Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHF0527 Seminarium / Tutkielmaseminaari UUDET 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Pohjoismaiset kielet
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimusprosessin yleiset periaatteet ja osaa suunnitella tieteellisesti relevantin ja toteuttamiskelpoisen tutkimushankkeen. Hänellä on tietoa sekä kvantitatiivisista että kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä ja hän tuntee erilaisia aineistonkeruumenetelmiä. Opiskelijalla on valmiudet hankkia itsenäisesti lisätietoa esitellyistä menetelmistä ja aineistoista sekä soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan. Hän kerää tutkielman empiirisen aineiston, analysoi sitä ja esittää osan tuloksista suullisesti ja kirjallisesti seminaarin aikana. Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja pro gradu -tutkielman laadinnan periaatteet. Hän hallitsee tieteellisen esitystavan ja osaa kirjoittaa tyylillisesti ja kielellisesti hyväksyttävää tieteellistä tekstiä ruotsiksi. Hän kykenee esittelemään omaa tutkimustaan ja kommentoimaan muiden tutkimusta ja heidän kirjoittamiaan tekstejä suullisesti ja kirjallisesti. Tutkielmaseminaarin käytyään opiskelijalla on suurin osa maisterintutkielmastaan kirjoitettuna.

Opettajat

Sinikka Lahtinen
raili.lahtinen[ät]utu.fi
Camilla Wide
camilla.wide[ät]utu.fi

Opetus

Ryhmäopetus
Ryhmä III
Ti 12.1.2016 - 1.3.2016 viikoittain klo 16.15-18.00, NH217 Rosetta
Ryhmä IV
Ke 13.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 16.15-18.00, Tarkentuu myöhemmin

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Uudet ryhmät

Ryhmä I (Lahtinen): periodi III
Ryhmä II (Wide): periodi III

Seminaari alkaa periodissa III ja jatkuu seuraavana lukuvuonna periodeissa I, II ja III.