Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KOTK1729 Suomalainen nykyrunous 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kotimainen kirjallisuus
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoitus on ennen kaikkea antaa erilaisia käsitteellisiä ja konktestuaalisia välineitä nykyrunouden analyyttiseen lukemiseen ja tutkimiseen. Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva suomalaisesta tämän päivän runoudesta ja sen erilaisista konteksteista. Opiskelijan tietämys tutkimuksellisista lähestymistavoista syvenee ja hän saa valmiuksia runoutta käsittelevien opinnäytetöiden tekemiseen.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään suomalaiseen nykyrunouteen (erityisesti 2000-luvulla julkaistut teokset). Painettujen runokokoelmien ohella luodaan katsaus runouden suulliseen esittämiseen sekä sähköisiin julkaisualustoihin. Kurssilla tutustutaan myös runoutta koskevaan keskusteluun runouslehdissä, blogeissa ja esseistiikassa sekä tarkastellaan erityisesti tämänhetkistä runoudentutkimusta. Nykyrunoutta lähestytään paitsi kielelliseen kokeiluun erikoistuneena sanataiteen lajina, myös yhteiskunnallisen keskustelun muotona, ja näistä lähtökohdista nykyrunoudelle etsitään kytköksiä myös kirjallisuushistoriaan.

Kurssi koostuu luento-osuuksista, oheiskirjallisuudesta, kotitehtävistä sekä opintopäiväkirjasta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostitse sakalu@utu.fi ajalla 1. - 2.3.2016.

Vastaava opettaja

Karoliina Lummaa

Opetus

7.3.2016 – 2.5.2016
Ryhmäopetus 16 t
Kotimaisen kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijat
Ma 7.3.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 12.15-14.45, Seminaarihuone 225

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Läsnäolot (16 t), lyhyet kotitehtävät (5 kpl) sekä oheiskirjallisuus (n. 100 s. suomenkielistä kirjallisuutta) = 2 op+1 op opintopäiväkirja (n. 8 s.).

Lisätiedot

Kurssi on suunnattu Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille (aine- ja syventävät opinnot). Kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelijat ovat etusijalla kurssille pääsyssä.

Kotimaisessa kirjallisuudessa korvaavuus syventävissä opinnoissa sopimuksen mukaan.