimispäiväkirjan ja osallistuu kirjallisuustenttiin.

Vastaava opettaja

Pasi Enges
penges[ät]utu.fi

Opettajat

Niklas Huldén
Hannaleena Hieta

Opetus

Luento-opetus 8 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

  • Fingerroos, Outi & Tuulikki Kurki (toim.) 2008: Ääniä arkistosta. Haastattelut ja tulkinta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. ss. 27-83, 109-131, 181-209, 263-279.
  • Hagström, Charlotte & Lena Marander-Eklund: Att arbeta med frågelistor.  En introduktion. I: Frågelistan som källa och metod. Red. Charlotte  Hagström och Lena Marander-Eklund. Lund: Studentlitteratur 2005, s. 9-29.
  • Klein, Barbro: Folklore Archives, Heritage Politics and Ethical Dilemmas: Notes on Writing and Printing. – Research Ethics in Studies of Culture and Social Life, (eds.) Bente Gullveig Alver, Tove Ingebjørg Fjell and Ørjar Øyen. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia,  2007, s. 114-136.
  • Lilja, Agneta: Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv – et exempel från Uppsala 1914-1945. Skrifter utgivna genom dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. B: 22, 1996. 87-146 ja 237-247
  • Mahlamäki, Tiina & Enges, Pasi 2001: From the Field to the Net. Analysing, cataloguing and digitising the material of the Saami Folklore Project. – Ulrika Wolf-Knuts (ed.) in collaboration with Anders Salomonsson, Ann Helene Bolstad Skjelbred, Ríonach uí Ógáin: Input & Output. The Process of Fieldwork, Archiving and Research in Folklore. NNF Publications 10, 115–130. Turku: Nordic Network of Folklore.
  • Peltonen, Ulla-Maija 1996: Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  59–133.
  • Peltonen, Ulla-Maija 2004: Kalevalan riemuvuoden kilpakeruu ja hyvän kerääjän käsite. – Kurki, Tuulikki (toim.): Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat, 199–217. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  • Piipponen, Timo 2012: Pyydä mahdotonta – Kansanperinteen arkiston kokemuksia äänimateriaalin säilytyksestä. – Lähikuva 1/2012, 70–76.

Lisätiedot

 Ekskursio Helsinkiin.

Opetusta seuraavan kerran lukuvuonna 2016-2017.