Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUKU0005 Sanasto 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
  • SUKU0005 Sanasto
    Osallistuminen opetukseen
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee suomen sanaston rakenteen ja sananmuodostuksen pääperiaatteet, osaa analysoida kompleksista sanastoa ja ymmärtää morfologista analyysia aiempaa syvemmin sekä hallitsee suomalaiseen nimistöön ja nimistöntutkimukseen liittyvät perusasiat. Opiskelija hallitsee etymologisen tutkimuksen lähtökohdat, ymmärtää sanaston historiaan vaikuttavien muutosmekanismien (mm. merkitystenmuutosten tyypit ja sanaston lainautumiseen vaikuttavat tekijät) ja sanaston kuvaamisen ja luokittelun periaatteet sekä tuntee suomen sanaston etymologiset kerrostumat ja lainasanakerrostumat.

Yleiskuvaus

SYKSYN 2015 LUENTOKURSSIN VIIMEINEN SUORITUSMAHDOLLISUUS on akvaariotentissä 11. - 17.1.2016. Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautuminen osoitteessa https://tenttis.utu.fi/login/

Kurssilla edellytetään äänne- ja muotorakenteen tietoja.

Luentojen (24 t) ja oheiskirjallisuuden pohjalta tentti; analyysitehtävä.

Ilmoittautuminen

Ei erillistä ilmoittautumista.

Vastaava opettaja

Päivi Laine
paipel[ät]utu.fi

Opetus

26.10.2015 – 16.12.2015
Luento-opetus 26 t
Luennot
Ma 26.10.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, XXV, Fennicum, Kurssin aloitus ma 26.10.
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, XXV, Fennicum, Tenteistä ilmoitetaan luennoilla.
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuutena luentojen lisäksi:
Häkkinen, Kaisa: Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. S. 1 - 74, 162 - 276.

Lisätiedot

Kohdan voi suorittaa myös itsenäisesti sähköisenä kirjatenttinä (SUKU0007 Sanasto, kirjatentti) syyslukukaudella 2.11. - 8.11.2015 ja 30.11. - 6.12.2015, kevätlukukaudella 1. - 7.2.2016, 4. - 10.4.2016 ja 1.6. - 31.8.2016. Ilmoittautuminen ja tenttiohjeet osoitteessa https://tenttis.utu.fi/login/
Tenttikirjallisuus:
Hakulinen ym., Iso suomen kielioppi. 2004. S. 170 - 418, § 145 - 435 (lukuohjet Moodlessa (SUKU0007)).
Häkkinen, Kaisa 1990, Mistä sanat tulevat. Tietolipas 117, SKS. S. 9 - 74 ja 162 - 273.
Kiviniemi, Eero 1975, Paikannimien rakennetyypeistä. Suomi 118:2, SKS.