Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ARKI0011 Arkisto-opintojen maisteriseminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tekemään vaativaa akateemista tutkimusta ja tuottamaan tieteellisesti perusteltua uutta tietoa sekä pohtimaan arkistoteoreettisia kysymyksenasetteluja oman pääaineensa näkökulmasta. Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan etsimään tietoa eri lähteistä, kokoamaan, järjestämään ja analysoimaan kerättyä tietoainesta sekä esittämään tutkimustulokset ja johtopäätökset tiivistetyssä muodossa.

Yleiskuvaus

Seminaarin tarkoituksena on selkiyttää opiskelijan tutkimusideaa ja auttaa häntä laatimaan sen pohjalta onnistunut tieteellinen opinnäyte. Seminaariin kuuluu työn ideapaperin, johdannon ja tekstinäytteen palautus sekä muiden töiden opponointeja. Maisteriseminaarin vetäjänä toimii yliopisto-opettaja. Töiden ohjaamiseen ja niiden käsittelyihin osallistuu myös opiskelijan pääaineen ohjaaja.

Vastaava opettaja

Taina Saarenpää
tmsaar[ät]utu.fi

Opettaja

Muut opettajat:: pääaineiden professorit

Opetus

8.9.2015 – 17.5.2016
Seminaari
Ti 8.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva, E121 Jäntere
Ti 5.1.2016 - 17.5.2016 viikoittain klo 16.00-18.00, Minerva E119, Juva

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Seminaarikeskusteluun voi osallistua suomeksi tai ruotsiksi. Osallistuminen opetukseen, esitelmät, opponoinnit.

Maisteriseminaari alkaa keväällä 2015 ja jatkuu luvuoden 2015-2016.. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn, vaadittujen töiden palautuksia sekä opponointeja. Opiskelija voi saada merkinnän seminaarin suorituksesta jätettyään pro gradu- tutkielmansa esitarkastettavaksi.