Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
XHKT0040 Kielten kiemuroissa - syventävä asiakirja- ja käsialakurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin osallistujat ymmärtävät Itämeren piirin asiakirjojen kielellisen kehityksen keskiajalta 1900-luvulle. He osaavat etsiä asiakirjoja sekä arkistoista että internetistä. Lisäksi he hahmottavat tärkeimpien asiakirjaryhmien sisällölliset erityispiirteet ja saavat perussanaston käsialaharjoitusten kautta.

Yleiskuvaus

Suomea koskevat keskiajan ja uuden ajan alun lähteet liittyvät tiiviisti Itämeren piirin historiaan. Keskiajalla asiakirjat kirjoitettiin myös Suomessa keskushallinnon ja kauppiaiden käyttämillä latinalla, alasaksalla ja tanskalla. 1500-luvulla asiakirjojen kieleksi vakiintui ruotsi, joka säilyi pääasiallisena virkakielenä 1800-luvun lopulle. Kurssilla käsitellään yhtenä pääteemana asiakirjojen kielellistä kehitystä. Toisena pääteemana kurssilla tutustutaan siihen, millaisia asiakirjoja eri instanssit laativat ja millainen on niiden rakenne. Asiakirjoihin tutustutaan kokonaisuuksina. Tällaisia ovat esimerkiksi kirkolliset, oikeudelliset, verotukselliset ja sotilaslähteet. Opiskelijat oppivat hahmottamaan ja tulkitsemaan asiakirjojen sisältöä. Lisäksi kurssilla tutustutaan internetistä löytyviin eri viranomaisten ja yksityisten tahojen (kuten Kansallisarkiston ja Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen) ylläpitämiin asiakirjakokonaisuuksiin sekä niiden käyttöön käytännön tasolla. Jotta asiakirjojen sisältämä tieto voidaan omaksua, opetetaan kurssilla kirjoittamaan, lukemaan ja hahmottamaan niissä käytettyjä vanhoja käsialoja. Kurssin opetuksesta ja harjoitusten tarkastamisesta huolehtivat vastuuopettajan lisäksi 2−4 vierailevaa luennoitsijaa, joiden erikoisalana ovat kielten sekä asiakirjojen kehitys ja sisältö.

Kurssisuunnitelma:

FM Veli Pekka Toropainen: Kurssin aloitusluento

FM Veli Pekka Toropainen: Asiakirjojen jäljillä

FT, tenure track -professori Kirsi Salonen: Keskiajan asiakirjat

FT Tuomo Fonsén: Alasaksasta ruotsiin

FM Veli Pekka Toropainen: Keskiajan asiakirjoihin liittyvä luento

FM Veli Pekka Toropainen: Keskiajan ja uuden ajan alun asiakirjoihin liittyvä luento

FT Suvianna Seppälä: 1500-luvun voudintilien maailma.

FM Veli Pekka Toropainen: 1500- ja 1600-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

FM Veli Pekka Toropainen: 1600-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

FM Veli Pekka Toropainen: 1600- ja 1700-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

FM Panu Savolainen: Käsialan uudet tuulet 1700-luvulta moderniin

FM Veli Pekka Toropainen: 1700- ja 1800-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

Ilmoittautuminen

Kurssille tulee ilmoittautuminen Nettiopsuun (14.12.-4.1.) Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.

Vastaava opettaja

Kurssin suunnittelija, vastuuopettaja ja kurssikoordinaattori: Veli Pekka Toropainen
vepeto[ät]utu.fi

Opetus

11.1.2016 – 11.4.2016
Luento-opetus 24 t
Ma 11.1.2016 - 11.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Musiikkitiede seminaarisali Hovi V105

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Jokainen luennoitsija tarkastaa oman osionsa harjoitustyöt. Kurssin vastuuopettaja vastaanottaa ja tarkastaa muut suoritukset.

Lisätiedot


Kurssin taso:
Kurssi soveltuu aine- ja syventäviä sekä jatkoopintoja tekeville opiskelijoille. Suomen historian opiskelijoilta edellytetään kuitenkin suoritettua vanhojen käsialojen kurssia.

Korvaavuudet
: Suomen historia A4.2 ja S3, Kulttuurihistoria S3 (yhteyshenkilö professori Hannu Salmi), Arkeologia S2 ja S3 (yhteyshenkilö Juha Ruohonen), Pohjoismaisten kielten syventävät ja jatko-opinnot (yhteyshenkilö lehtori Minna Sandelin), Saksan kielen syventävät opinnot (yhteyshenkilö professori Mia Raitaniemi), TUCEMEMS Vanhojen aikojen –kokonaisuus, korvaavuus aineopintojen kolmas osio.