Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranska

Periodit

Opetusohjelmassa mainittujen kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät lukuvuoden 2014–2016 opinto-oppaasta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

 

Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään kontaktiopetusta lukuvuonna 2015–2016. Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta.

 

Ranskan perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan 2 ryhmään sukunimen mukaan. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako julkaistaan ilmoitustaululla viimeistään keskiviikkona 19.8.2015. Sivuaineopiskelijat ja ne vanhat opiskelijat, joilla on vielä perusopintojen kursseja suorittamatta, ilmoittautuvat syksyn opetusryhmiin 19.8.2015 alkaen ja kevään opetusryhmiin 3.12.2015 alkaen Rosetan 2. krs:n ilmoitustaululla oleville listoille.

 

Ilmoittautuminen aine- ja syventävien opintojen syksyn kursseille NettiOpsussa 10.8.– 23.8.2015 (periodin I kurssit) ja 1.10. – 18.10.2015 (periodin II kurssit). Kevään aine- ja syventävien kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 15.12.2015 - 4.1.2016.

 

Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen.

Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa kirjallisen asiaviestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden syksyllä ja puheviestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden keväällä!

Pakollinen ruotsin kielen kurssi (kirjallinen ja suullinen, KIRU2120 ja KIRU140) suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan intrasivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/kieli-ja-viestinta/Sivut/home.aspx

Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, Suomen kielen rakenne viimeistään toisena opiskeluvuonna. Kyseiset kurssit sisällytetään vapaisiin opintoihin ja ne kuuluvat pakollisina HuK-tutkintoon.
Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

RANS0015 Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi I, V 2 op (Opetuskieli: ranska)

Perusopinnot

RANS0023 Ranskalainen nykykirjallisuus, P 3 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANS0029 Terminologia ja soveltavaa leksikologiaa 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0030 Kulttuurituotteiden analysointi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0034 Käännettyjen tekstien analysointi 5 op (Opetuskieli: ranska)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

RAKI0652 Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan, P 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op (Opetuskieli: ranska)
RAKI0611 Sosiolingvistiikka 5 op (Opetuskieli: ranska)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

RANS0033 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi - ranska 5 op (Opetuskieli: ranska)
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op
KÄYH2039 EU-tietous 5 op
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
RANS0040 Erikoisalojen toimeksiannot suomi - ranska: yritysviestintä 5–10 op (Opetuskieli: ranska)
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

RANS0014 Ranskan kielen täydennyskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0015 Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi I, V 2 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANS0020 Ranskan kielen rakenne I, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0021 Ranskalainen yhteiskunta, P 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANS0027 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0029 Terminologia ja soveltavaa leksikologiaa 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0030 Kulttuurituotteiden analysointi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0034 Käännettyjen tekstien analysointi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RAKI6568 Pragmatiikka 5 op (Opetuskieli: ranska)
RAKI0611 Sosiolingvistiikka 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0012 Näkökulmia asiantuntijatyön kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
RANS0032 Käännösviestintä ja toimeksiannot I, ranska-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0033 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi - ranska 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0040 Erikoisalojen toimeksiannot suomi - ranska: yritysviestintä 5–10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

RANS0016 Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi II, V 2 op (Opetuskieli: ranska)

Perusopinnot

RANS0005 Kulttuurienvälinen viestintä, P 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0021 Ranskalainen yhteiskunta, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0022 Digitaaliset tekstitaidot, P 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANS0027 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0025 Ranskan kielen rakenne II, P 5 op (Opetuskieli: ranska)
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti)
RANS0047 Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 op (Opetuskieli: ranska)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0047 Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 op (Opetuskieli: ranska)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja 5 op
RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0047 Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 op (Opetuskieli: ranska)
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

RANS0016 Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi II, V 2 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANS0005 Kulttuurienvälinen viestintä, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0022 Digitaaliset tekstitaidot, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANS0027 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0012 Kielellinen vaihtelu, P 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0025 Ranskan kielen rakenne II, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0047 Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RAKI1015 Kieliteknologia 5 op
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0008 Turku Modern Languages 5 op
RANS0047 Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESKI0318 Johdatus kreolikieliin 5 op
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄRA2170 Auktorisoitu kääntäminen ranska-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0041 Erikoisalojen toimeksiannot ranska - suomi: EU-tekstit 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0042 Erikoisalojen toimeksiannot ranska - suomi: tekniikka 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0045 Erikoisalojen toimeksiannot suomi-ranska: asiakirjat   Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0047 Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta