Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kieli

Periodit

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Aineopinnot

VEKI0923 Suullinen ja kirjallinen esitys 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VEKI0706 Ortografia kaksikielisille 5 op (Opetuskieli: venäjä)

Syventävät opinnot, kaikkien opintopolkujen yhteiset opinnot

VEKI1001 Käännös suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VEKI0825 Syntaksi 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VEKI0873 Tutkielmaseminaari 5 op

Syventävät opinnot, valinnaisia opintojaksoja

SUOM1408 Tutkimuksen historia 5 op
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

Perusopinnot

VEKI0701 Tekstin ymmärtäminen ja kirjalliset harjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0702 Kielioppi, fonetiikka ja ääntämisharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VEKI0923 Suullinen ja kirjallinen esitys 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0704 Käännösharjoitukset suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0706 Ortografia kaksikielisille 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0928 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, kaikkien opintopolkujen yhteiset opinnot

VEKI1001 Käännös suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0825 Syntaksi 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0873 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI1012 Tutkimusprojektikurssi: Zvukopodrazhatel'nye slova russkogo jazyka 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, valinnaisia opintojaksoja

SUOM1408 Tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Aineopinnot

VEKI0819 Verbioppi 5 op
VEKI0706 Ortografia kaksikielisille 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0928 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, kaikkien opintopolkujen yhteiset opinnot

VEKI0873 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0929 Tieteellisen tekstin tuottaminen ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä)

Syventävät opinnot, valinnaisia opintojaksoja

POHF0656 Tvåspråkighet / Kaksikielisyys 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
SUOM1408 Tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VEKI0703 Johdatus venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, kaikkien opintopolkujen yhteiset opinnot

VEKI0929 Tieteellisen tekstin tuottaminen ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, valinnaisia opintojaksoja

KKLT0014 Koodinvaihtoa ja monikielisiä käytänteitä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0008 Turku Modern Languages 5 op
POHF0656 Tvåspråkighet / Kaksikielisyys 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1408 Tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta