Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHF0580 Nordisk dialektologi / Pohjoismainen murteentutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Pohjoismaiset kielet
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee murteentutkimuksen historiaa, osaa keskustella murteentutkimuksen teorioista ja metodeista sekä tuntee kielen kehityksen syitä.
Opiskelija tuntee ja osaa selittää tärkeimmät ruotsin, norjan tanskan murteiden piirteet, modernin pohjoismaisen puhekielen kehitystendenssit ja murteen ja yleiskielen erot. Hän osaa selittää kuinka uudet murteet ja etnolektit syntyvät. Opiskelija osaa lukea, ymmärtää ja analysoida puhekielen litteraatioita. Kurssi harjoittaa opiskelijan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, erottaa tärkeä informaatio vähemmän tärkeästä, kirjoittaa ja työstää tekstejä ja kykyä työskennellä itsenäisesti.

Opettaja

Kirsten Berg
kberg[ät]utu.fi

Opetus

Ryhmäopetus
Ryhmä I
Ke 2.9.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 10.15-12.00, Rosetta I

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Valikoima tieteellisiä artikkeleita (n. 300 s) opettajan ohjeiden mukaan.

Aineistoa Moodlessa.