Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI5193 Kemian tieteellinen viestintä I 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee erilaisia tiedonhakumenetelmiä sekä omaksuu tietoa kemian alan tieteellisistä artikkeleista. Opiskelija osaa esittää tutkimustuloksia kirjallisesti ja suullisesti.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan erilaisiin tiedonhakutekniikoihin sekä kemian alan tieteellisiin aikakausilehtiin ja harjoitellaan niiden käyttöä tieteellisen tiedon lähteenä. Kurssilla harjoitellaan tieteellisen tiedon esittämistä kirjallisesti ja suullisesti. Lisäksi perehdytään hyvään tieteelliseen käytäntöön tutkimustulosten raportoinnissa ja tutkielmien kirjoittamisessa.

Vastaava opettaja

Maarit Karonen

Opetus

30.10.2015 –
Luento-opetus 36 t
Luennot
Pe 30.10.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 10.15-12.00, ARC 3, luennoilla läsnäolopakko
Harjoitukset 20 t

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa. Harjoitustyöt on suoritettava hyväksytysti. Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus on suoritettava hyväksytysti (kielikeskuksen opetus).

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, Moodlen materiaali

Lisätiedot

Kurssiin (4 op) kuuluu kaksi eri osaa: kemian antama opetus 3 op ja kielikeskuksen antama opetus 1 op. Kielikeskuksen opetus on integroitu tähän kurssiin ja erillistä ilmoittautumista siihen ei tarvita.

Suositellun suoritusajankohdan lisätiedot: 3. vuosi
Kurssi jatkuu kevätlukukaudella.