Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KOTK1726 A3.1g. Johdatus digitaalisiin arkistoihin 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kotimainen kirjallisuus
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan uusien teknologioiden hyödyntämiseen humanistisessa tutkimuksessa, erityisesti kirjallisuudentutkimuksessa.

Yleiskuvaus

Kyseessä on luento- ja harjoituskurssi (24 t), jonka kuluessa kartoitetaan tapoja, joilla digitaalista teknologiaa ja siihen liittyviä menetelmiä käytetään hyväksi kirjallisuudentutkimuksen alaan kuuluvien aineistojen keruussa, ylläpidossa ja analyysissä. Lisäksi tutustutaan kirjastojen ja arkistojen digitointiprojekteihin, jotka hyödyntävät digitaalisia teknologioita (esim. klassikkokirjailijoiden kriittiset editiot) sekä hankkeisiin, jotka käyttävät digitaalisia tietokantoja kirjallisen kentän eri suhteiden visualisointiin ja toimivat siten eräänlaisina virtuaalisina tutkimusympäristöinä. Harjoitustöissä syvennytään johonkin konkreettiseen projektitehtävään.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen nettiopsussa kl. 2016, mikäli kurssi järjestetään.

Vastaava opettaja

Viola Parente-Capková ja Jasmine Westerlund

Opetus

Ryhmäopetus 24 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kurssiin sisältyville vierailuluennoille voi osallistua myös suorittamatta koko kurssia, jolloin luentokerrat voi hyödyntää luentopassiin.