Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli

Periodit

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot

SUKU0002 Johdantokurssi 1 op
SUOM1413 Äänne- ja muotorakenne 5 op

Syventävät opinnot, opintopoluille pakolliset opinnot

SUOM1409 Harjoittelu 5 op
SUOM1521 Metodiopinnot 5 op
SUOM1172 Pro gradu -tutkielma 40 op
SUOM1408 Tutkimuksen historia 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot

SUOM1413 Äänne- ja muotorakenne 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKU0005 Sanasto 5 op

Aineopinnot

SUOM1504 Kielioppi 5 op
SUOM1461 Tekstianalyysi 5 op
SUOM2001 Vuorovaikutusharjoituksia suomenoppijan kanssa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1381 Suomi toisena ja vieraana kielenä, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1382 Sosiolingvistiikka, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1493 Johdatus kognitiiviseen kielentutkimukseen, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1494 Tekstin- ja diskurssintutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1495 Kirjakielen historia, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1477 Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1344 Johdanto suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIKI1300 Viron kieli 1 5 op (Opetuskieli: viro) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopoluille pakolliset opinnot

SUOM1409 Harjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1201 Tutkielmaseminaari 5 op
SUOM1172 Pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1410 Perehtyminen oman erikoisalan tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1408 Tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopolkujen valinnaiset opinnot

SUOM1469 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1471 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1519 Kieliasiantuntija yhteisöviestinnän tukena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1425 Tekstintutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0012 Näkökulmia asiantuntijatyön kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1417 Suomen kirjakielen historia, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1506 Suomen sanaston historia ja sanastontutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1507 Suomalais-ugrilainen esihistoria, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1508 Suomen kielen historia, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1429 Toisen kielen oppiminen, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1501 Kognitiivinen kielitiede, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1511 Semantiikka, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1512 Kognitiivisia kielioppimalleja, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1426 Syntaksi, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1510 Vuorovaikutuslingvistiikka, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot

SUOM1181 Lauseoppi 5 op
SUKU0004 Tekstityön kurssi 5 op

Ensimmäisen kevään aikana suoritettavaksi suositeltavat aineopinnot

SUOM1489 Kielen kehitys 5 op

Aineopinnot

SUOM1489 Kielen kehitys 5 op
SUOM1491 Proseminaari, tieteellinen kirjoittaminen ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM2001 Vuorovaikutusharjoituksia suomenoppijan kanssa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1381 Suomi toisena ja vieraana kielenä, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1382 Sosiolingvistiikka, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1494 Tekstin- ja diskurssintutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1495 Kirjakielen historia, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1477 Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopoluille pakolliset opinnot

SUOM1409 Harjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1201 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1172 Pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1410 Perehtyminen oman erikoisalan tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1408 Tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopolkujen valinnaiset opinnot

SUOM1471 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1425 Tekstintutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1417 Suomen kirjakielen historia, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1506 Suomen sanaston historia ja sanastontutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1507 Suomalais-ugrilainen esihistoria, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1508 Suomen kielen historia, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM3004 Korpus-työpaja 5 op
SUOM1429 Toisen kielen oppiminen, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1426 Syntaksi, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1510 Vuorovaikutuslingvistiikka, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot

SUOM1181 Lauseoppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKU0004 Tekstityön kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Ensimmäisen kevään aikana suoritettavaksi suositeltavat aineopinnot

Aineopinnot

SUOM1491 Proseminaari, tieteellinen kirjoittaminen ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM2001 Vuorovaikutusharjoituksia suomenoppijan kanssa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1381 Suomi toisena ja vieraana kielenä, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1382 Sosiolingvistiikka, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1495 Kirjakielen historia, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1477 Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopoluille pakolliset opinnot

SUOM1409 Harjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1201 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1172 Pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1410 Perehtyminen oman erikoisalan tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1408 Tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopolkujen valinnaiset opinnot

SUOM1471 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1425 Tekstintutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0014 Koodinvaihtoa ja monikielisiä käytänteitä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1417 Suomen kirjakielen historia, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1506 Suomen sanaston historia ja sanastontutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1507 Suomalais-ugrilainen esihistoria, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1508 Suomen kielen historia, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM3004 Korpus-työpaja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1429 Toisen kielen oppiminen, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1426 Syntaksi, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1510 Vuorovaikutuslingvistiikka, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0008 Turku Modern Languages 5 op

Muut opinnot