Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Mediatutkimus

Periodit

Mediatutkimuksen aineopinnot

Harjoitteluseminaarit Moodlessa. Seminaari perustuu kokonaisuudessaan verkkokeskusteluihin ja siihen voivat osallistua harjoittelunsa lukukauden alkuun mennessä suorittaneet.

Harjoittelu suoritetaan n. 3 kuukauden mittaisena työpaikkaharjoitteluna esimerkiksi opetus-, tutkimus-, toimitus-, tiedotus- tai muissa soveltuvissa media-, viestintä- tai kulttuurialan työtehtävissä.  Suorituksen hyväksymisen edellytyksenä on, että työpaikan edellytykset täyttyvät ja että harjoittelijalle annetaan harjoittelun päätyttyä työtodistus. Harjoittelija laatii harjoittelun jälkeen harjoitteluraportin.

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Harjoitteluseminaaria ei ole kevätkaudella 2014 osallistujien vähyyden vuoksi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset seminaariin vastuuopettajalle sähköpostitse. Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit:
Opetuskieli: suomi

The North American Studies (NAMS)

Readings + examination (English or Finnish)

N.B. Registering for these two exams must be done in the relevant departments. The exams must be taken on the exam dates of the department in question.

Available throughout the academic year.

Teacher responsible
Veijo Hietala, Media Studies (Sirkkala campus)
veijo.hietala[ät]utu.fi
Teaching
Independent work
Periods:
Language of instruction: Finnish

Periodi
Mediatutkimuksen perusopinnot [I Periodi]

Mediatutkimuksen sivuaineopiskelijoiksi hyväksyttyjen tulokset annetaan torstaina 24.10. ja muut kurssitulokset maanantaina 28.10. Sivuaineoikeudesta tulee merkintä opintorekisteriin "METU0157 MEDIATUTKIMUKSEN SIVUAINEPÄÄSYKOE, HYV". Sen lisäksi tulee kurssiarvosana tavalliseen tapaan. Tieto hyväksytyistä tulee myös tälle sivulle ja lista laitetaan ilmoitustaululle.

MEDIATUTKIMUKSEN SIVUAINEPÄÄSYKOE       15.10.2013

      HYVÄKSYTYT :

      Opiskelijanumero     Tyyppi   OP    Arv

           63555             P       0    HYV

           73502             P       0    HYV

           75299             P       0    HYV

           75770             P       0    HYV

           76974             P       0    HYV

           78674             P       0    HYV

           79656             P       0    HYV

          500433             P       0    HYV

          500914             P       0    HYV

          501593             P       0    HYV

          503173             P       0    HYV

          503291             P       0    HYV

          503831             P       0    HYV

          503946             P       0    HYV

          504323             P       0    HYV

          504352             P       0    HYV

          504423             P       0    HYV

          504477             P       0    HYV

          505206             P       0    HYV

          505658             P       0    HYV

          505741             P       0    HYV

          505806             P       0    HYV

          505912             P       0    HYV

          505927             P       0    HYV

          507074             P       0    HYV

          507446             P       0    HYV

          507662             P       0    HYV

                                                         Hyväksyttyjä         27

        Turussa 23.10.2013                           

 

      HIETALA VEIJO                               

      TURUN YLIOPISTO

 

Ma 21.10.2013 klo 16:00 - 18:00, DenAud

Ti 22.10.2013 klo 16:00 - 18:00, DenAud, Mediatutkimuksen johdantokurssin toinen tenttitilaisuus

Johdantokurssin toinen kuulustelu ("ei-enää-sivuainepääsykoe") pidetään tiistaina 22.10. normaaliin luentoaikaan 16-18 Dentalian auditoriossa.

Lisäksi kurssia voi tenttiä myös marras- ja joulukuun laitostenteissä. Niihin ilmoittaudutaan  NettiOpsussa (tai tenttikuorella) viimeistään 10 päivää aikaisemmin.

 • HUOM. Opetusta on kahtena päivänä viikossa.
 • Luennot ja loppukuulustelu tai oppimispäiväkirja sekä essee.
 • Kirjallisuus: Gripsrud, Understanding Media Culture (2002)
Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista

Vastaava opettaja
Veijo Hietala
vhietala[ät]utu.fi
Opetus
9.9.2013 – 22.10.2013
Luento-opetus
METU0005 Johdatus mediatutkimukseen HUOM. Opetusta on kahtena päivänä viikossa.
Ma 9.9.2013 - 21.10.2013 viikoittain klo 16-18
METU0005 Johdatus mediatutkimukseen HUOM. Opetusta on kahtena päivänä viikossa.
Ti 10.9.2013 - 22.10.2013 viikoittain klo 16-18
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Mediatutkimuksen aineopinnot [I Periodi]

Kuvaus: Informaatioteknologioiden nousu haastaa työhön ja talouteen liittyviä perinteisiä käsityksiä. Uudet työn tekemisen muodot, kuten "virtuaalinen" tai "digitaalinen" työ, yleistyvät erityisesti internetissä pelattavien pelien kohdalla. Vaikka pelit on totuttu yhdistämään leikin, vapaa-ajan ja hauskanpidon kaltaisiin teemoihin, liittyy niihin myös vakavasti otettavia ansaintamalleja. Pelien sisäisiä esineitä myydään ja ostetaan verkossa oikealla rahalla, ja tietyt pelityylit voivat tuoda pelaajilleen sievoisia omaisuuksia. Pelien modifiointi eli modaus on yksille rento harrastus, mutta toisille verottamattoman toimeentulon lähde.

Tietoverkot ovat globaali järjestelmä, mutta ne kytkeytyvät kunkin käyttäjänsä arkeen hyvin erilaisin tavoin. Myös virtuaalisen työn muodot ovat eriytyneet alueellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja sukupuolen mukaan. Kurssilla käsitellään tätä moninaisuutta esimerkkitapausten kautta. Pelimaailmojen sisäisiä talousjärjestelmiä ja niiden kytköksiä todellisiin talouksiin tarkastellaan sekä kulttuurintutkimuksen että poliittisen taloustieteen konteksteissa. Kurssilla perehdytään myös virtuaalisen työn sääntelyyn ja politiikkaan eri maissa.

Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa pelien talouden ja virtuaalisen työn tutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut. Opiskelija tunnistaa digitaaliseen mediaan ja työhön liittyviä taloudellisia, poliittisia ja juridisia ongelmakohtia.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja vaadittavien tehtävien suorittaminen.

Vastuuopettaja: Tanja Sihvonen

Opetusmuoto: Alustukset, kirjalliset tehtävät, seminaarityöskentely.

Ma 09.09.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,
To 12.09.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,

-
-

Ma 23.09.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,
To 26.09.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,

Ma 30.09.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,
To 03.10.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,

Ma 07.10.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,
To 10.10.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,

Ma 14.10.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,
To 17.10.2013 klo 16:00 - 18:00, E323,

Paikka: E323 Mediatutkimus seminaarihuone

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa 15.8.2013 alkaen

Opettaja
Tanja Sihvonen
hope.tanja[ät]gmail.com
Opetus
9.9.2013 – 17.10.2013
Periodit: I
Opetuskieli: suomi


Liikkuvan kuvan ekologiat - kuvatutkimuksen uusia suuntauksia

Opettaja: Varpu Rantala, FM, tohtorikoulutettava
varran@utu.fi

Keskiviikkoisin 4.9. - 16.10., mediatutkimuksen seminaarihuone E323

HUOM! Johdantoluennolla 4.9. lyhyempi kokoontuminen (ei seminaaria) klo 14.15 - 15.45. Sen jälkeen kokoontumiset klo 14.00 - 16.30

Kurssi alkaa johdantoluennolla 4.9. Tapaamiskertoihin 11.9. - 16.10 sisältyy luento (45 min) ja seminaari (2 x 45 min). Seminaareissa opiskelijat esittelevät vuorollaan luennon aihepiiriin liittyvän artikkelin, josta keskustellaan ryhmässä. Artikkelit valitaan kurssin alussa, joten läsnäolo ensimmäisellä tapaamiskerralla on välttämätön. Lisäksi jokaiseen luentoon kuuluu pohjustavan tekstin lukeminen ja lyhyen kommentaarin kirjoittaminen.

Digitalisoitumisen myötä elokuvan ja liikkuvan kuvan kulttuurit ovat muutoksessa. Interaktiivisuus, verkostopohjaisuus, tietokoneellinen kuvaprosessointi sekä teknologioitten saatavuus ja helppokäyttöisyys tuottavat uudenlaisia elokuvaan liittyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Liikkuvan kuvan uusien kulttuurien ymmärtäminen vaatiikin usein perinteisen elokuvakäsityksen lähtökohtien avaamista ja uudelleenarviointia.

 Kurssilla tutustutaan viimeaikaisiin liikkuvan kuvan tutkimusteorian suuntauksiin analysoimalla kuvatutkimuksen ja -teorian keskeisiä tekstejä ja niihin liittyviä esimerkkejä uusista elokuvallisista ilmaisumuodoista. Liikkuvan kuvan uusia ekologioita hahmotetaan yhtäältä suhteessa varhaisempaan elokuvateoriaan ja toisaalta digitaalisen mediakulttuurin tutkimukseen laajemmin. Kurssin muoto on artikkeliseminaari. Sen suorittaminen perustuu alustukseen, analysointitehtäviin ja ryhmäkeskusteluun luettavien tekstien pohjalta.

Artikkelit ovat saatavilla Moodle2:ssa syyskuun alussa.


KURSSIN OHJELMA

Johdanto (4.9.).  Kurssin esittely ja käytännön asiat 14:15 - 15:45, E323


A HISTORIAT

1. Luento (11.9.): Liikkuvan kuvan ekologiat klassisen elokuvan jälkeen, 14:00 - 16:30, E323

2 . Luento (18.9.): Keho, ele, liike ja sarjallisuus kuvatutkimuksen näkökulmana, 14:00 - 16:30, E323


B  OPERATIONAALISET KUVAT JA VERKOSTOT

3.  Luento (25.9.): Affektiiviset kuvat, verkostot ja tartunnat,  14:00 - 16:30, E323

4. Luento (2.10.): Operationaaliset kuvat, strategisuus ja valta,  14:00 - 16:30, E323


C METODIT JA MATERIAALISUUS

5. Luento (9.10.) Digitaalinen ikonografia ja kuvatiedonhaku

6. Luento (16.10.) Elokuvallinen ajattelu? Kuvatutkimuksen mahdollisuuksista digitaalisessa kulttuurissa. Kurssin yhteenveto.  14:00 - 16:30, E323

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 4.9. läsnäolo on välttämätön!

 • Myös yleisen kirjallisuustieteen järjestämä
  Taide ja tieto: estetiikan "toinen" traditio -luentosarja (24 h) sl. 2013, to 16 - 18 Janus-luentosalissa
  korvaa mediatutkimuksessa kohtia A2.a Materia, media ja ajattelu, S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat tai S3. projektiopinnot.
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssille valitaan 12 opiskelijaa.
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 4.9. läsnäolo on välttämätön!

Opettaja
Varpu Rantala
varran[ät]utu.fi
Opetus
4.9.2013 – 16.10.2013
Seminaari
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoite: taide- ja kulttuurijournalismin haltuunotto luentoja seuraamalla ja kirjoittamalla

Kurssi suoritetaan osallistumalla luento- ja harjoitusryhmäopetukseen ja suorittamalla annetut kirjoitus- ja lukutehtävät tai osallistumalla kurssin luento-osuuksiin, tutustumalla oheismateriaaliin ja kirjoittamalla oppimispäiväkirja.

Kurssi koostuu kahdeksasta luennosta ja neljästä harjoituskerrasta.

Kurssin aikana tutustutaan kritiikin- ja lehtiartikkelin kirjoittamiseen ja hyvän tiedotteen tekemiseen. Harjoitusryhmissä käsitellään opiskelijoiden kirjoittamia, luentojen aiheiden mukaisia tekstejä.

Kurssin järjestävät yhdessä kotimainen kirjallisuus, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, musiikkitiede, sukupuolentutkimus, taidehistoria ja yleinen kirjallisuustiede.

Kurssin aikataulu ja eteneminen:

Luennot:
Pe 13.9. klo 10.15-n.13.45
Arje Scheinin -sali, Dentalia

Kurssin aloitus
Niina Repo: Ristiriita, draaman kaari, rikas kieli - hyvän tekstin piirteitä

Turun Sanomien toimittaja Tuomo Karhu: Kohti julkaisemista, käytännön neuvoja lehtikirjoittajalle

Kurssin käytäntöjen läpikäynti.

Pe 20.9. klo 10.15-13.45
ls. I Tauno Nurmela -sali, Päärakennus

Veijo Hietala: Mihin kritiikkiä tarvitaan? Kirjallisuus, elokuva ja tv-kritiikistä ja teosten arvottamisperusteista

Kaisa Kurikka: Näkökulmia kritiikkiin

Pe 18.10. klo 10.15-11.45
ls. I Tauno Nurmela -sali, Päärakennus

Toimittaja Anu Silfverberg: Faktaa fiktion keinoin ja enemmän irti haastattelusta

Tapaamisen päätteeksi annetaan kotitehtävä Lehtiartikkelin kirjoittaminen. Tarkempaan tehtävänantoon oheismateriaaleineen voi jokainen oppiaine vaikuttaa omien opiskelijoidensa osalta.

Pe 8.11. 10.15-12.30
Arje Scheinin -sali, Dentalia

Turun yliopiston tiedotus: Tiedota iskevästi

Altti Kuusamo: Uudistuvat ja muuttuvat kieli ja käsitteet, esimerkkinä kritiikki

Kirjoitustehtävien antaminen: tiedote.

Harjoitusryhmät:

Mediatutkimus ja taidehistoria:
Opettaja: Juha Rosenqvist

Kokoontumiset:
pe 27.9. klo 10-13 (seminaarihuone E325, Minerva 3. krs): Aloitus - mediatutkimuksen näkökulmat eri kirjoittamisen lajeihin, kritiikkitehtävän antaminen, Juha Rosenqvist

pe 27.9. klo 10-13 (seminaarihuone E221, Minerva 2. krs): Aloitus - taidehistorian näkökulmat eri kirjoittamisen lajeihin, kritiikkitehtävän antaminen, taidehistorian professori

pe 11.10. klo 10-13 (seminaarihuone E221, Minerva 2. krs): Kritiikkitehtävien käsittely

pe 1.11. klo 10-13 (seminaarihuone Virkkunen, Minerva 1. krs): Lehtiartikkelitehtävien käsittely

pe 22.11. klo 10-13 (kokoushuone Tempo, Minerva 2. krs): Tiedotteen käsittely

Ryhmäkoko ja ilmoittautuminen:

Ryhmäkoko on 8-16 opiskelijaa/ryhmä/oppiaine.

Kurssille ilmoittaudutaan kunkin oppiaineen omalle opettajalle NettiOpsun kautta. Harjoitusryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (tai tavalla, jonka kunkin oppiaineen oma opettaja linjaa). Lisätietoja ilmoittautumisesta omalta opettajalta.

Ks. tarkemmat tiedot vielä alla olevasta ilmoittautuminen kohdasta.

Opiskelijoiden, jotka suorittavat kurssin osallistumalla vain luento-osuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen vaan ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla nimi listaan 1. luentokerralla.

Opiskelusta:

Kirjoitetut tekstit palautetaan ryhmän omalla sähköpostilistalla ryhmän vetäjälle viimeistään kaksi päivää ennen harjoitusryhmän kokoontumista. Kaikki lukevat kaikkien tekstit, jotta myös vertais- ja ryhmäpalaute on mahdollista.

Oheismateriaalit:

Kunkin harjoitusryhmän vetäjä voi määritellä oman oppiaineensa näkökulmasta tärkeät oheismateriaalit. Yhteisinä teoksina Taidekritiikin perusteet teos toim. Martta Heikkilä, Gaudeamus 2012 sekä Marketta Rentola, Vaikuta mediassa (KVS 2010). Lintula, Valkama, Nuoren toimittajan eloonjäämisopas (Ajatus Kirjat 2009). Lehtikirjoittamisen ABC (Mika Wickström 2011) on käytössämme oleva yleistajuinen artikkeli lehtikirjoittamisesta ja sen lajeista. Löytyy kurssin Moodle-alueelta.
 

Kurssin suorittaminen:

Kurssin voi suorittaa myös vain luento-osuuksiin osallistumalla. Tällöin kurssista saa 2 op ja luennoista tulee kirjoittaa 6-10 liuskan kommentoiva ja omia ajatuksia esiin nostava oppimispäiväkirja.

Jos opiskelija on taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmästä (mediatutkimus, taidehistoria, yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirjallisuus, musiikkitiede, luova kirjoittaminen, sukupuolentutkimus) päiväkirja palautetaan oman oppiaineen opettajalle, joka antaa arvosanan. Jos opiskelija on muista oppiaineista, päiväkirja palautetaan Niina Revolle tarepo(at)utu.fi

Kurssista tiedotetaan yleisesti ja jokainen oppiaine tiedottaa lisäksi omia opiskelijoitaan.

Ilmoittautuminen

26.8. alkaen - 12.9.2013 NettiOpsussa. Mediatutkimuksen ja taidehistorian yhteisessä harjoitusryhmässä mediatutkimuksen kiintiö on 8 opiskelijaa ja taidehistorian kiintiö samoin 8 opiskelijaa. Ilmoittautuminen viimeistään 12.9. Kurssi on nimellä TAHI2572: A2B TEORIAT JA METODIT: HARJOITUSKURSSI Taide- ja kulttuurijournalismi.

Vastaava opettaja
Yhteinen opetus: Niina Repo
Opetus
Luento-opetus
Yhteinen opetus
Pe 13.9.2013 klo 10-14, Arje Scheinin sali, Dentalia
Pe 20.9.2013 klo 10-14, Tauno Nurmela, Päärakennus
Pe 18.10.2013 klo 10-12, Tauno Nurmela, Päärakennus
Pe 8.11.2013 klo 10-12.30, Arje Scheinin sali, Dentalia
Mediatutkimuksen ja taidehistorian harjoitusryhmä
Pe 27.9.2013 klo 10-13, E221
Pe 11.10.2013 klo 10-13, E221
Pe 1.11.2013 klo 10-13, Virkkunen, Minerva 1. krs.
Pe 22.11.2013 klo 10-13, Kokoushuone Tempo, Minerva 2. krs.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Pakollinen kurssi, jota ei voi korvata millään muulla. Aineopintojen kursseille pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Kirjallisuus: Chun, Control and freedom (2006); Kittler, Gramophone, Film, Typewriter (1999); Friedberg, The virtual window (2006); Chun & Keenan (eds.)., New media / old media (2006); Bolter & Grusin, Remediation (1999); Papacharissi (ed.), A networked self (2011)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 15.8. alkaen, osallistujamäärä on 30 opiskelijaa. Aineopintojen kursseille pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Opetus
10.9.2013 – 17.10.2013
Luento-opetus
METU0183 Media ja verkostot
To 12.9.2013 - 17.10.2013 viikoittain klo 12-14, E325, tiistaisin ja torstaisin klo 12–14, mediatutkimuksen seminaarisali E325
METU0183 Media ja verkostot
Ti 10.9.2013 - 15.10.2013 viikoittain klo 12-14, E325, tiistaisin ja torstaisin klo 12–14, mediatutkimuksen seminaarisali E325
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
 • A2.f Media, talous ja työ-luentokurssi
  Pe 01.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Pe 08.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Pe 15.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Pe 22.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Pe 29.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Paikka: E325 Mediatutkimus seminaarisali
     Luentojen lisäksi erilliset vierailukäynnit myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina.
     Opettaja Jukka-Pekka Puro
 • Digitaaliset pelit ja virtuaalinen työ 9.9. -  17.10.2013
  Korvaavuus: Media, talous ja työ; Populaarikulttuuri; Projektiopinnot
 • Taide- ja kulttuurijournalismin kurssi, 2/5 op
  (Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteinen opetus, syksy 2013)
  Kurssin korvaavuus mediatutkimuksessa:
  A2.c Lajityypit ja tyylihistoriat, A2.f Media, talous ja työ,  S3. Projektiopinnot
 • Muulloin luennot, seminaarityöskentely, vierailut, ryhmätyö.  
 • Vaihtoehtoisesti kirjatentti.Suoritettavissa myös Turun yliopiston sähköisessä tenttipalvelussa, https://tenttis.utu.fi/login/. Kirjallisuus: McChesney, The political economy of media (2008); Deuze, Media work (2007); Albarran, The media economy (2010); Mayer, Banks & Caldwell (toim.), Production studies (2009)
Ilmoittautuminen

A2.f Media, talous ja työ-luentokurssi: Kurssille mahtuu vierailuista johtuen enintään 20 opiskelijaa, ja etusija annetaan pääaineopiskelijoille. Ilmoittautuminen kurssille NettiOpsussa. Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opetus
1.11.2013 – 29.11.2013
Luento-opetus
METU0192 Media, talous ja työ
Pe 1.11.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 10-12, E325
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Luennot, esseetentti, neljä intensiivipäivää, ryhmätyö.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 15.8.2013 alkaen.

23.9. - 24.9.2013 klo 9 - 14:30 E321 harjoitusteatteri

7.10. - 8.10.2013 klo 9 - 14:30  E321 harjoitusteatteri
 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty


Kirjallisuus: Valkonen, Puheviestintätaitojen arviointi (2003)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa.
Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Mediatutkimuksen syventävät opinnot [I Periodi]
 • Estetiikka ja yleinen taideteoria
  XHKT0020 Estetiikka ja yleinen taideteoria 3-4 op
  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5468
 • Taide ja tieto: estetiikan "toinen" traditio s1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat tai S3. projektiopinnot
 • Transnationalismi taiteen- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmana 3 op/5op
  Syksy 2013, torstaisin 16 - 18; aloitus 3.10., paikka: Mikro
  vastuuopettaja: Heidi Grönstrand heigro@utu.fi, puh. 6553
  koordinaattori:  Mikko Carlson
  Korvaavuus mediatutkimuksessa S1.a ja S3.
 • Feministinen taiteentutkimus, kevät 2014
  Kurssi johdattaa keskenään erilaisen opiskeluhistorian omaavat opiskelijat feministiseen taiteentutkimukseen. Kurssilla käsitellään feministisen taiteentutkimuksen teemoja laajasti oppiainerajoja ylittäen.  Aiheina ovat muun muassa tanssi, runous, taidehistoria, queer, luokka, affekti, postkoloniaali sekä kulttuuri- ja liikuntateollisuus. Kurssi on luentokurssi ja se on tarkoitettu ensisijaisesti taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille.
  Oppimistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin sekä sukupuolen kytkentöjä. Opiskelijan näkemys taiteen ja kulttuurin tutkimuksesta syventyy ja monipuolistuu.
  Ilmoittautuminen: ei ennakkoilmoittautumista Suoritustapa: Luennot ja tentti + kirjallisuus
  Alustava ohjelma:
  ke 22.1. Tutta Palin: Feministinen taidehistoria
  ma 27.1. Siru Kainulainen: Runouden tutkimus
  ke 29.1. Susanna Paasonen: Affekti
  ma 3.2. Kaisa Ilmonen: Queer ja seksuaalisuus
  ke 5.2. Kati Launis: Luokka
  ma 10.2. Anu Laukkanen: Tanssin sukupuoli
  ke 12.2. Jaana Parviainen: Kulttuuri- ja liikuntateollisuus
  ma 17.2. Elina Valovirta: Postkoloniaali
  ke 19.2. Taru Leppänen: Ääni ja musiikki
  Korvaavuus: Mediatutkimus A2.e, S1.a, S3
 • Omassa oppiaineessa järjestettävän opetuksen lisäksi kohdassa voi käyttää aihepiiriin liittyviä HKT-laitoksen tai taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteisiä kursseja. Näissä tapauksissa suorituksen yksityiskohdista tulee sopia erikseen kohdan vastuuopettajan kanssa.
 • Vaihtoehtoisesti: Essee, jossa paneudutaan tarkemmin johonkin tieteen- ja taiteenfilosofiseen suuntaukseen (feminismi, fenomenologia, hermeneutiikka, marxilaisuus, semiotiikka, strukturalismi, tms.) erityisesti mediatutkimuksen näkökulmasta. Esseen aiheesta ja siinä käytettävästä kirjallisuudesta on syytä neuvotella etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Vastaava opettaja
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

To 19.9.2013 - 12.12.2013 klo10 - 12 , E323 mediatutkimuksen seminaarihuone.

Huom! Poikkeavat ajat ja paikat:
tiistai 3.12, 10-12 E325
keskiviikko 4.12. Kokoushuone Tempo

Tutkielmaseminaariesitelmän lopullinen versio tulee lähettää sähköpostin pdf -tiedostona, se arkistoidaan oppiaineen toimistoon.

Palautuspäivät:

ensimmäinen palautuspäivä on 16.12.2013 - 5 op:n merkintä tulee syyslukukaudelle 2013.

syksyn 2013 tutkielmaseminaarin viimeinen palautuspäivä on 13.1.2014 -  5 op:n suoritusmerkintä tulee kevätlukukaudelle 2014.

 

 

Kevään ryhmän tiedot, opettajana Veijo Hietala:
Ti 14 - 16,   14.1. - 6.5.2014 E323, mediatutkimus seminaarihuone

 

 

Vastaavat opettajat
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Veijo Hietala
vhietala[ät]utu.fi
Opetus
14.1.2014 – 6.5.2014
Seminaari
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Syksyllä alkaneet kaksi graduverstasryhmää jatkavat kokoontumista kevätlukukaudella. Uusia opiskelijoita otetaan kevätlukukaudelle 8 lisää, ilmoittautuminen NettiOpsussa 15.12.2013 alkaen.

Ilmoittautuminen

Uusia opiskelijoita otetaan kevätlukukaudelle 8 lisää, ilmoittautuminen NettiOpsussa 15.12.2013 alkaen.

Vastaavat opettajat
Mari Pajala
marpaja[ät]utu.fi
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Opetus
10.9.2013 – 7.5.2014
Seminaari
METU0151 graduverstas, ryhmä 1
Ti 10.9.2013 - 6.5.2014 viikoittain klo 14-16, Mediatutkimuksen käsikirjasto, opettaja keväällä Jukka Sihvonen
METU0151 graduverstas, ryhmä 2
Ke 11.9.2013 - 7.5.2014 viikoittain klo 10-12, Mediatutkimuksen käsikirjasto, opettaja Susanna Paasonen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sen lisäksi, että gradut pitää käyttää plagiaatintunnistusohjelmassa ennen kansitusta (https://moodle2.utu.fi/mod/turnitintool/view.php?id=99212), kansitetussa gradussa pitää olla merkintä tarkastusmenettelystä omana sivunaan nimiölehden jälkeen eli käytännössä tämä teksti:

Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck-järjestelmällä

(ks. https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/opetuksen-kehittaminen/tieto-ja-viestintatekniikka/Sivut/tarkastusmerkinta.aspx)

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Mediatutkimuksen jatko-opinnot [I Periodi]
Ilmoittautuminen

Ei ilmoittautumista

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Opetus
Seminaari
METU 0145 Tutkijaseminaari
To 19.9.2013 - 8.5.2014 viikoittain klo 14-18, Mediatutkimuksen käsikirjasto
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Omaa jatkotutkimusta tukevia tieteenfilosofian ja -teorian sekä metodologian opintoja, joiden sisällöstä jatko-opiskelija sopii työnsä ohjaajan kanssa. Kirjatentit ja/tai esseet, osallistuminen koulutukseen. Kohdassa voi hyödyntää taiteiden tutkimuksen laitoksen järjestämää yhteistä opetusta. 

Vastaavat opettajat
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Omaa jatkotutkimusta tukevia oppihistorian opintoja, joiden sisällöstä jatko-opiskelija sopii työnsä ohjaajan kanssa. Kirjatentit ja/tai esseet, osallistuminen koulutukseen. Kohdassa voi hyödyntää taiteiden tutkimuksen laitoksen järjestämää yhteistä opetusta.

Vastaavat opettajat
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Tieteellisen kirjoittamisen harjoittelu, johon voi sisältyä kirja-arvioiden, tutkimuskatsausten tai tutkimusartikkeleiden julkaisemista, tieteellistä toimitustyötä tai osallistumista koulutukseen. Suoritusmuodosta sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Vastaavat opettajat
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Omaan jatkotutkimukseen liittyvien alustusten laatiminen ja esittäminen tieteellisissä konferensseissa. Suorituksista tulee sopia työn ohjaajan kanssa

Vastaavat opettajat
Susanna Paasonen
saaner[ät]utu.fi
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Omaan jatkotutkimukseen liittyvän opetuksen suunnittelu ja toteutus ja/tai yliopistopedagogiset opinnot. Suorituksista tulee sopia työn ohjaajan kanssa.

Vastaavat opettajat
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Muut pääainetta tukevat opinnot ovat pääaineen lisäopintoja tai jatkotutkintoon soveltuvia yhden tai useamman aineen opintoja (pääsääntöisesti syventäviä opintoja tai aineopintoja). Niiden tulee muodostaa tasoltaan ja monipuolisuudeltaan pääaineen jatko-opintoja täydentävä kokonaisuus. Tarkemmin niiden sisällöstä sovitaan ohjaajan kanssa.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Puheviestinnän perusteet, humanistisen tiedekunnan yhteiset kieli- ja viestintäopinnot [I Periodi]

Puheviestinnän opetusharjoittelussa tehtävänä on humanistisen tiedekunnan pakollisten puheviestintäkurssien vetäminen. Yksi harjoituskurssi sisältää 12 x 45 min sisältävän opetusjakson, joka pidetään neljänä kertana (3 x 45 min kerta) 2 - 4 viikon aikana. Ensimmäinen harjoituskurssi tehdään parin kanssa (2op) ja toinen itsenäisesti (1op). Halutessaan harjoittelija voi pitää itsenäisesti kaksi lisäkurssia.

Edeltävät opinnot: Puheviestinnästä Puheviestinnän perusteet -peruskurssi (2 op) ja Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta edellytettävät viestintäopinnot (10 - 15 op). (Aikaisemmin 31.7.2012 asti  Puheopin tutkinto 10 - 15 op.)

Opetusharjoittelun voi suorittaa oman valinnan mukaan.

Ota yhteyttä Marja-Leena Kuroseen sähköpostilla ja ilmoittaudu vetäjäksi. Saat häneltä tarkemmat tiedot järjestäytymistä varten pidettävästä kokouksesta ja muista käytännön asioista.

Puheviestinnän lehtori antaa opetusharjoittelusta opintopisteet ja tarvittaessa työtodistuksen.

Vastaavat opettajat
Marja-Leena Kuronen
maleku[ät]utu.fi
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Ympäri vuoden suoritettavia [I Periodi]

Vain mediatutkimuksen sivuaineopiskelijoille

Ohje esseen kirjoittamisesta, linkki P3.a-esseeohjeisiin Moodlessa
https://moodle2.utu.fi/pluginfile.php/107910/mod_resource/content/3/P3.a%20esseeohjeet.pdf

Vastaava opettaja
Tommi Römpötti
tomrom[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuus: Kantola, Moring & Väliverronen (toim.): Media-analyysi, tekstistä tulkintaan (1998)

ja Herkman: Audiovisuaalinen mediakulttuuri (2001 tai uudempi painos.)

Vastaava opettaja
Jaana Teinilä
jaatei[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti erillisen sopimuksen mukaisesti sekä esseet, jotka laaditaan oppimateriaalit-kohdassa mainittujen Hesmondhalghin ja Gillespien teosten pohjalta.

Kirjallisuus: Nieminen & Pantti, Media markkinoilla (2009 tai uudempi painos); Taylor & Willis, Media Studies - Texts, Institutions and Audiences (1999); Laughey, Media Studies - Theories and Approaches (2010); Hesmondhalgh (ed), Media Production (2006); Gillespie (ed), Media Audiences (2005)

Teoksista tentittävät luvut ja esseen kirjallisuus sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Pääaineilijat osallistuvat pakollisesti luennoille ja harjoituskurssille. Sivuaineopiskelijat sekä avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat luento-osuuden joko kirjatentillä tai osallistumalla luentokurssille. Sivuaineiljat ja avoimen yliopiston opiskelijat korvaavat harjoituskurssin esseesuorituksella, joka annetaan opiskelijalle kun kirja- tai luentotentti on suoritettu.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
 • A2.f Media, talous ja työ-luentokurssi
  Pe 01.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Pe 08.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Pe 15.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Pe 22.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Pe 29.11.2013 klo 10:00 - 12:00, E325,
  Paikka: E325 Mediatutkimus seminaarisali
     Luentojen lisäksi erilliset vierailukäynnit myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina.
     Opettaja Jukka-Pekka Puro
 • Digitaaliset pelit ja virtuaalinen työ 9.9. -  17.10.2013
  Korvaavuus: Media, talous ja työ; Populaarikulttuuri; Projektiopinnot
 • Taide- ja kulttuurijournalismin kurssi, 2/5 op
  (Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteinen opetus, syksy 2013)
  Kurssin korvaavuus mediatutkimuksessa:
  A2.c Lajityypit ja tyylihistoriat, A2.f Media, talous ja työ,  S3. Projektiopinnot
 • Muulloin luennot, seminaarityöskentely, vierailut, ryhmätyö.  
 • Vaihtoehtoisesti kirjatentti.Suoritettavissa myös Turun yliopiston sähköisessä tenttipalvelussa, https://tenttis.utu.fi/login/. Kirjallisuus: McChesney, The political economy of media (2008); Deuze, Media work (2007); Albarran, The media economy (2010); Mayer, Banks & Caldwell (toim.), Production studies (2009)
Ilmoittautuminen

A2.f Media, talous ja työ-luentokurssi: Kurssille mahtuu vierailuista johtuen enintään 20 opiskelijaa, ja etusija annetaan pääaineopiskelijoille. Ilmoittautuminen kurssille NettiOpsussa. Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opetus
1.11.2013 – 29.11.2013
Luento-opetus
METU0192 Media, talous ja työ
Pe 1.11.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 10-12, E325
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi valmistuvien viestintäopinnot [I Periodi]

Luennot, esseetentti, neljä intensiivipäivää, ryhmätyö.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 15.8.2013 alkaen.

23.9. - 24.9.2013 klo 9 - 14:30 E321 harjoitusteatteri

7.10. - 8.10.2013 klo 9 - 14:30  E321 harjoitusteatteri
 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty


Kirjallisuus: Valkonen, Puheviestintätaitojen arviointi (2003)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa.
Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi
Mediatutkimuksen perusopinnot [II Periodi]

Suoritukseen kuuluvat luennot ja kirjatentti.

Tentit: luentokertaus tai laitostentit tammi- ja helmikuussa 2014. Kirja ja luennot tentitään samalla kertaa.

 

Luento-opetus torstaisin ja perjantaisin
To 31.10.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 10-12, Luentosali XI, 
Pe 1.11.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 10-12, Luentosali XI

 

Kurssin tenttimiseen on kolme mahdollisuutta:

I tenttimahdollisuus on kurssin päätteeksi torstaina 12.12. (ei ilmoittautumista)

II tammikuun laitostenttipäivänä 24.1.2014 (ilmoittauduttava)

III helmikuun laitostenttipäivänä 21.2.2014 (ilmoittauduttava)

 

II ja III tenttikerta avoimen yliopiston opiskelijoille on avoimen tenttipäivinä 31.1. ja 28.2.2014. (ilmoittauduttava)

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Vastaava opettaja
Tommi Römpötti
tomrom[ät]utu.fi
Opetus
30.10.2013 – 20.12.2013
Luento-opetus
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

P1.b ryhmätyö suoritetaan P1.a luentokurssin yhteydessä. Ryhmät tekevät oman työnsä itsenäisesti kurssin aikana ja tapaavat työtä tehdessään opettajan vähintään kerran.

Vastaava opettaja
Tommi Römpötti
tomrom[ät]utu.fi
Opetus
31.10.2013 – 19.12.2013
Harjoitukset
METU0182 historiakurssi torstaisin
To 31.10.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 10-12, XI
METU0182 historiakurssi perjantaisin
Pe 1.11.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 10-12, XI
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Mediatutkimuksen aineopinnot [II Periodi]

Aikakauslehdet: tekstit, kontekstit, tutkimus

Luento- ja harjoituskurssi, 23 h 5 op

To 15-18 ja pe 10-12 alkaen to 31.10., päättyen to 5.12. Ei kokoontumista viikolla 48.

Kurssilla perehdytään aikakauslehtien tutkimukseen mediatutkimuksen osa-alueena.  Kurssilla käydään läpi aikakauslehtitutkimuksen oppihistoriaa sekä aikakauslehtiin soveltuvia tutkimusmenetelmiä, käsitteitä ja lähestymistapoja, painopisteenä median kulttuurihistoriallinen tutkimus. Kurssilla valmistetaan omaan aineistoon perustuva harjoitustyö.  

Kurssi korvaa tutkintovaatimusten kohtia A2c, A2d ja S3.

Ilmoittautuminen

12 opiskelijaa valitaan NettiOpsussa.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Opettaja
Laura Saarenmaa
laura.saarenmaa[ät]uta.fi
Opetus
31.10.2013 – 5.12.2013
Luento-opetus 23 t
Aikakauslehdet: tekstit, kontekstit, tutkimus
To 31.10.2013 - 5.12.2013 viikoittain klo 15-18, E323 Mediatutkimus seminaarihuone
Pe 1.11.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 10-12, E323 Mediatutkimus seminaarihuone, 23 h To 15-18 ja pe 10-12 alkaen to 31.10., päättyen to 5.12. Ei kokoontumista viikolla 48.
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Aineopintojen metodikurssi.

Luennot, kirjallisuus, harjoitustehtävät ja loppuessee.

Ma 28.10.2013 klo 14 - 17 E325

Ti 29.10.2013 klo 14 - 17, E325,

Ma 4.11.2013 klo 14 - 17, E325,

Ti 5.11.2013 klo 14 - 17, E325,

Ma 11.11.2013 klo 14 - 16, E325,

Ti 12.11.2013 klo 14 - 17, E325,

Ma 18.11.2013 klo 14 - 16, E325,

Ti 19.11.2013 klo 14 - 16:30, E325

Ma 25.11.2013 klo 14 - 17, E325,

Ti 26.11.2013 klo 14 - 17, E325,

Ma 02.12.2013 klo 14 - 17, E325,

Ti 03.12.2013 klo 14 - 17, E325,

Ma 09.12.2013 klo 14 - 17, E325,

Ti 10.12.2013 klo 14 - 17, E325,

Ma 16.12.2013 klo 14 - 17, E325,

Ti 17.12.2013 klo 14 - 17, E325,

 

Kirjallisuus: Bignell, Media Semiotics (2002); Bordwell-Thompson, Film Art (2009); Carter-Steiner (eds.), Critical readings : media and gender / edited by Cynthia Carter and Linda Steiner (2003); Dyer, Älä katso! (2002); Foss, Rhetorical Criticism (2008); Ross-Nightingale (eds.), Media Audiences (2003); Stokes: How to Do Media and Cultural Studies (2003)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 15.8. alkaen, kaikki ilmoittauneet voidaan ottaa kurssille. Aineopintojen kursseille pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa. Voit tulla mukaan myös ilmoittaumisajan päätyttyä!

Vastaava opettaja
Veijo Hietala
vhietala[ät]utu.fi
Opetus
28.10.2013 – 10.12.2013
Luento-opetus
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Credits:

Musicology A2, A5.e. & S3.e.

Media Studies A2.e and S3.

Time: Periods II-III (parts), Tuesdays 10-12 starting 29.10.2013

Place: Hovi lecture room

The course will examine music and sound design in films from a cultural standpoint by reviewing basic concepts, methods and examples of analysis. The aim is to provide an overview of the field of film music research, its main research areas as well as learning to analyse how music and sound design works in films and the meanings they produce.

Participation: Lectures, readings and written assignments.The language of instruction is English but it is intended to be easy to follow. Part of the teaching will be provided in finnish.

The course is organised every other year. The next time it will be organised is in the academic year 2015-2016.

Vastaava opettaja
Susanna Välimäki
Opetus
29.10.2013 –
Luento-opetus
Periodit: II III
Opetuskieli: englanti
Mediatutkimuksen syventävät opinnot [II Periodi]

Aikakauslehdet: tekstit, kontekstit, tutkimus

Luento- ja harjoituskurssi, 23 h 5 op

To 15-18 ja pe 10-12 alkaen to 31.10., päättyen to 5.12. Ei kokoontumista viikolla 48.

Kurssilla perehdytään aikakauslehtien tutkimukseen mediatutkimuksen osa-alueena.  Kurssilla käydään läpi aikakauslehtitutkimuksen oppihistoriaa sekä aikakauslehtiin soveltuvia tutkimusmenetelmiä, käsitteitä ja lähestymistapoja, painopisteenä median kulttuurihistoriallinen tutkimus. Kurssilla valmistetaan omaan aineistoon perustuva harjoitustyö.  

Kurssi korvaa tutkintovaatimusten kohtia A2c, A2d ja S3.

Ilmoittautuminen

12 opiskelijaa valitaan NettiOpsussa.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Opettaja
Laura Saarenmaa
laura.saarenmaa[ät]uta.fi
Opetus
31.10.2013 – 5.12.2013
Luento-opetus 23 t
Aikakauslehdet: tekstit, kontekstit, tutkimus
To 31.10.2013 - 5.12.2013 viikoittain klo 15-18, E323 Mediatutkimus seminaarihuone
Pe 1.11.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 10-12, E323 Mediatutkimus seminaarihuone, 23 h To 15-18 ja pe 10-12 alkaen to 31.10., päättyen to 5.12. Ei kokoontumista viikolla 48.
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Credits:

Musicology A2, A5.e. & S3.e.

Media Studies A2.e and S3.

Time: Periods II-III (parts), Tuesdays 10-12 starting 29.10.2013

Place: Hovi lecture room

The course will examine music and sound design in films from a cultural standpoint by reviewing basic concepts, methods and examples of analysis. The aim is to provide an overview of the field of film music research, its main research areas as well as learning to analyse how music and sound design works in films and the meanings they produce.

Participation: Lectures, readings and written assignments.The language of instruction is English but it is intended to be easy to follow. Part of the teaching will be provided in finnish.

The course is organised every other year. The next time it will be organised is in the academic year 2015-2016.

Vastaava opettaja
Susanna Välimäki
Opetus
29.10.2013 –
Luento-opetus
Periodit: II III
Opetuskieli: englanti
Periodi
Mediatutkimuksen perusopinnot [III Periodi]

METU1020 Median ilmaisumuodot, analyysikurssi tai essee 3 op
METU1021 Median ilmaisumuodot, kirjat 3 op

 

Harjoituskurssi pääaineopiskelijoille kevätlukukaudella

torstaisin ja perjantaisin 16.1.2013 - 6.3.2013 klo 10 - 12

Paikka: E323 mediatutkimuksen seminaarihuone

 

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee mediaesitysten tarkastelussa tarpeellisten analyyttisten ja kriittisten taitojen perusteet.

 

Sisältö

Mediaesitysten rakennusainekset, kieli, kuva ja ääni sekä niiden erittelyyn tarvittavat käsitteet. Kertomisen, tarinoiden ja lajityyppien periaatteet ja tutkimus. Kerronta- ja genrekeinojen analysoinnin harjoittelu elokuviin, radio- ja tv-ohjelmiin, lehtiaineistoihin, verkkoaineistoihin ja muihin vastaaviin mediaesityksiin. Edeltävät opinnot P1 ja P2.

 

Suoritus

Pääaineopiskelijat suorittavat kirjallisen tentin kurssista ja kirjallisuudesta.

Sivuaineopiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat kurssin kirjatentillä ja esseellä. Esseen kirjallisuudesta on sovittava erikseen. Ohje esseen kirjoittamisesta on Moodle2:ssa.

https://moodle2.utu.fi/login/index.php

 

Tentin kirjallisuus sekä pää- että sivuaineopiskelijoille:

Kantola, Moring & Väliverronen (toim.): Media-analyysi, tekstistä tulkintaan (1998) ja

Herkman: Audiovisuaalinen mediakulttuuri (2001 tai uudempi painos.)

 

Vastaava opettaja
Tommi Römpötti
tomrom[ät]utu.fi
Opetus
16.1.2014 – 6.3.2014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Mediatutkimuksen aineopinnot [III Periodi]

Elokuvahistorian tutkimusryhmä 5-10 op (kulttuurihistoria ja mediatutkimus)

Syksyn kurssi jatkuu keväällä, pienryhmissä joiden kokoontuminen sovitaan erikseen.

Keväällä yhteisissä tapaamisissa  koostetaan suomalaisen elokuvan historiaan liittyviä julkaisuja.

 Tarkemmat tiedot Moodlessa.


  Kimmo Laine, Tommi Römpötti ja Hannu Salmi, KL1 ja KL2,  kokoontuminen ma 10.2.2014 klo 12-14, harjoitushuone E123


   Tavoitteena on perehtyä elokuvahistorian lähdeaineistoon omakohtaisen tutkimuksen, yhteisten keskustelujen ja ryhmätyön kautta.  Tutkimusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) kanssa ja tutustuu ennen kaikkea vuosina 1946 - 52 valmistuneisiin suomalaisiin elokuviin. Mitä nämä elokuvat kertovat suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tilasta sodan jälkeen ja miten niitä tutkitaan ja tulkitaan? KAVAn tuella tutustumme koko aikakauden tuotantoon, käsikirjoituksiin ja muuhun aineistoon. Kurssin yhteydessä tuotetaan juonitiivistelmiä ja teematekstejä Suomen kansallisfilmografian verkkoversioon, testataan lajityyppiluokittelujen toimivuutta ja kirjoitetaan yhteinen julkaisu. 


   Ryhmä on avoin kaikille mediahistoriasta kiinnostuneille HKT-laitoksen opiskelijoille. Myös tohtorikoulutettavat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Ryhmän otetaan enintään 20 jäsentä, ja etusijalla ovat mediahistoriasta opinnäytettään kirjoittavat.


   Ilmoittautuminen 10.9. mennessä jollekin ryhmän vetäjistä: Kimmo Laine (kimmo.laine@utu.fi), Tommi Römpötti (tommi.rompotti@utu.fi) , Hannu Salmi (hannu.salmi@utu.fi). Keväällä ei oteta uusia opiskelijoita.


  

Korvaavuus:
Mediatutkimuksessa A2.d tai S3.
Kh: A4.5., S2.3., S3, J2 tai J6;
Sh: S4; yh: A3.1., S3.1. sekä jatko-opinnot sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen

Keväällä mukaan ei oteta uusia opiskelijoita.

