Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Taidehistoria

Periodit

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Periodi

Perusopinnot

TAHI2563 P2 Johdatus taidehistoriaan tieteenalana II 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TAHI2570 A1 Suomen taidehistorian tutkimusnäkökulmia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TAHI2580 A5 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TAHI9701 The Baltic Sea Region in Art History 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TAHI2589 S5 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi

Perusopinnot

TAHI2168 P6b Harjoituskurssi 2 op

Aineopinnot

TAHI2575 A3b Museoinstituutiot: kenttäkurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TAHI2580 A5 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MUSE1154 Authenticity and its Variations in Visual Culture 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
XHKT0043 Estetiikka ja yleinen taiteenteoria I 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TAHI2589 S5 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta