Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHF0583 Ord och text / Sanasto ja teksti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Pohjoismaiset kielet
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa kieliopillisesti ja tyylillisesti korrekteja ruotsinkielisiä tekstejä suomen- tai muunkielisten tekstien pohjalta. Opiskelija osaa soveltaa normatiivisen kieliopin sääntöjä kirjoittaessaan ruotsinkielisiä tekstejä ja tuntee joitakin keskeisiä ruotsin kielen oikeakielisyyskysymyksiä. Opiskelija pystyy kartuttamaan ruotsin kielen sanavarastoaan ja ratkaisemaan sanasto-ongelmiaan itsenäisesti keskeisimpien painettujen ja sähköisten lähteiden avulla. Opiskelija tuntee ruotsinkielisen asiaproosan ja tieteellisen tekstin tyypillisimpiä piirteitä. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista tavallisimpia suomen ja ruotsin välisiä kontrastiivisia ongelmia.

Opettaja

Kaj Borg
kborg[ät]utu.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Ryhmäopetus
Ryhmä I
Ti 1.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 12.15-14.00, SS123 Signum
Ryhmä II
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 14.15-16.00, Tarkentuu myöhemmin

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Korp (http://spraakbanken.gu.se/korp)

Nationalencyklopedin (www.ne.se)

Suuri suomi-ruotsi sanakirja (2004 tai uud.)

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009)

Svenskt språkbruk. (2003). Ordbok över konstruktioner och fraser. Utarbetad av Svenska språknämnden

Lisätiedot

Ryhmä 1: periodit I ja II
Ryhmä 2: periodit III ja IV