Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kotimainen kirjallisuus

Periodit

Perusopinnot
Ilmoittautuminen

Kevätlukukauden molempiin ryhmiin ilmoittaudutaan ennakolta nettiopsussa 4.12.2013 alkaen.

Vastaava opettaja
Kaisa Kurikka
Opettaja
Kukku Melkas
Opetus
Ryhmäopetus 26 t
II ryhmä/Kurikka
Ti 14.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 12.15-13.45, Seminaarihuone 225
Ke 15.1.2014 - 19.2.2014 viikoittain klo 12.15-13.45, Seminaarihuone 225
III ryhmä/ Melkas
Ti 11.3.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 12.15-13.45, Seminaarihuone 225
Ke 12.3.2014 - 23.4.2014 viikoittain klo 12.15-13.45, Seminaarihuone 225
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen

Kevätlukukaudella järjestetään kaksi Lyriikan analyysikurssia. Tammikuussa alkavalle kurssille ilmoittaudutaan ennakolta nettiopsussa 4.12.2013 alkaen. Periodilla IV pidettävälle kurssille ilmoittaudutaan nettiopsussa 27.2.2014 klo 8.00 alkaen.

Opettaja
Lena Gottelier
Opetus
13.1.2014 – 28.2.2014
Ryhmäopetus 26 t
Kevään I ryhmä/ Gottelier
Ma 13.1.2014 - 24.2.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, Minerva, seminaarihuone 225
Pe 17.1.2014 - 28.2.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, Minerva, seminaarihuone 225
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Kurssiin valmistautumista koskeva infotilaisuus pidetään keskiviikkona 5.2.2014 klo 13 - 14 seminaarihuoneessa 223 (Minervan 2. kerros). Kurssia varten luettava kirjallisuus näkyy jo nyt kevätkauden opetusohjelmassa (oppiaineen kotisivulla intrassa).

Ilmoittautuminen

Luentosarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Opettaja
Kukku Melkas
Opetus
11.3.2014 –
Luento-opetus 24 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ti 11.3.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 14.15-16.45, ls. Externum (Medisiina)
Poikkeukset:
8.4.2014 klo 14.15 –16.45 , ls. Osmo Järvi (Medisiina)
22.4.2014 klo 14.15 –16.45 , ls. Salus (Sanitas)
29.4.2014 klo 14.15 –16.45 , ls. Salus (Sanitas)
6.5.2014 klo 14.15 –16.45 , ls. Salus (Sanitas)
13.5.2014 klo 14.15 –16.45 , ls. Salus (Sanitas)
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Aineopinnot

Luentosarja korvaa yleisessä kirjallisuustieteessä oheislukemisineen kohdan A3. (4 op); luentosarjan korvaavuus syventäviin opintohin sopimuksen mukaan. Kotimaisessa kirjallisuudessa luentosarja korvaa 4 op kohdasta A1.2.

Ilmoittautuminen

Luentokurssille ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Opettaja
Liisa Steinby
Opetus
14.1.2014 –
Luento-opetus 20 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ti 14.1.2014 - 8.4.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, ls. XV
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Kuinka käsityksemme kirjailijasta muuttuu, jos arkistosta löytyy tuntematon käsikirjoitus? Onko kirjeillä, päiväkirjoilla ja muulla yksityisellä aineitolla käyttöä kirjallisuudentutkijalle? Arkistot ja kirjallisuudentutkimus -erikoiskurssilla pohditaan, mikä on arkisto, millaista tietoa arkistodokumentit voivat tarjota ja kuinka arkistoaienistoa voi hyödyntää kirjallisuudentutkimuksessa.

Kurssi koostuu ensimmäisessä kokoontumisessa jaettavien teoreettisten tekstien lukemisesta ja kommentoimisesta, lähiopetuksesta ja itsenäisestä arkistotyöskentelystä sekä oman arkistoprojektin esittelystä ryhmälle. Ei lopputenttiä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen nettiopsussa 27.2.2014 klo 8.00 alkaen. Kurssille otetaan 14 opiskelijaa.

Opettaja
Elsi Hyttinen
Opetus
28.3.2014 – 16.5.2014
Ryhmäopetus
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Pe 28.3.2014 klo 12.15-13.45, Minerva, seminaarihuone 123, Perjantaisin 28.3., 4.4., 25.4., 16.5.2014
Poikkeukset:
11.4.2014 klo 14.00 –16.00 , Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuuarkisto, Helsinki, arkistovierailu (sisältyy oppiaineen kevätretkeen)
2.5.2014 , Ei opetusta, itsenäistä työskentelyä arkistossa tai kirjoittaen
9.5.2014 , Ei opetusta, itsenäistä työskentelyä arkistossa tai kirjoittaen
To 3.4.2014 klo 14.15-15.45, Minerva, seminaarihuone 123, Torstaisin 3.4., 10.4., 24.4., 15.5.2014
Poikkeukset:
17.4.2014 , Ei opetusta, itsenäistä arkistotyöskentelyä
8.5.2014 , Ei opetusta, itsenäistä työskentelyä arkistossa tai kirjoittaen
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Kurssin johdatusluento on 10.3.2014; tämän jälkeen kurssi jatkuu 17.3.2014 alkaen periodisena (6 viikkotuntia).

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan nettiopsusssa 27.2.2014 klo 8.00 alkaen; etusijalla ovat kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelijat.

Opettaja
Riitta Jytilä
Opetus
11.3.2014 – 8.4.2014
Ryhmäopetus 24 t
Ma 10.3.2014 - 7.4.2014 viikoittain klo 16.00-18.00, Seminaarihuone 225, Huom! Johdatus kurssiin ma 10.3.2014
Ti 18.3.2014 - 8.4.2014 viikoittain klo 9.30-12.00, Seminaarihuone 225
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislista proseminaariin on laitettu oppiaineen ilmoitustaululle (Artiumin 2. krs) keväällä 2013.

Opettaja
Kukku Melkas
Opetus
Seminaari
Proseminaari pääaineopiskelijoille
Ke 5.2.2014 - 7.5.2014 viikoittain klo 10.15-12.00, Seminaarihuone 225
To 6.2.2014 - 8.5.2014 viikoittain klo 10.25-12.00, Seminaarihuone 225
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Syventävät opinnot
Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislista on laitettu oppiaineen ilmoitustaululle keväällä 2013.

Opettaja
Lea Rojola
Opetus
Seminaari
Ke 15.1.2014 - 7.5.2014 viikoittain klo 14.15-15.45, Seminaarihuone 225
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Opettaja
Päivi Lappalainen
Opetus
5.9.2013 – 8.5.2014
Ryhmäopetus
To 5.9.2013 - 8.5.2014 kuukausittain klo 14.15-16.00, Seminaarihuone 225
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi
Aineopinnot [III Periodi]

Luentosarja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peusasioista, siitä miten taide on käsitetty antiikista nykypäivään. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta (Platon, Aristoteles), keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa (Taine), uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa (Saussure, Peirce), reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Kurssin voi suorittaa 3 op:n (luennot) tai 4 op:n laajuisena (kertauksen yhteydessä tentitään Platonin teokset Ion, Valtio (II, III ja X kirja).

Korvaavuus:

Mediatutkimuksessa S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat tai S3. projektiopinnot.

Kotimaisessa kirjallisuudessa A1.2. (3 op)

Yleisessä kirjallisuustieteessä A1. (pääaineopiskelijat 4 op, sivuaineopiskelijat 3 op)

Musiikkitieteessä A5.l. ja S3.l. (Muu ala I ja II)

Taidehistoriassa A4i Valinnainen teema

 

Ilmoittautuminen

Luentosarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Tuomas Tolonen
Opetus
14.1.2014 – 8.4.2014
Luento-opetus 24 t
HKT-laitoksen opiskelijat
Ti 14.1.2014 - 25.3.2014 viikoittain klo 16.16-17.45, ls. I (Tauno Nurmela)
Poikkeukset:
1.4.2014 klo 16.15 –17.45 , ls. IX (Luonnontiet. talo I)
8.4.2014 klo 16.15 –17.45 , ls. IX (Luonnontiet. talo I)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssikuvaus:Viime vuosina luokka on palannut näyttävästi niin suomalaiseen julkiseen keskusteluun kuin tutkimukseenkin. Tällä kurssilla perehdytään luokkatutkimuksen nykykeskusteluihin erityisesti siitä näkökulmasta, minkälaisia käsitteellisiä ja metodologisia välineitä ne antavat taiteen ja populaarikulttuurin tutkimukseen sekä suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen. Kurssilla pohditaan, mikä on kulttuurin merkitys luokan rakentumisessa ja miten luokka kytkeytyy kapitalismin muuttuviin muotoihin. Minkälaisten moraalisten arvotusten kautta luokitettua minuutta tuotetaan? Minkälaisissa affektiivisissa suhteissa luokka rakentuu?

Kurssilla analysoidaan monipuolisesti erilaisia aineistoja (kaunokirjallisuus, omaelämäkerralliset tekstit, lehtikirjoittelu, televisio-ohjelmat, elokuva). Painopiste on suomalaisessa taiteessa ja populaarikulttuurissa. Kurssi koostuu johdantokerrasta ja kuudesta teematapaamisesta, joissa syvennytään tiettyyn aihepiiriin luentojen, kotitehtävien, erilaisten aineistojen ja seminaarityöskentelyn avulla. Teemoina ovat muun muassa luokan kokeminen, populaarikulttuurin luokkakuvastot ja itsen tuottaminen tosi-tv:ssä.

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee luokan nykyteoretisointia (kulttuurinen käänne, intersektionaalisuus, nykykapitalismin käsitteellistykset). Opiskelija osaa suhteuttaa luokkaa muihin eron kategorioihin (esim. sukupuoli, kansallisuus, etnisyys). Opiskelija osaa analysoida erilaisia kulttuurituotteita luokan näkökulmasta.

Suoritustavat ja korvaavuus: Harjoituskurssin voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Kolmen opintopisteen suoritukseen kuuluu läsnäolo tapaamiskerroilla, oheismateriaalin lukeminen, media- ja kirjallisuusaineistoihin perehtyminen, kirjalliset oppimistehtävät sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluu lisäksi loppuesseen kirjoittaminen.

Ti 14.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 21.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 28.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 4.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 11.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 18.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 25.2.2014 klo 14 - 16, E225

Paikka: E225 Kotimainen kirjallisuus seminaarisali

Korvaavuudet (aine- tai syventävät opinnot):
Kotimainen kirjallisuus: A1.2 (3 op), syventävät opinnot sopimuksen mukaan.
Mediatutkimus: A2.e, S3 (5 op),
Sukupuolentutkimus: A4, S4 (5 op),
Yleinen kirjallisuustiede (sopimuksen mukaan),
Taidehistoria: A4 i/ S4g (valinnaiset erikoiskurssit)
Musiikkitiede: A5.l. ja S3

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille nettiopsussa 16.12.2013 klo 10.00 alkaen. Kurssille otetaan 16 opiskelijaa sekä ilmoittautumisjärjestyksen että opintovaiheen perusteella. (Rajatapauksissa etusijalla ovat taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän pääaineopiskelijat.)

Vastaavat opettajat
Kati Launis
klaunis[ät]utu.fi
Mari Pajala
marpaja[ät]utu.fi
Mona Mannevuo
mona.mannevuo[ät]utu.fi
Opetus
14.1.2014 – 25.2.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Aika: III periodi, ma & ke klo 12-14, alk. 20.1.2014
Paikka: PharmaCityn Auditorio (Pha1); PAITSI 12.2. Arje Scheinin -sali (DenAud), Dentalia
Koordinaattori:
Minna Nikunen
Opettajat:
Useita luennoitsijoita
Sisältö:
Kurssi johdattaa keskenään erilaisen opiskeluhistorian omaavat opiskelijat feministiseen taiteentutkimukseen. Kurssilla käsitellään feministisen taiteentutkimuksen teemoja laajasti oppiainerajoja ylittäen.  Aiheina ovat muun muassa tanssi, runous, taidehistoria, queer, luokka, affekti, postkoloniaali sekä kulttuuri- ja liikuntateollisuus. Kurssi on luentokurssi ja se on tarkoitettu ensisijaisesti taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille.
Oppimistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin sekä sukupuolen kytkentöjä. Opiskelijan näkemys taiteen ja kulttuurin tutkimuksesta syventyy ja monipuolistuu.
Suoritustapa:
Luennot ja tentti + kirjallisuus
Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista

Alustava ohjelma:

ma 20.1. Taru Leppänen: Johdanto
ke 22.1. Tutta Palin: Feministinen taidehistoria
ma 27.1. Jaana Parviainen: Kulttuuri- ja liikuntateollisuus
ke 29.1. Susanna Paasonen: Affekti
ma 3.2. Kaisa Ilmonen: Queer ja seksuaalisuus
ke 5.2. Kati Launis: : Kirjallisuus, luokka ja sukupuoli
ma 10.2. Anu Laukkanen: Tanssin sukupuoli
ke 12.2. Siru Kainulainen: Runouden tutkimus
ma 17.2. Elina Valovirta: Postkoloniaali
ke 19.2. Taru Leppänen: Ääni ja musiikki
ke 26.2. Luentotentti


Korvaavuus:

Mediatutkimus: A2.e Erot ja identiteetit, S1.a, S1.b, S3, S4.a
Kotimainen kirjallisuus A1.2.; syventävät opinnot sopimuksen mukaan
Yleinen kirjallisuustiede: A6., A7., S3.6.
Musiikkitiede: tapauskohtaisesti, sovitaan professori Richardsonin kanssa
Sukupuolentutkimus: P4/A4/S3/S4/M1a/M1d/M2
Taidehistoria: A4 ja S4

Opetus
20.1.2014 – 5.3.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [III Periodi]

Kurssikuvaus:Viime vuosina luokka on palannut näyttävästi niin suomalaiseen julkiseen keskusteluun kuin tutkimukseenkin. Tällä kurssilla perehdytään luokkatutkimuksen nykykeskusteluihin erityisesti siitä näkökulmasta, minkälaisia käsitteellisiä ja metodologisia välineitä ne antavat taiteen ja populaarikulttuurin tutkimukseen sekä suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen. Kurssilla pohditaan, mikä on kulttuurin merkitys luokan rakentumisessa ja miten luokka kytkeytyy kapitalismin muuttuviin muotoihin. Minkälaisten moraalisten arvotusten kautta luokitettua minuutta tuotetaan? Minkälaisissa affektiivisissa suhteissa luokka rakentuu?

Kurssilla analysoidaan monipuolisesti erilaisia aineistoja (kaunokirjallisuus, omaelämäkerralliset tekstit, lehtikirjoittelu, televisio-ohjelmat, elokuva). Painopiste on suomalaisessa taiteessa ja populaarikulttuurissa. Kurssi koostuu johdantokerrasta ja kuudesta teematapaamisesta, joissa syvennytään tiettyyn aihepiiriin luentojen, kotitehtävien, erilaisten aineistojen ja seminaarityöskentelyn avulla. Teemoina ovat muun muassa luokan kokeminen, populaarikulttuurin luokkakuvastot ja itsen tuottaminen tosi-tv:ssä.

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee luokan nykyteoretisointia (kulttuurinen käänne, intersektionaalisuus, nykykapitalismin käsitteellistykset). Opiskelija osaa suhteuttaa luokkaa muihin eron kategorioihin (esim. sukupuoli, kansallisuus, etnisyys). Opiskelija osaa analysoida erilaisia kulttuurituotteita luokan näkökulmasta.

Suoritustavat ja korvaavuus: Harjoituskurssin voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Kolmen opintopisteen suoritukseen kuuluu läsnäolo tapaamiskerroilla, oheismateriaalin lukeminen, media- ja kirjallisuusaineistoihin perehtyminen, kirjalliset oppimistehtävät sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluu lisäksi loppuesseen kirjoittaminen.

Ti 14.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 21.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 28.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 4.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 11.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 18.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 25.2.2014 klo 14 - 16, E225

Paikka: E225 Kotimainen kirjallisuus seminaarisali

Korvaavuudet (aine- tai syventävät opinnot):
Kotimainen kirjallisuus: A1.2 (3 op), syventävät opinnot sopimuksen mukaan.
Mediatutkimus: A2.e, S3 (5 op),
Sukupuolentutkimus: A4, S4 (5 op),
Yleinen kirjallisuustiede (sopimuksen mukaan),
Taidehistoria: A4 i/ S4g (valinnaiset erikoiskurssit)
Musiikkitiede: A5.l. ja S3

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille nettiopsussa 16.12.2013 klo 10.00 alkaen. Kurssille otetaan 16 opiskelijaa sekä ilmoittautumisjärjestyksen että opintovaiheen perusteella. (Rajatapauksissa etusijalla ovat taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän pääaineopiskelijat.)

Vastaavat opettajat
Kati Launis
klaunis[ät]utu.fi
Mari Pajala
marpaja[ät]utu.fi
Mona Mannevuo
mona.mannevuo[ät]utu.fi
Opetus
14.1.2014 – 25.2.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Aika: III periodi, ma & ke klo 12-14, alk. 20.1.2014
Paikka: PharmaCityn Auditorio (Pha1); PAITSI 12.2. Arje Scheinin -sali (DenAud), Dentalia
Koordinaattori:
Minna Nikunen
Opettajat:
Useita luennoitsijoita
Sisältö:
Kurssi johdattaa keskenään erilaisen opiskeluhistorian omaavat opiskelijat feministiseen taiteentutkimukseen. Kurssilla käsitellään feministisen taiteentutkimuksen teemoja laajasti oppiainerajoja ylittäen.  Aiheina ovat muun muassa tanssi, runous, taidehistoria, queer, luokka, affekti, postkoloniaali sekä kulttuuri- ja liikuntateollisuus. Kurssi on luentokurssi ja se on tarkoitettu ensisijaisesti taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille.
Oppimistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin sekä sukupuolen kytkentöjä. Opiskelijan näkemys taiteen ja kulttuurin tutkimuksesta syventyy ja monipuolistuu.
Suoritustapa:
Luennot ja tentti + kirjallisuus
Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista

Alustava ohjelma:

ma 20.1. Taru Leppänen: Johdanto
ke 22.1. Tutta Palin: Feministinen taidehistoria
ma 27.1. Jaana Parviainen: Kulttuuri- ja liikuntateollisuus
ke 29.1. Susanna Paasonen: Affekti
ma 3.2. Kaisa Ilmonen: Queer ja seksuaalisuus
ke 5.2. Kati Launis: : Kirjallisuus, luokka ja sukupuoli
ma 10.2. Anu Laukkanen: Tanssin sukupuoli
ke 12.2. Siru Kainulainen: Runouden tutkimus
ma 17.2. Elina Valovirta: Postkoloniaali
ke 19.2. Taru Leppänen: Ääni ja musiikki
ke 26.2. Luentotentti


Korvaavuus:

Mediatutkimus: A2.e Erot ja identiteetit, S1.a, S1.b, S3, S4.a
Kotimainen kirjallisuus A1.2.; syventävät opinnot sopimuksen mukaan
Yleinen kirjallisuustiede: A6., A7., S3.6.
Musiikkitiede: tapauskohtaisesti, sovitaan professori Richardsonin kanssa
Sukupuolentutkimus: P4/A4/S3/S4/M1a/M1d/M2
Taidehistoria: A4 ja S4

Opetus
20.1.2014 – 5.3.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi
Aineopinnot [IV Periodi]

Luentokurssi käsittelee lapsuuden historiaan liittyviä kysymyksiä. Luennoilla avataan lapsuuden normien ja ihanteiden rakentumista erilaisten kaunokirjallisten, omaelämäkerrallisten ja lastenpsykiatristen aineistojen avulla.

Luennoilla avataan lapsuuden normien ja ihanteiden rakentumista erilaisten kaunokirjallisten, omaelämäkerrallisten ja lastenpsykiatristen aineistojen avulla. Millaisia merkityksiä lapsuus on saanut 1800-luvun puolivälistä nykypäivään tultaessa? Miten ”ihanteellisen” lapsuuden rajat ovat piirtyneet eri aikoina ja miksi? Kurssin kuluessa tutustutaan myös lapsuutta koskevan tutkimuksen monitieteiseen kenttään ja erilaisiin teoreettisiin perinteisiin.

Kurssi on suunnattu historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille. Sen järjestää Suomen Akatemian rahoittama projekti ”Hauraat subjektit: lapsuus suomalaisessa kirjallisuudessa ja lääketieteessä 1850–2000 -luvuilla”.

 Kurssin laajuus: 2 op (luennot + tentti) / 4 op (luennot, tentti + loppuessee)

Tentti: ti 15.4. / ke 23.4. (klo 10–12. ls Janus), esseiden palautus viimeistään 28.5.2014.

 

Aikataulu (kaikki luennot Sirkkalassa, Janus-salissa, klo 10–12)

ti 11.3. Johdanto: Mitä on lapsuus? Lapsuuden historiallinen, kulttuurinen ja sosiaalinen rakentuminen (Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela)

ke 12.3. Lapsuuden keksiminen. ”Pitkä ja lyhyt lapsuus” romantiikasta psykoanalyysiin (Kirsi Tuohela)                   

ti. 18.3. Lapsuuden poetiikat: lapsihahmo Suomen kirjallisuudessa (Kati Launis)                         

ke 19.3. Lapsuuden tummenevat sävyt? Lapsuuden merkitykset Suomen nykykirjallisuudessa (Kati Launis)         

ti 25.3. Omaelämäkerrat ja lapsuus: aikuisen lapsuus ja sen kertomisen vaikeudet 1800- ja 1900-luvuilla (Kirsi Tuohela)                     

ke 26.3. Tytöt tyttökirjallisuudessa (Päivi Lappalainen)

 ti 1.4. Lapset ja yhteiskunta (Jutta Ahlbeck)                     

ke 2.4.  Lapsuuden rajoilla: Normaali ja poikkeava lapsuus lastenpsykiatriassa (Jutta Ahlbeck)

 ti 8.4. Sarjakuva, sota ja lapsuus (Ralf Kauranen)

ke 9.4. Loppupäätelmiä: Lapsuuden historia ja nykyajan lapsuus (Ahlbeck, Launis, Tuohela)

Kahden opintopisteen suoritus: luennot ja tentti. Neljän opintopisteen suoritukseen kuuluu lisäksi loppuesseen kirjoittaminen luentojen ja annetun kirjallisuuden perusteella. Kertauskuulustelut: tiistaina 15.4. ja keskiviikkona 23.4.; kolmas kertauskuulustelu on laitostentissä 16.5., johon on ilmoittautuduttava (esim. NettiOpsussa) 10 päivää ennen kuulustelua; esseiden palautus viimeistään 28.5.2014.

Korvaavuus:

Korvaavuudet: kotimainen kirjallisuus (A1.2. tai syventävät opinnot sopimuksen mukaan), mediatutkimus (S1a tai S3), musiikkitiede (A5.l tai S3.l), yleinen kirjallisuustiede (A 6., A 7. tai S6), sukupuolentutkimus (korvaavuus sovitaan Taru Leppäsen kanssa), kansatiede (KANS1153), kulttuurihistoria (A4.7), Suomen historia (S4), muut laitoksen oppiaineet: korvaavuudet kannattaa kysyä oppiaineista.

Ilmoittautuminen

Luentokurssille ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Useita luennoitsijoita
Opetus
11.3.2014 – 15.4.2014
Luento-opetus 22 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ti 11.3.2014 - 22.4.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, ls. Janus (Sirkkala)
Ke 12.3.2014 - 23.4.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, ls. Janus (Sirkkala)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Luokan järjestys -kurssi tarjoaa opiskelijalle monitieteinen johdatuksen suomalaisen luokkatutkimuksen teoriaperinteisiin ja traditioihin sekä etenkin monitieteiseen laadulliseen luokkatutkimukseen. Luennoitsijat ovat sosiologian, historian, kirjallisuudentutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, filosofian ja mediatutkimuksen alojen tutkijoita, joiden tutkimushankkeissa luokka on keskiössä. Luentosarjan (2 op) ensimmäisillä luennoilla esitellään luokan käsitteeseen liittyviä ymmärtämisentapoja sekä Marxin ja Bourdieun hahmottelemia luokkateorioita. Muissa luennoissa avataan uusimman luokkatutkimuksen painopisteitä luokan ohella etenkin sukupuolen, rotu-etnisyyden ja muiden yhteiskunnallisten jakojen (ja niiden intersektioiden) näkökulmista empiiristen tapaustutkimusten avulla. Näin opiskelijalle muodostuu monipuolinen kuva erilaisista luokkateoreettista käsityksistä ja kytkennöistä esimerkiksi feministiseen ja työelämän tutkimukseen. Opiskelija pääsee myös itse soveltamaan luennoilta oppimaansa oppimispäiväkirjassa, jossa erillisten tehtävien ja kysymysten avulla hahmotellaan luokan järjestymistä suhteessa muihin jaotteluihin, järjestyksiin ja erontekoihin. Tentittävät kirja ja artikkelikokoelma (3 op) tukevat nekin luennoilla opittua.

Korvaavuudet:

Kurssi on osa historia-aineiden opintoja:

Kulttuurihistoria, koodi KUHI0274

Suomen historia, koodi on SUHI0429

Lisäksi kurssin voi sisällyttää ainakin seuraavien oppiaineiden opintoihin:

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot: A1.2. ja syventävät opinnot sopimuksen mukaan

Sosiologian opinnot: K.9. Sosiologian erityisalat 2, koodi: SOSI0194 (käy myös perusopintojen erityisaloihin)

Mediatutkimuksen opinnot: METU0191 A2.e Erot ja identiteetit ja METU0146 S3. Projektiopinnot

Tarkempi ohjelma ja muutokset, ks. http://voxclass.blogspot.fi/

Vastaava opettaja
Anu-Hanna Anttila
anantti[ät]utu.fi
Opetus
13.3.2014 – 29.4.2014
Luento-opetus 20 t
To 13.3.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, ls. I
Poikkeukset:
3.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
10.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
Ti 18.3.2014 - 29.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00
Poikkeukset:
1.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
8.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
15.4.2014 klo 14.00 –16.00 , Pharma I
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot suoritetaan erikseen ohjeistettavalla ”oppimispäiväkirjalla”, jossa on temaattisia kysymyksiä. Luentojen lisäksi kurssille suoritetaan kirjatentti (yksi englanninkielinen teos + suomenkielisiä artikkeleita, yht. 3 op) seuraavalla tavalla:

joko Beverley Skeggs: Formation of Class and Gender tai Imogen Tyler: Revolting Subjects ja lisäksi kokoelma suomenkielisiä artikkeleita (lista esitellään ensimmäisellä luentokerralla).

Oppimispäiväkirjan ja kirjantentin vastaanottajat ovat dosentti Anu-Hanna Anttila ja FT Ralf Kauranen. Kirjatentin päivämääristä vielä tarkemmin kurssin aikataulujen varmistuttua. Kurssin eri oppiaineiden vastuuopettajat ovat dosentti Anu-Hanna Anttila (kulttuurihistoria), dosentti Kati Launis (kotimainen kirjallisuus) ja apulaisprofessori Suvi Salmenniemi (sosiologia). He vastaavat kurssia koskeviin kysymyksiin. Kurssi on myös muiden oppiaineiden opiskelijoille vapaasti valittavissa ja niiden sisällyttämisestä tutkintoon kannattaa keskustella oman oppiaineen opettajien kanssa erikseen.

Luokan järjestys -kurssin järjestää Anu-Hanna Anttilan vetämä Voice and Silence of Class -tutkimushanke (lyh. VoxClass), jota rahoittaa Koneen Säätiö (2012–2014). Lisätietoa hankkeesta ja kurssin luentojen lopullisesta aikataulusta ks. http://voxclass.blogspot.fi/

Syventävät opinnot [IV Periodi]

Luentokurssi käsittelee lapsuuden historiaan liittyviä kysymyksiä. Luennoilla avataan lapsuuden normien ja ihanteiden rakentumista erilaisten kaunokirjallisten, omaelämäkerrallisten ja lastenpsykiatristen aineistojen avulla.

