Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM1489 Kielen kehitys 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee suomalais-ugrilaisen kielikunnan ja tunnistaa suomen kielen suomalais-ugrilaiset piirteet. Hänellä on käsitys siitä, millainen suomalais-ugrilaisen kantakielen äänne- ja muotojärjestelmä on ollut ja miten se on muuttunut suomen kielen kehityksen kuluessa. Opiskelija tuntee myös suomen kirjakielen kehityskaudet ja kehityksen tärkeimmät käännekohdat. Hän osaa lukea vanhoja tekstejä ja ajoitaa niitä eri vuosisadoille sekä analysoida vanhojen tekstien äänne-, muoto- ja lauseopillisia piirteitä. Opiskelija ymmärtää, miten ja miksi kielet muuttuvat ja miten kielen aikaisemmat kehitysvaiheet vaikuttavat nykykieleen.

Vastaavat opettajat

Sirkka Saarinen
Krista Ojutkangas

Opetus

12.1.2016 – 24.2.2016
Luento-opetus 28 t
Ti 12.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, ls. XXV
Ke 13.1.2016 - 24.2.2016 viikoittain klo 10-12, ls. XXV
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Kotitentit viikoilla 9 ja 11.