Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Periodit

Tilastotieteen perusopinnot

TILM3517 R-kielen alkeet 2 op

5. periodin opintojaksot

MATE5061 Algebran peruskurssi II 4 op

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi

Matematiikan perusopinnot

MATE5019 Analyysi I 8 op
MATE5216 Lineaarialgebra 9 op

Matematiikan aineopinnot

MATE5114 Logiikka 4 op
MATE5123 Lukuteoria 4 op

Tilastotieteen perusopinnot

Tilastotieteen aineopinnot

TILM3524S SAS-kurssi 2 op
Periodi

Matematiikan perusopinnot

MATE5019 Analyysi I 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5216 Lineaarialgebra 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan aineopinnot

MATE5059 Geometria 5 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi 4 op

Tilastotieteen perusopinnot

Tilastotieteen aineopinnot

TILM3529 Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TILM3542 Tilastollinen konsultaatio 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi

Matematiikan perusopinnot

MATE5020 Analyysi II 8 op

Matematiikan aineopinnot

MATE5060 Algebran peruskurssi I 5 op
MATE5033 Funktioteoria 4 op
MATE5039 Kombinatoriikka 4 op

Tilastotieteen perusopinnot

TILM3558 Harjoitustyö 2 op

Tilastotieteen aineopinnot

TILM3512 Lineaariset mallit 8 op
TILM3524 SAS-kurssi 2 op

Kieli- ja viestintäopinnot

Periodi

Matematiikan perusopinnot

MATE5020 Analyysi II 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan aineopinnot

MATE5061 Algebran peruskurssi II 4 op
SMAT5045 Differentiaaliyhtälöt 5 op
MATE5403 Tieteellinen laskenta I 4 op

Tilastotieteen perusopinnot

TILM3558 Harjoitustyö 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tilastotieteen aineopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

MATE6010 Matemaattinen kirjoittaminen 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta