Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM1487 Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee semantiikan, pragmatiikan ja vuorovaikutuksen peruskäsitteet ja tutkimuksessa käytetyn metodologian. Hän osaa soveltaa niitä kielen analyysiin.

Vastaavat opettajat

Tuomas Huumo
Marja-Liisa Helasvuo

Opetus

1.9.2015 – 19.10.2015
Luento-opetus 24 t
Luennot
Ti 1.9.2015 - 13.10.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, XXV, Fennicum
Ma 7.9.2015 - 19.10.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, XXV, Fennicum, Tentti ti 20.10., toinen tenttimahdollisuus ti 27.10., kolmas tammikuun laitostentissä.
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuutena luentojen lisäksi:
Kolehmainen, Leena 2010: Sääverbien syntaksia ja semantiikkaa. Virittäjä 1/2010:5 - 38 (http://www.ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/download/4310/4024)
Raukko, Jarno 2002: Pitämisen polysemia. Virittäjä 3/2002: 354 - 374
(http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2002_354.pdf).
Ojutkangas, Krista 2005: Viittauskehykset ja tarkastelunäkökulma: miten sijaintia perusakseleilla kuvataan? Virittäjä 4/2005:525 - 551 (http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2005_525.pdf).
Ruusuvuori, Johanna, Markku haakana ja Liisa Raevaara (toim.), Institutionaalinen vuorovaikutus. 2001. S. 178 - 193 (Kurhila), 196 - 220 (Haakana, Raevaara & Ruusuvuori).
Tainio, Liisa (toim.), Keskustelunanalyysin perusteet. 1997. S. 13 - 55 ja 75 - 203.

Lisätiedot

Syksyn 2015 luentokurssin kolmas ja viimeinen tenttimahdollisuus on laitostentissä 15.1.2016. Normaali laitostentti-ilmoittautuminen 10 päivää ennen tenttiä Nettiopsussa tai tenttikuorella.

Kohdan voi suorittaa kirjatenttinä kl. 2016 huhtikuun laitostenttipäivänä 8.4. Normaali laitostentti-ilmoittautuminen 10 päivää ennen tenttiä Nettiopsussa tai tenttikuorella.
SUOM1488 Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus, kirjatentti.
Tenttiin luetaan:
Hakulinen Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen & Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi. S. 957 - 1000. (Verkossa http://www.scripta.kotus.fi/etusivu.php; pykälät 1003 - 1051.)
Huumo Tuomas: Lause ja merkitys. Opintomoniste. 109 s.
Kolehmainen Leena 2010: Sääverbien syntaksia ja semantiikkaa. Virittäjä 1/2010: 5 - 38. (http://www.ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/download/4310/4024)
Kuiri Kaija: Johdatus semantiikkaan. 2012. FinnLectura. 113 s.
Larjavaara Matti: Pragmasemantiikka. Luku 7 (s. 481 - 543). 2007. SKS.
Raukko Jarno 2002: Pitämisen polysemia. Virittäjä 3/2002: 354 - 374. (http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2002_354.pdf)
Ojutkangas Krista 2005: Viittauskehykset ja tarkastelunäkökulma: miten sijaintia perusakseleilla kuvataan? Virittäjä 4/2005: 525 - 551. (http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2005_525.pdf)
Ruusuvuori Johanna, Markku Haakana ja Liisa Raevaara (toim.): Institutionaalinen vuorovaikutus. 2001. S. 196 - 220 (Haakana, Raevaara & Ruusuvuori).
Tainio Liisa (toim.): Keskustelunanalysin perusteet. 1997. S. 13 - 55 ja 75 - 203.