Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ARKI0012 Arkistopainotteinen pro gradu-tutkielma 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Pro gradu-tutkielma on 60-90 sivua laaja kirjallinen opinnäyte, jonka tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija selkeään ja rationaaliseen kysymyksenasetteluun sekä lähdeaineiston hankintaan ja käyttöön, keskeisten tutkimusmetodien hallintaan, johtopäätelmien tekoon ja tutkimustulosten esittämiseen hyvässä kirjallisessa muodossa.

Yleiskuvaus

Tutkielmaa tehdessään opiskelija perehtyy sekä arkistoalan että oman pääaineensa tieteenalan teoreettisiin keskusteluihin, käyttää tieteellisiä menetelmiä sekä liittää yhteen teoriaa ja empiiristä aineistoa.

Vastaava opettaja

Taina Saarenpää

Opettaja

Muut opettajat:: pääaineiden professorit

Opetus

Seminaari

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätiedot

Suoritustapa: Suorituskieli suomi. Itsenäisesti laadittu kirjallinen opinnäytetyö.