Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Englannin kieli

Periodit

Department of English instructions:

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pakolliset opinnot

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Perusopinnot

ENGL1001 Spoken English 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL1002 English Phonetics 2 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL1004 Cross-Cultural Communication 2 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL1005 Academic Writing Skills 1 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL1003 Grammar 1 2 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL1007 Introduction to Linguistics 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL1006 Aspects of Narrative Fiction and Poetry 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

ENGL2001 Academic Writing Skills 2 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL2013 Presentation Skills 2 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL2011 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 6–10 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL2014 International Affairs 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ENGF4101 Historical Dimension 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4057 Literary Theory 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4004 Theories of Language and Discourse 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4007 Theories of Second Language Learning 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4006 Discourse Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4018 Literature Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4003 Philological Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4009 SLA Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4090 Introduction to Systemic-Functional Linguistics 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL3122 Mundane Multiculturality 5 op (Opetuskieli: englanti)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2039 EU-tietous 5 op
KÄEN2241 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, su - en 5 op (Opetuskieli: englanti)
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pakolliset opinnot

Perusopinnot

ENGL1001 Spoken English 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1002 English Phonetics 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1004 Cross-Cultural Communication 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1005 Academic Writing Skills 1 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1003 Grammar 1 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1007 Introduction to Linguistics 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1006 Aspects of Narrative Fiction and Poetry 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ENGL2001 Academic Writing Skills 2 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2013 Presentation Skills 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2011 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 6–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ENGF4101 Historical Dimension 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4057 Literary Theory 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4004 Theories of Language and Discourse 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4007 Theories of Second Language Learning 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4006 Discourse Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4018 Literature Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4003 Philological Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4009 SLA Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4090 Introduction to Systemic-Functional Linguistics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL3122 Mundane Multiculturality 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0012 Näkökulmia asiantuntijatyön kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄEN2240 Käännösviestintä ja toimeksiannot I, en - su 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄEN2241 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, su - en 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
KÄEN2092 Suomentaminen 6–8 op
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pakolliset opinnot

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Perusopinnot

ENGL1001 Spoken English 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1004 Cross-Cultural Communication 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1005 Academic Writing Skills 1 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1008 Contemporary Society and Institutions UK & USA 3 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

ENGL2001 Academic Writing Skills 2 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2013 Presentation Skills 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2003 Grammar 2 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL2004 The Story of English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL2005 Contemporary Literatures in English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL2006 Applied Linguistics 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti)
KÄEN2227 Johdatus käännösviestinnän ammatteihin ja tutkimukseen 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL2011 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 6–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2014 International Affairs 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2112 Corpus Linguistics 2–5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF3026 Making of the Anglophone World 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGL2151 Old English Reading Circle 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ENGF4005 Language and Discourse Research Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4058 Literary Theory Workshop 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4002 Philological and Linguistic Research 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4008 SLA Research Methodology 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGF4006 Discourse Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4018 Literature Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4003 Philological Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4009 SLA Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2150 Canterbury Tales 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄEN2092 Suomentaminen 6–8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja 5 op
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pakolliset opinnot

Perusopinnot

ENGL1001 Spoken English 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1004 Cross-Cultural Communication 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL1005 Academic Writing Skills 1 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ENGL2001 Academic Writing Skills 2 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2013 Presentation Skills 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2003 Grammar 2 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2004 The Story of English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2005 Contemporary Literatures in English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2006 Applied Linguistics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄEN2227 Johdatus käännösviestinnän ammatteihin ja tutkimukseen 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2011 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 6–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF3026 Making of the Anglophone World 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2151 Old English Reading Circle 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ENGF4006 Discourse Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4018 Literature Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4003 Philological Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGF4009 SLA Thesis Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0008 Turku Modern Languages 5 op
ENGL2150 Canterbury Tales 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESKI0318 Johdatus kreolikieliin 5 op
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄEN2092 Suomentaminen 6–8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄEN2223 Auktorisoitu kääntäminen englanti-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄEN2238 Erikoisalojen käännösviestintä su-en I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op
ENGL4410 Erikoisalojen käännösviestintä en-su, laki ja hallinto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta