Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Espanja

Periodit

Opetusohjelmassa mainittujen kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät lukuvuoden 2014–2016 opinto-oppaasta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

 

Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään kontaktiopetusta lukuvuonna 2015–2016. Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta.

 

Espanjan perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan 2 ryhmään sukunimen mukaan. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako julkaistaan ilmoitustaululla viimeistään keskiviikkona 19.8.2015. Sivuaineopiskelijat ja ne vanhat opiskelijat, joilla on vielä perusopintojen kursseja suorittamatta, ilmoittautuvat syksyn opetusryhmiin 19.8.2015 alkaen. Listat ovat Fennicumin 1. krs:n ilmoitustaululla. Kevään opetusryhmien ilmoittautumislistat tulevat ilmoitustaululle viimeistään 15.12.2015.

 

Ilmoittautuminen syksyn aine- ja syventävien opintojen kursseille NettiOpsussa 10.8.– 23.8.2015 (periodin I kurssit) ja 1.10. – 18.10.2015 (periodin II kurssit). Kevään kurssien (periodi III) ilmoittautuminen NettiOpsussa 15.12.2015 - 4.1.2016.

 

Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen.


Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa kirjallisen asiaviestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden syksyllä ja puheviestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden keväällä!

Pakollinen ruotsin kielen kurssi (kirjallinen ja suullinen, KIRU2120 ja KIRU2140) suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan intrasivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/kieli-ja-viestinta/Sivut/home.aspx

Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, Suomen kielen rakenne viimeistään toisena opiskeluvuonna. Kyseiset kurssit sisällytetään vapaisiin opintoihin ja ne kuuluvat pakollisina HuK-tutkintoon.


Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Aineopinnot

ESPA0018 Espanjan kielen historia ja espanjan kielen rakenteet 5 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0019 Espanjan kielen maantieteellinen variaatio 5 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0021 Proseminaari ja HuK-tutkielma 10 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0025 Espanjan sosiolingvistiikka ja kielisosiologia 5 op (Opetuskieli: espanja)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op
ESPA0024 Kaksikielisyys ja psykolingvistiikka 5 op (Opetuskieli: espanja)

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

ESPA0013 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi - espanja 5 op (Opetuskieli: espanja)
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
ESPA0036 Terminologia 5 op
ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja)
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

Perusopinnot

ESPA0014 Espanjan kielitaito 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0015 Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0007 Normatiivinen kielioppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0016 Espanjankielisen maailman historia, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ESPA0018 Espanjan kielen historia ja espanjan kielen rakenteet 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0019 Espanjan kielen maantieteellinen variaatio 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0021 Proseminaari ja HuK-tutkielma 10 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0025 Espanjan sosiolingvistiikka ja kielisosiologia 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0012 Näkökulmia asiantuntijatyön kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0024 Kaksikielisyys ja psykolingvistiikka 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
ESPA0012 Käännösviestintä ja toimeksiannot I, espanja - suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0013 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi - espanja 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0033 Erikoisala: Lakikieli espanja-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0036 Terminologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Perusopinnot

ESPA0014 Espanjan kielitaito 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0007 Normatiivinen kielioppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0016 Espanjankielisen maailman historia, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ESPA0020 Espanjankielisen maailman kirjallisuus 5 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0021 Proseminaari ja HuK-tutkielma 10 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0027 Espanjan puhekieli   (Opetuskieli: espanja)
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op
ESPA0034 Erikoisala: Lakikieli suomi - espanja 5 op (Opetuskieli: espanja)
ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja 5 op
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

Perusopinnot

ESPA0014 Espanjan kielitaito 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0016 Espanjankielisen maailman historia, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ESPA0020 Espanjankielisen maailman kirjallisuus 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0021 Proseminaari ja HuK-tutkielma 10 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0022 Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0027 Espanjan puhekieli   (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESKI0318 Johdatus kreolikieliin 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0008 Turku Modern Languages 5 op
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0030 Espanjan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op (Opetuskieli: espanja)

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄES0311 Auktorisoitu kääntäminen espanja-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0034 Erikoisala: Lakikieli suomi - espanja 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0035 Erikoisala: Lääketiede ja terveystieto espanja-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta