Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUGR1329 Proseminaari, tieteellinen kirjoittaminen ja kandidaatintutkielma 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

HuK-seminaarissa opiskelija harjoittelee niitä taitoja, joita hän tarvitsee missä tahansa koulutustaan vastaavassa työssä eli itsenäistä tiedon hankintaa, sen analysointia ja tiedon välittämistä edelleen muille annetussa määräajassa. Seminaariin liittyvän kurssin ja oman työn kirjoittamisen kautta opiskelija oppii tuntemaan tieteellisen kirjoittamisen kriteerit ja soveltamaan niitä itsenäisesti tutkielman laatimisessa. Hän oppii käyttämään tutkimusalan keskeistä kirjallisuutta ja laatimaan itsenäisesti tutkimussuunnitelman ja tutkielman sovitusta aiheesta sekä harjaantuu käymään tieteellistä keskustelua ja toimimaan oman alansa asiantuntijana.

Yleiskuvaus

Seminaari-istunnot ja työskentely sähköisessä oppimisympäristössä, tiedonhankintataitojen perusteet, tieteellisen rekisterin perusominaisuudet, tutkielman rakenne ja tieteellisen tekstin jäsentyminen, kirjallisuuteen perehtyminen, itsenäinen aineiston käsittely ja oman tutkielman laatiminen sekä kypsyyskokeen kirjoittaminen.

Tutkimussuunnitelma, tieteellisen kirjoittamisen tehtävät, tutkielma (20 s.), jatkuva arviointi seminaari-istunnoissa, opponointi ja kypsyyskoe. Kypsyyskokeen voi kirjoittaa, kun tutkielma on hyväksytty ja se on läpäissyt plagiaatintunnistustarkastuksen.

Vastaava opettaja

Sirkka Saarinen
sirkka.saarinen[ät]utu.fi

Opetus

Seminaari
To 10.3.2016 - 28.4.2016 joka toinen viikko klo 10-12, Fennicum PSH107, Tapaamispäivät sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla osallistujien kesken
Itsenäinen työskentely