Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Italia

Periodit

Opetusohjelmassa mainittujen kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät lukuvuoden 2014–2016 opinto-oppaasta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

 

Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään kontaktiopetusta lukuvuonna 2015–2016. Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta.

 

Ilmoittautuminen aine- ja syventävien opintojen yhteiskursseille (KKLT ja KÄYH) NettiOpsussa 10.8.– 23.8.2015 (periodin I kurssit) ja 1.10. – 18.10.2015 (periodin II kurssit). Kevään aine- ja syventävien opintojen kursseille ilmoittautuminen NettiOpsussa 15.12.2015 - 4.1.2016.

 

Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen.


Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa kirjallisen asiaviestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden syksyllä ja puheviestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden keväällä!

Pakollinen ruotsin kielen kurssi (kirjallinen ja suullinen, KIRU2120 ja KIRU2140) suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan intrasivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/kieli-ja-viestinta/Sivut/home.aspx

Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, Suomen kielen rakenne viimeistään toisena opiskeluvuonna. Kyseiset kurssit sisällytetään vapaisiin opintoihin ja ne kuuluvat pakollisina HuK-tutkintoon.

Käännösviestinnän opintopolusta kiinnostuneille suositellaan kurssia Suomen kielen rakenteen syventävä kurssi. Kurssi sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin.


Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Perusopinnot

ITAL0002 P1. Kielioppi I, P 5 op
ITAL0020 P4. Historia, yhteiskunta ja kulttuuri I, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ITAL0010 P5. Kirjallisuus I, P 5 op (Opetuskieli: italia)

Aineopinnot

ITKI0022 A5. Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op (Opetuskieli: italia)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ITKI0024 Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op
ITKI0014 Erikoisalojen käännösviestintä I 5 op (Opetuskieli: italia)
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
ITKI0024 Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ESPA0036 Terminologia 5 op
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

Perusopinnot

ITAL0002 P1. Kielioppi I, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0019 P2. Kirjallinen ja suullinen viestintä I ja fonetiikka, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0029 P3. Käännösviestintä it-su, P 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0020 P4. Historia, yhteiskunta ja kulttuuri I, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0010 P5. Kirjallisuus I, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ITKI0022 A5. Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ITKI0024 Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0024 Käännösviestintä ja toimeksiannot I italia - suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0012 Näkökulmia asiantuntijatyön kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
ITAL0024 Käännösviestintä ja toimeksiannot I italia - suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0014 Erikoisalojen käännösviestintä I 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0024 Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0036 Terminologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Perusopinnot

ITAL0019 P2. Kirjallinen ja suullinen viestintä I ja fonetiikka, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ITKI0691 A1. Kielioppi II, P 5 op
ITKI0010 A2. Kirjallinen ja suullinen viestintä II, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0022 A5. Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0030 A8. Käännösviestintä su-it, V 5 op (Opetuskieli: italia)
ITAL0021 A10. Historia, yhteiskunta ja kulttuuri II, V 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0019 A11. Kirjallisuus II, V 5 op (Opetuskieli: italia)
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ITAL0025 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi - italia 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

ITAL0025 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi - italia 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0028 Erikoisalojen käännösviestintä II, V 5 op (Opetuskieli: italia)
KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

Perusopinnot

ITAL0019 P2. Kirjallinen ja suullinen viestintä I ja fonetiikka, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ITKI0691 A1. Kielioppi II, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0010 A2. Kirjallinen ja suullinen viestintä II, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0022 A4. Italian kielen tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen, Pp 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0022 A5. Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0030 A8. Käännösviestintä su-it, V 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0021 A10. Historia, yhteiskunta ja kulttuuri II, V 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0019 A11. Kirjallisuus II, V 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ITAL0025 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi - italia 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0008 Turku Modern Languages 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESKI0318 Johdatus kreolikieliin 5 op
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

ITAL0025 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi - italia 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0028 Erikoisalojen käännösviestintä II, V 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKA0010 Auktorisoitu kääntäminen it-su, V 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op