Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SAKS0223 Johdatus germanistiseen lingvistiikkaan ja käännösteorioihin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Saksan kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee pääpiirteittäin germanistisen lingvistiikan ja käännöstieteen tutkimusalueen
- hallitsee germanistisen lingvistiikan ja käännösteorian peruskäsitteistön
- ymmärtää saksankielistä ja kieli- ja käännöstieteellistä tekstiä ja pystyy käyttämään niitä hyväkseen omissa tieteellisissä teksteissään

Yleiskuvaus

Kurssilla luodaan ensin yleiskatsaus germanistiikkaan ja germanistisen lingvistiikan rooliin sen keskeisenä osa-alueena. Sen jälkeen puhutaan kielentutkimuksesta yleisesti ja tutustutaan sitten yksitellen sen eri osa-alueisiin (semiotiikkaan, fonologiaan, morfologiaan, syntaksiin, semantiikkaan, tekstilingvistiikkaan, pragmalingvistiikkaan, sosiolingvistiikkaan ja kielihistoriaan). Lisäksi tutustaan yleisellä tasolla käännöstieteen tutkimusalueisiin sekä paneudutaan joihinkin esimerkkeihin käännösteorioista.

Vastaavat opettajat

Mia Raitaniemi
miarai[ät]utu.fi
Kalle Konttinen
kalle.konttinen[ät]utu.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
To 14.1.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, ls. XI
Poikkeukset:
14.1.2016 klo 14.00 –16.00 , Tauno Nurmela -sali
4.2.2016 klo 14.00 –16.00 , Tauno Nurmela -sali

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Keväällä 2016