Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHF0714 P4. Normativ grammatik / Normatiivinen kielioppi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Pohjoismaiset kielet
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ruotsin kielen muoto- ja lauseopin keskeiset normatiiviset säännöt ja osaa soveltaa niitä tuottaessaan ruotsia. Opiskelijalla on kieliopilliset perusvalmiudet opettaa normatiivista kielioppia eri kouluasteilla. Opiskelija kykenee tunnistamaan normatiivisen kieliopin vastaisia kielen rakenteita, selittämään miksi ne ovat virheellisiä sekä myös korjaamaan ne. Opiskelija on harjaantunut lukemaan kielioppia käsittelevää ruotsinkielistä tekstiä. Opiskelija hallitsee kieliopin keskeiset termit ja pystyy myös itsenäisesti syventämään kielioppiosaamistaan.

Opettaja

Kaj Borg
kborg[ät]utu.fi

Opetus

Ryhmäopetus
Ryhmä I
Ma 31.8.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 12.15-14.00, SS123 Signum
Ke 2.9.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 10.15-12.00, SS123 Signum
Ryhmä II
Ti 12.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 14.15-16.00, Tarkenuu myöhemmin
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 12.15-14.00, Tarkentuu myöhemmin
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Hultman, T. G. (2003 tai myöh.): Svenska Akademiens språklära (s. 44–197)

sekä kurssin aikana jaettava materiaali.

Lisätiedot

Ryhmä 1: periodit I ja II
Ryhmä 2: periodit III ja IV

Syyslukukauden ryhmät on varattu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Kurssin suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja siellä tehtäviin kielioppiharjoituksiin, ja että hänellä on käytössään Hultmanin kielioppi koko kurssin ajan.