Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SAKS0231 Kielioppi lauseiden ja tekstien näkökulmasta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Saksan kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee saksan lauseopin pääpiirteet ja peruskäsitteet

- kykenee soveltamaan tietämystään nykysaksaa edustavien tekstien syntaktisessa lauseanalyysissä

- osaa tehdä havaintoja teksteistä ja analysoida niitä käyttäen niihin soveltuvia analyysimalleja ja -menetelmiä

- ymmärtää, että kielen rakenteita ja kieliopillisia ilmiöitä voidaan tarkastella kokonaisten tekstien kannalta.

Yleiskuvaus

Periodissa I keskitytään lausetason kielioppiin perehtymällä lauseenjäsennykseen, sanajärjestykseen, lausetyyppeihin ja lauseiden yhdistämiseen (Sanaluokat on käsitelty perusopintojen kielioppikurssilla.)


Periodien II ja III aikana tutustutaan tekstianalyysin peruskäsitteisiin (esim. kytkennät, koheesio, koherenssi, teemaprogressio, tekstienvälisyys, tekstityyppi, tekstilaji), perehdytään tekstianalyysin analyysimalliin ja -menetelmiin sekä harjoitellaan niiden soveltamista teksteihin. Kurssilla analysoidaan ja tulkitaan monien erilaisten tekstilajien tekstejä.

Opetuskielet suomi ja saksa.

Vastaavat opettajat

Anne Männikkö
anmaja[ät]utu.fi
Elina Billhardt
elina.billhardt[ät]utu.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Ryhmäopetus
Ti 1.9.2015 - 13.10.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Porthan -sali
Ti 27.10.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, SS215
Ti 12.1.2016 - 1.3.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, SS123
Ke 13.1.2016 - 2.3.2016 viikoittain klo 16.00-18.00, SS123

Arviointi

Numerolla 0-5.