Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Saksan kieli

Periodit

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi

Pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Perusopinnot

SAKS0001 Kieliopin peruskurssi 5 op
SAKS0012 Sanasto ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0003 Kirjalliset harjoitukset 3 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa 3 op (Opetuskieli: saksa)

Aineopinnot

SAKS0211 Didaktiikka 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0212 Leksikologia 5 op
SAKS0213 Mainonta ja mainoskieli 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0241 Kirjallisuus ja kulttuuri 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0393 Kielioppituutorointi 5 op
SAKS0215 Kulttuurienvälisen viestinnän käytännöt 5 op (Opetuskieli: saksa)

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

SAKS0402 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi-saksa 5 op (Opetuskieli: saksa)
ESPA0036 Terminologia 5 op
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op
KÄYH2039 EU-tietous 5 op
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op

Syventävät opinnot, muut opintopolut

SAKS0308 Seminaari 10 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0312 Sananmuodostus ja fraseologia 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0314 Nykysaksan variaatio 5 op (Opetuskieli: saksa)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op
Periodi

Pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SAKS0001 Kieliopin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0012 Sanasto ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0003 Kirjalliset harjoitukset 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0005 Kielitaito- ja käännösharjoitukset saksa-suomi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0007 Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SAKS0211 Didaktiikka 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0212 Leksikologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0213 Mainonta ja mainoskieli 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0214 Kieliparikohtaisen kääntämisen alkeet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄSA1787 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKI0723 Proseminaari ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0231 Kielioppi lauseiden ja tekstien näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0232 Aineistopohjainen tuottaminen: kirjallinen ja suullinen ilmaisu 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0241 Kirjallisuus ja kulttuuri 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0393 Kielioppituutorointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0215 Kulttuurienvälisen viestinnän käytännöt 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

SAKS0401 Käännösviestintä ja toimeksiannot I saksa-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0402 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi-saksa 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0036 Terminologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2047 AV-kääntäminen II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

SAKS0308 Seminaari 10 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0312 Sananmuodostus ja fraseologia 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0314 Nykysaksan variaatio 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0341 Kielitaitoharjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa)
KKLT0012 Näkökulmia asiantuntijatyön kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi

Pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SAKS0001 Kieliopin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0012 Sanasto ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0003 Kirjalliset harjoitukset 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0005 Kielitaito- ja käännösharjoitukset saksa-suomi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0007 Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SAKS0214 Kieliparikohtaisen kääntämisen alkeet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0216 Puhe- ja esiintymistaito 5 op (Opetuskieli: saksa)
KÄSA1787 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKI0723 Proseminaari ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0232 Aineistopohjainen tuottaminen: kirjallinen ja suullinen ilmaisu 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0233 Kieliammattilaisen sähköinen työskentely-ympäristö 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0241 Kirjallisuus ja kulttuuri 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0242 Saksan historia 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0243 Saksankielisten maiden elokuva/teatteri/musiikki 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0393 Kielioppituutorointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0215 Kulttuurienvälisen viestinnän käytännöt 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja 5 op
KÄYH2045 Tulkkaustyöpaja II 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

SAKS0308 Seminaari 10 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0312 Sananmuodostus ja fraseologia 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0311 Saksan kielihistoria 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0313 Saksa opetusaineena 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0315 Stilistiikka 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0341 Kielitaitoharjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SAKS0012 Sanasto ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0003 Kirjalliset harjoitukset 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0005 Kielitaito- ja käännösharjoitukset saksa-suomi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0007 Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SAKS0214 Kieliparikohtaisen kääntämisen alkeet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0216 Puhe- ja esiintymistaito 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0223 Johdatus germanistiseen lingvistiikkaan ja käännösteorioihin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄSA1787 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKI0723 Proseminaari ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0232 Aineistopohjainen tuottaminen: kirjallinen ja suullinen ilmaisu 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0233 Kieliammattilaisen sähköinen työskentely-ympäristö 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0241 Kirjallisuus ja kulttuuri 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0242 Saksan historia 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0243 Saksankielisten maiden elokuva/teatteri/musiikki 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0215 Kulttuurienvälisen viestinnän käytännöt 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2015 Exploring Translation Studies 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄSA1263 Auktorisoitu kääntäminen saksa-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2045 Tulkkaustyöpaja II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0014 Koodinvaihtoa ja monikielisiä käytänteitä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

SAKS0308 Seminaari 10 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0312 Sananmuodostus ja fraseologia 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0311 Saksan kielihistoria 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0313 Saksa opetusaineena 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0315 Stilistiikka 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0341 Kielitaitoharjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0008 Turku Modern Languages 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0014 Koodinvaihtoa ja monikielisiä käytänteitä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
XHKT0040 Kielten kiemuroissa - syventävä asiakirja- ja käsialakurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESKI0318 Johdatus kreolikieliin 5 op
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit