Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLH2193 Historiallinen verkostoanalyysi -metodipaja 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Poliittinen historia
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos

Yleiskuvaus

Opettaja:                  Dos. Kimmo Elo

Ajankohta:               Toukokuu 2015 (alustavasti: 5.-7.5.2015)

Kesto:                      12 tuntia (kontaktiopetus)

Kohderyhmä:           Kandi- tai pro gradu -tutkielmaa valmistelevat

Opintopisteet:          5 op

Opetusmuoto:          Luennot, työpajaopetus

Suoritustapa:           Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, tutkimusraportti (12-15 sivua)

 

Kuvaus:       Historiantutkimuksen piirissä nk. digitaaliseen humanismiin (DH) liittyvät tutkimusmenetelmät ovat viime vuosien aika kasvattaneet tasaisesti suosiotaan. Tätä kehitystä on osaltaan tukenut digitaalisten aineistojen parantanut saatavuus myös historiantutkimuksen osalta, koska digitaaliset aineistot mahdollistavat uusien, juuri näille aineistoille räätälöityjen tietokoneavusteisten menetelmien hyödyntämisen myös historiantutkimuksen puitteissa.

 Historiallinen verkostoanalyysi on tutkimussuuntaus, jonka kiinnostus kohdistuu historiallisiin aineistoihin sisältyvien yhteyksien analysointiin, mallintamiseen ja graafiseen esittämiseen. Historiallinen verkostoanalyysi tarjoaa erinomaiset työkalut analysoida aineistoon sisältyviä vuorovaikutussuhteita, niiden muutoksia sekä suhdeverkostojen rakenteita. Menetelmää on sovellettu mm. poliittisten ja yhteiskunnallisten verkostojen, vastarintaorganisaatioiden tai tiedusteluorganisaatioiden tutkimuksessa.

 Historiallinen verkostoanalyysi -metodipaja tarjoaa learning-by-doing-lähestymistapaan perustuvan johdatuksen verkostoanalyysin soveltamiseen politiikan ilmiöiden tutkimuksessa. Kurssi koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä (á 4 tuntia), joiden käydään systemaattisesti läpi verkostoanalyyttisen tutkimuksen eri vaiheet: 1) Aineiston valinta ja valmistelu; 2) aineiston visualisointi ja visualisointien tulkitseminen Gephi-verkostoanalyysiohejlmistoa hyödyntämällä; sekä 3) verkostometriikka ja niiden hyödyntäminen, dynaamiset verkostot ja strukturoimattomat aineistot.

 Metodipajassa käytetään Gephi-verkostoanalyysisovellusta (www.gephi.org) ja metodipajaan osallistuvilta edellytetään oman tietokoneen käyttämistä. Gephi-ohjelmiston edellytyetään olevan asennettuna koneelle ennen kurssin alkua. Tarvittaessa järjestetään erillinen asennusopastus ennen kurssin alkua.

 Metodipajan osallistujamäärä on rajattu kymmeneen (10) opiskelijaan. Kurssille osallistuvien opiskelijoiden odotetaan työstävän kurssin puitteissa omia aineistojaan.

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Dos. Kimmo Elo, Poliittisen historian oppiaine, sposti: kimmo.elo@utu.fi. Ilmoittautumiset sähköpostitse suoraan opettajalle 6.11.2015 mennessä. Ilmoittautumiseen tulee liittää mukaan n. 200 sanan tiivistelmä omasta tutkimushankkeesta, jota aikoo kurssin puitteissa analysoida. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään myös ilmoittamaan, mikäli opiskelija haluaa osallistua erilliseen Gephi-asennusopastukseen.

Vastaava opettaja

Kimmo Elo
kimmo.elo[ät]utu.fi

Opetus

5.5.2015 – 7.5.2015
Luento-opetus 12 t
Pe 20.11.2015 klo 12.15-15.45, Paasivirta-sali
Ma 23.11.2015 klo 12.15-15.45, Paasivirta-sali
To 26.11.2015 klo 12.15-15.45, poliittisen historian seminaarihuone