Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Periodit

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Matematiikan perusopinnot

MATE5019 Analyysi I 8 op
MATE5216 Lineaarialgebra 9 op

Matematiikan aineopinnot

MATE5418 Analyyttinen geometria 4 op
MATE5123 Lukuteoria 4 op
MATE5172 Matematiikan historia 2 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi 4 op
MATE5356 Vektorilaskenta 4 op

Tilastotieteen perusopinnot

Tilastotieteen aineopinnot

TILM3524S SAS-kurssi 2 op
Periodi

Yleisopinnot

MATE5287 Matematiikan opiskelumenetelmät I 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan perusopinnot

MATE5019 Analyysi I 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5216 Lineaarialgebra 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan aineopinnot

MATE5352 Analyysi IIB 4 op
MATE5418 Analyyttinen geometria 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TFYS6011 Differentiaaligeometria 4 op
MATE5059 Geometria 5 op
MATE5354 Lebesguen mitta ja integraali 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5172 Matematiikan historia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tilastotieteen perusopinnot

Tilastotieteen aineopinnot

TILM3546 Pitkittäisaineistojen analyysi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Kieli-ja viestintäopinnot

Yleisopinnot

Matematiikan perusopinnot

MATE5351 Analyysi IIA 8 op

Matematiikan aineopinnot

MATE5060 Algebran peruskurssi I 5 op
MATE5418 Analyyttinen geometria 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5039 Kombinatoriikka 4 op
MATE5114 Logiikka 4 op
MATE5172 Matematiikan historia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tilastotieteen perusopinnot

Tilastotieteen aineopinnot

TILM3543 Elinaika-analyysi 6 op
TILM3512 Lineaariset mallit 8 op
Periodi

Kieli-ja viestintäopinnot

MATE6010 Matemaattinen kirjoittaminen 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleisopinnot

MATE5288 Matematiikan opiskelumenetelmät II 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan perusopinnot

MATE5351 Analyysi IIA 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan aineopinnot

MATE5061 Algebran peruskurssi II 4 op
MATE5418 Analyyttinen geometria 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SMAT5045 Differentiaaliyhtälöt 5 op
MATE5172 Matematiikan historia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tilastotieteen perusopinnot

TILM3558 Harjoitustyö 3 op
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2–8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tilastotieteen aineopinnot