Luennoilla avataan lapsuuden normien ja ihanteiden rakentumista erilaisten kaunokirjallisten, omaelämäkerrallisten ja lastenpsykiatristen aineistojen avulla. Millaisia merkityksiä lapsuus on saanut 1800-luvun puolivälistä nykypäivään tultaessa? Miten ”ihanteellisen” lapsuuden rajat ovat piirtyneet eri aikoina ja miksi? Kurssin kuluessa tutustutaan myös lapsuutta koskevan tutkimuksen monitieteiseen kenttään ja erilaisiin teoreettisiin perinteisiin.

Kurssi on suunnattu historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille. Sen järjestää Suomen Akatemian rahoittama projekti ”Hauraat subjektit: lapsuus suomalaisessa kirjallisuudessa ja lääketieteessä 1850–2000 -luvuilla”.

 Kurssin laajuus: 2 op (luennot + tentti) / 4 op (luennot, tentti + loppuessee)

Tentti: ti 15.4. / ke 23.4. (klo 10–12. ls Janus), esseiden palautus viimeistään 28.5.2014.

 

Aikataulu (kaikki luennot Sirkkalassa, Janus-salissa, klo 10–12)

ti 11.3. Johdanto: Mitä on lapsuus? Lapsuuden historiallinen, kulttuurinen ja sosiaalinen rakentuminen (Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela)

ke 12.3. Lapsuuden keksiminen. ”Pitkä ja lyhyt lapsuus” romantiikasta psykoanalyysiin (Kirsi Tuohela)                   

ti. 18.3. Lapsuuden poetiikat: lapsihahmo Suomen kirjallisuudessa (Kati Launis)                         

ke 19.3. Lapsuuden tummenevat sävyt? Lapsuuden merkitykset Suomen nykykirjallisuudessa (Kati Launis)         

ti 25.3. Omaelämäkerrat ja lapsuus: aikuisen lapsuus ja sen kertomisen vaikeudet 1800- ja 1900-luvuilla (Kirsi Tuohela)                     

ke 26.3. Tytöt tyttökirjallisuudessa (Päivi Lappalainen)

 ti 1.4. Lapset ja yhteiskunta (Jutta Ahlbeck)                     

ke 2.4.  Lapsuuden rajoilla: Normaali ja poikkeava lapsuus lastenpsykiatriassa (Jutta Ahlbeck)

 ti 8.4. Sarjakuva, sota ja lapsuus (Ralf Kauranen)

ke 9.4. Loppupäätelmiä: Lapsuuden historia ja nykyajan lapsuus (Ahlbeck, Launis, Tuohela)

Kahden opintopisteen suoritus: luennot ja tentti. Neljän opintopisteen suoritukseen kuuluu lisäksi loppuesseen kirjoittaminen luentojen ja annetun kirjallisuuden perusteella. Kertauskuulustelut: tiistaina 15.4. ja keskiviikkona 23.4.; kolmas kertauskuulustelu on laitostentissä 16.5., johon on ilmoittautuduttava (esim. NettiOpsussa) 10 päivää ennen kuulustelua; esseiden palautus viimeistään 28.5.2014.

Korvaavuus:

Korvaavuudet: kotimainen kirjallisuus (A1.2. tai syventävät opinnot sopimuksen mukaan), mediatutkimus (S1a tai S3), musiikkitiede (A5.l tai S3.l), yleinen kirjallisuustiede (A 6., A 7. tai S6), sukupuolentutkimus (korvaavuus sovitaan Taru Leppäsen kanssa), kansatiede (KANS1153), kulttuurihistoria (A4.7), Suomen historia (S4), muut laitoksen oppiaineet: korvaavuudet kannattaa kysyä oppiaineista.

Ilmoittautuminen

Luentokurssille ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Useita luennoitsijoita
Opetus
11.3.2014 – 15.4.2014
Luento-opetus 22 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ti 11.3.2014 - 22.4.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, ls. Janus (Sirkkala)
Ke 12.3.2014 - 23.4.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, ls. Janus (Sirkkala)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi