Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHF0582 Svenskans regionala och sociala variation / Ruotsin alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Pohjoismaiset kielet
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen ruotsin kielen variaatiosta niin Suomessa kuin Ruotsissa ja ymmärtää prosessit variaation taustalla. Opiskelija osaa tarkastella kielen vaihtelua sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla ja hän tunnistaa ruotsin murteita. Opiskelijalla on käsitys sosiaalisen vaihtelun keskeisimmistä tutkimusmenetelmistä. Opiskelija osaa osallistua ruotsin eri variaatioita käsitteleviin keskusteluihin ja perustella omia näkökantojaan. Opiskelija osaa lisäksi laatia ja pitää lyhyitä esitelmiä kielitieteellisistä aiheista ja antaa rakentavaa palautetta muiden esityksistä. Kurssi kehittää työelämässä tarvittavia keskustelu- ja argumentointitaitoja.

Opettajat

Kirsten Berg
kberg[ät]utu.fi
Eva Ingman
eving[ät]utu.fi

Opetus

Ryhmäopetus
Ryhmä I
Ma 31.8.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 10.15-12.00, SS125 Signum
Ryhmä II
Ma 31.8.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 10.15-12.00, KT117 Signum
Ryhmä III
Ma 11.1.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 10.15-12.00, Tarkentuu myöhemmin
Ryhmä IV
Ma 11.1.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 10.15-12.00, Tarkentuu myöhemmin
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Einarsson, J. (2009): Språksociologi

Lisätiedot

Ryhmä 1 (Berg) ja ryhmä 2 (Ingman): periodit I ja II
Ryhmä 3 ja ryhmä 4: periodit III ja IV