Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Pohjoismaiset kielet

Periodit

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pakolliset opinnot

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat opinnot

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Perusopinnot

POHF0712 P2. Uttal och fonetik / Ääntäminen ja fonetiikka 3 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHF0713 P3. Textproduktion / Tekstin tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHF0714 P4. Normativ grammatik / Normatiivinen kielioppi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHF0716 P6. Realiaverkstad / Maantuntemus 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Aineopinnot

POHF0721 Svenskans struktur / Ruotsin kielen rakenne 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHF0583 Ord och text / Sanasto ja teksti 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHF0674 Norska i grannspråksperspektiv / Norja lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Syventävät opinnot

POHF0527 Seminarium / Tutkielmaseminaari JATKAVAT 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHF0580 Nordisk dialektologi / Pohjoismainen murteentutkimus 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat opinnot

Perusopinnot

POHF0712 P2. Uttal och fonetik / Ääntäminen ja fonetiikka 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0713 P3. Textproduktion / Tekstin tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0714 P4. Normativ grammatik / Normatiivinen kielioppi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0715 P5. Modern svensk litteratur / Moderni ruotsalainen kirjallisuus 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0716 P6. Realiaverkstad / Maantuntemus 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POHF0721 Svenskans struktur / Ruotsin kielen rakenne 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0582 Svenskans regionala och sociala variation / Ruotsin alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0583 Ord och text / Sanasto ja teksti 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0674 Norska i grannspråksperspektiv / Norja lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0675 Danska i grannspråksperspektiv / Tanska lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0729 Proseminarium och kandidatuppsats / Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

POHF0675 Danska i grannspråksperspektiv / Tanska lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0527 Seminarium / Tutkielmaseminaari JATKAVAT 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0580 Nordisk dialektologi / Pohjoismainen murteentutkimus 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat opinnot

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Perusopinnot

POHF0712 P2. Uttal och fonetik / Ääntäminen ja fonetiikka 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0713 P3. Textproduktion / Tekstin tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0714 P4. Normativ grammatik / Normatiivinen kielioppi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0715 P5. Modern svensk litteratur / Moderni ruotsalainen kirjallisuus 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0716 P6. Realiaverkstad / Maantuntemus 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POHF0582 Svenskans regionala och sociala variation / Ruotsin alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0583 Ord och text / Sanasto ja teksti 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0674 Norska i grannspråksperspektiv / Norja lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0675 Danska i grannspråksperspektiv / Tanska lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0729 Proseminarium och kandidatuppsats / Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

POHF0675 Danska i grannspråksperspektiv / Tanska lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0527 Seminarium / Tutkielmaseminaari JATKAVAT 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0527 Seminarium / Tutkielmaseminaari UUDET 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHF0656 Tvåspråkighet / Kaksikielisyys 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pakolliset opinnot

Perusopinnot

POHF0712 P2. Uttal och fonetik / Ääntäminen ja fonetiikka 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0713 P3. Textproduktion / Tekstin tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0714 P4. Normativ grammatik / Normatiivinen kielioppi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0715 P5. Modern svensk litteratur / Moderni ruotsalainen kirjallisuus 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0716 P6. Realiaverkstad / Maantuntemus 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POHF0582 Svenskans regionala och sociala variation / Ruotsin alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF1033 Språkhistoria / Kielihistoria 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHF0583 Ord och text / Sanasto ja teksti 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0674 Norska i grannspråksperspektiv / Norja lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0675 Danska i grannspråksperspektiv / Tanska lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0729 Proseminarium och kandidatuppsats / Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0578 Specialiseringskurs: Svenskan i Finland / Suomessa puhuttava ja kirjoitettava ruotsi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

POHF0675 Danska i grannspråksperspektiv / Tanska lähisukukielenä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0656 Tvåspråkighet / Kaksikielisyys 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHF0486 Projektkurs om språkinlärning / Projektikurssi: Kielen oppimisen kysymyksiä 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta