Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHF0729 Proseminarium och kandidatuppsats / Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Pohjoismaiset kielet
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia tutkielman, joka käsittelee tieteellisesti perusteltua tutkimuskysymystä empiirisen aineiston ja relevantin tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Tavoitteeseen päästäkseen opiskelijan on tunnettava tutkimusprosessin eri vaiheet ja alansa keskeiset tutkimusmetodit. Tutkielmassa opiskelija osaa soveltaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Opiskelijalla on myös valmiudet arvioida toisten kirjallisia töitä sekä sisällöllisesti että kielellisesti. Opiskelija hallitsee tarvittavan käsitteistön hyvin sekä ruotsiksi että suomeksi.

Opettaja

Sofie Henricson
sofie.henricson[ät]utu.fi

Opetus

Ryhmäopetus
Ryhmä I
Pe 4.9.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 10.15-12.00, SS119 Signum
Pe 15.1.2016 - 18.3.2016 viikoittain klo 10.15-12.00, KT103 Signum

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Svenska skrivregler (2008),

Strömqvist, S. (4. painos, 2006 tai myöh.): Uppsatshandboken

Lagerholm, P. (2. painos, 2010): Språkvetenskapliga uppsatser

Ejvegård, R. (2003): Vetenskaplig metod

Jarrick, A. & Josephson, O. (1996): Från tanke till text

Lisätiedot

Ryhmä I: periodit I-IV