Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM1491 Proseminaari, tieteellinen kirjoittaminen ja kandidaatintutkielma 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tieteellisen kirjoittamisen kriteerit ja harjoittelee niiden soveltamista itsenäisesti tutkielman laatimisessa. Hän tuntee tutkimusaiheeseensa liittyvää keskeistä kirjallisuutta ja osaa itsenäisesti hakea lähdekirjallisuutta. Hän pystyy itsenäisesti laatimaan tutkimussuunnitelman sekä tieteellisen tutkielman sovitusta tutkimusaiheesta sekä harjaantuu tieteelliseen keskusteluun, aktiiviseen seminaarityöskentelyyn ja toisen opiskelijan tutkielman opponointiin.

Yleiskuvaus

Seminaari-istunnot ja työskentely sähköisessä oppimisympäristössä, tiedonhankintataitojen perusteet, tieteellisen rekisterin perusominaisuudet, tutkielman rakenne ja tieteellisen tekstin jäsentyminen, kirjallisuuteen perehtyminen, itsenäinen aineiston käsittely ja oman tutkielman laatiminen sekä kypsyyskokeen kirjoittaminen.

Tutkimussuunnitelma, tieteellisen kirjoittamisen tehtävät, tutkielma (20 s.), jatkuva arviointi seminaari-istunnoissa, opponointi ja kypsyyskoe. Kypsyyskokeen voi kirjoittaa, kun tutkielma on hyväksytty ja se on läpäissyt plagiaatintunnistustarkastuksen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislista KUMPAANKIN SEMINAARIRYHMÄÄN suomen kielen ilmoitustaulussa Fennicumissa keskiviikkona 7.10. aamulla. Osallistumisedellytyksenä seminaariin on valmis perusopintokokonaisuus (myös loppumerkintä).

Vastaavat opettajat

Kirsti Siitonen
kirsti.siitonen[ät]utu.fi
Tommi Kurki
tommi.kurki[ät]utu.fi
Heidi Salmi
heidi.salmi[ät]utu.fi
Jaakko Antikainen

Opetus

Luento-opetus 16 t
Itsenäinen työskentely 8 t Verkossa
Seminaari 30 t
Syksyn ryhmä (Siitonen)
Ti 12.1.2016 - 1.3.2016 viikoittain klo 12.15-13.45, PSH107, Fennicum
To 14.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, PSH107, Fennicum
Kevään ryhmä (Kurki)
Ma 11.1.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, SS100, Fennicum, periodeissa III-IV. Lisäksi kirjastokoulutukset Feeniks-kirjaston it-luokassa ti 26.1. klo 10-12 ja ti 2.2. klo 10-12.
To 10.3.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, SS100, Fennicum, periodissa IV.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Lukuvuoden aikana järjestetään kaksi seminaariryhmää, toinen periodeissa II+III (Kirsti Siitonen, Jaakko Antikainen), toinen periodeissa III+IV (Tommi Kurki, Heidi Salmi).
Proseminaarin aikana on mahdollista tehdä ohjaajan kanssa maisterivaiheen HOPS.

Proseminaarin alussa lyhyt (4 t) johdantoluento-osuus (sl. Siitonen, kl. Kurki), jonka jälkeen tieteellinen kirjoittaminen (sl. Antikainen, kl. Salmi). Syksyn ryhmä jatkuu kl. periodissa III: seminaari-istunnot, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte (HuK-kirjoituskoe). Kirjoituskokeeseen osallistumisen edellytyksenä on, että kirjallisen asiaviestinnän kurssi on suoritettu.

Opiskelija valitsee syventävien opintojen opintopolun proseminaarin alkaessa ja vahvistaa valinnan seminaarin päättyessä.