Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SAKS0402 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi-saksa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
saksa
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Saksan kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännösprosessin vaiheet ja toimeksiantoihin liittyvät muuttujat, hallitsee ammattimaisen kääntämisen edellyttämän tiedonhaun perusteet, osaa etsiä, arvioida ja käyttää rinnakkaistekstejä ja muita tietolähteitä käännösprosessissa, osaa tuottaa lähtötekstin pohjalta käyttötilanteeseen sopivia käännösratkaisuja vieraalla kielellä, ymmärtää yhteyden käännösteorioiden ja käytännön toiminnan välillä, osaa perustella omia käännösratkaisujaan sekä arvioida oman tuotoksensa tasoa, osaa käyttää kielentarkastustyökaluja tekstin viimeistelyssä, osaa perustella omia käännösratkaisujaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta.

Yleiskuvaus

Käännöstoimeksiantojen pohjalta työskentely erilaisissa käännösviestintätilanteissa: erilaisten tekstien kääntäminen toimeksiannon mukaisesti, käännösprosessin vaiheisiin perehtyminen, lähtötekstien ja tekstilajeille tyypillisten piirteiden analysointi, tiedonhaun harjoittelu, käyttötilanteeseen sopivien käännösratkaisujen tuottaminen ja perustelu sekä arviointikeskustelut.

Vastaava opettaja

Elina Billhardt
elina.billhardt[ät]utu.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Ryhmäopetus
To 10.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 14.00-16.00, Sammio (Teutori 103)

Arviointi

Numerolla 0-5.