Opettajat
Kimmo Laine
kimmo.laine[ät]utu.fi
Tommi Römpötti
tomrom[ät]utu.fi
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Opetus
10.2.2014 – 24.3.2014
Luento-opetus
Ma 10.2.2014 klo 12.00-14.00, E123
Ma 24.2.2014 klo 12.00-14.00, E123
Ma 10.3.2014 klo 12.00-14.00, E123
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Korvaavuus mediatutkimuksessa A2.c, A2.d, A2.e, S1.b, S3

Ke 15.01.2014 klo 16 - 18, DenAud
To 16.01.2014 klo 10 - 12, Jan1
Ke 22.01.2014 klo 16 - 18, DenAud
To 23.01.2014 klo 10 - 12, Jan1
-
To 30.01.2014 klo 10 - 12, Jan1
Ke 05.02.2014 klo 16 - 18, DenAud
To 06.02.2014 klo 10 - 12, Jan1
Ke 12.02.2014 klo 16 - 18, Mikro - huom. salimuutos
To 13.02.2014 klo 10 - 12, Jan1
Ke 19.02.2014 klo 16 - 18, DenAud
-
Ke 26.02.2014 klo 16 - 18, DenAud
To 27.02.2014 klo 10 - 12, Jan1

Luennot ja näytteet 24h + essee (6 liuskaa 1,5 rivivälillä)

Sisältö: Kurssi keskittyy pornografiaan lajityyppinä: sen erityispiirteisiin, historioihin ja muuttuviin muotoihin. Kurssilla käsitellään sekä pornotutkimusta että pornoon liittyviä yhteiskunnallisia kiistoja, tuotannon etiikkaa, makukulttuureja ja lajityypin lihaisaa estetiikkaa. Osallistumista harkitessa on syytä huomioida, että kurssilla katsotaan runsaasti näytteitä.

Ensimmäiselle luennolle osallistuminen on pakollista ja poissaoleva menettää osallistumisoikeutensa kurssille.

 ***

Kurssi on avoin myös sukupuolentutkimuksen opiskelijoille, kuitenkin sillä periaatteella, että mediatutkimuksen pääaineopiskelijoilla on etusija. Kurssille mahtuu 68 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Ensimmäiselle luennolle osallistuminen on pakollista ja poissaoleva menettää osallistumisoikeutensa kurssille.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Opetus
15.1.2014 – 27.2.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luennot keväällä 2014:

Ti 14.01.2014 klo 12 - 14, E325

To 16.01.2014 klo 12 - 14, E325

Ti 21.01.2014 klo klo 12 - 14, E325

 To 23.01.2014 klo klo 12 - 14, E325

 Ti 28.01.2014 klo 12 - 14, E325

 To 30.01.2014 klo 12 - 14, E325

 Ti 04.02.2014 klo 12 - 14, E325

To 06.02.2014 kklo 12 - 14, E325

 Ti 11.02.2014 klo 12 - 14, E325

 To 13.02.2014 klo 12 - 14, E325

Ti 18.02.2014 klo 12 - 14, E325

To 20.02.2014 klo 12 - 14, E325

 Ti 25.02.2014 klo 12 - 14, E325

To 27.02.2014 klo 12 - 14, E325

 Ti 04.03.2014 klo 12 - 14, E325

To 06.03.2014 klo 12 - 14, E325

Paikka: E325 Mediatutkimus seminaarisali

 

Luentokurssi, pienryhmät, lukemisto ja kotitentti. Vaihtoehtoisesti essee vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Aineopintojen kursseille pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Aineopintojen kursseille pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Opetus
14.1.2014 – 6.3.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
 • Mediataiteen kytkennät 5 op, XHKT0021, laitoksen yhteistä opetusta.  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5474
 • Tosi-tv -seminaari tiistaisin 16-18 E323, III ja IV-periodit keväällä 2014. Mediatutkimuksen seminaarihuone.
  Opettaja Veijo Hietala

Luentokurssi, seminaari tai monimuoto-oppiminen.  Vaihtoehtoisesti kotitentti tai essee opettajan osoittamalla tavalla.

Kirjallisuus: Holmes-Jermyn (eds.), Understanding Reality Television (2004; Margulies (ed.), Rites of Realism (2003); Nyre, Sound Media (2008); Renov-Gaines (eds.), Collecting Visible Evidence (1999); Zelizer (ed.). Changing Faces of Journalism (2009)

Ilmoittautuminen

Tosi-tv -seminaarin ilmoittautuminen NettiOpsussa.
Merkitse oletko pää- vai sivuaineopiskelija, kiitos.

Aineopintojen kursseille pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Jaana Teinilä
Opettaja
Veijo Hietala
vhietala[ät]utu.fi
Opetus
14.1.2014 – 6.5.2014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
 • Mediataiteen kytkennät 5 op, XHKT002, laitoksen yhteistä opetusta. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5474
 • Pornografia: estetiikka, politiikka, etiikka, affekti 5 op
  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5363
  Korvaavuus mediatutkimuksessa A2c, A2e, S1b, S3
 • Elävän kuvan historiasta Hollywood-genreihin
      Ma 13.01.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 20.01.2014 klo 14 - 16:30, E323
      Ma 27.01.2014 klo klo 14 - 18, E323
      Ma 03.02.2014 klo klo 14 - 18, E323
      Ma 10.02.2014 klo klo 14 - 18, E323
      Ma 17.02.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 24.02.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 03.3.2014 klo 14 - 16:30, E323
      Ma 10.03.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 17.03.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 31.03.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 07.04.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 14.04.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 28.04.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 05.05.2014 klo 14 - 18, E323
      Ma 12.05.2014 klo 14 - 18, E323
 • Taide- ja kulttuurijournalismin kurssi, 2/5 op
  (Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteinen opetus, syksy 2013)
  Kurssin korvaavuus mediatutkimuksessa:
  A2.c Lajityypit ja tyylihistoriat, A2.f Media, talous ja työ,  S3. Projektiopinnot
 • Aikakauslehdet: tekstit, kontekstit, tutkimus. Kurssi korvaa tutkintovaatimusten kohtia A2.c, A2.d ja S3.
 • Muuten luennot, av-katselut, harjoitustyöt ja tentti ja kirjallisuus: Creeber et al.(eds.), The Television Genre Book (2009); Grant (ed.), Film Genre Reader III (2003); Silverblatt, Genre Studies in Mass Media (2007); Thompson-Bordwell: Film History (2010). Lisäksi oppiaineen genremoniste.
Ilmoittautuminen

Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Veijo Hietala
vhietala[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
 • Kulttuurihistorian vieraileva professori Bruce Johnson pitää Åbo Akademin puolella kurssin An Introduction to Cultural Studies alkaen tiistaina 25.3. ja siitä  eteenpäin kahdeksana tiistaina/torstaina klo 13-15 (Auditorium Armfelt, Arken). Kurssin laajuus on 5 op.

  Erityiset temaattiset painopisteet ovat:

  1. Cultural Studies: History, Approaches, Key Concepts

  2. Music in Cultural Studies: Politics, Methodologies

  3. Cultures and Technologies: Case Studies

  Korvaavuus mediatutkimuksessa S1b, S3 projektiopinnot tai A2.d populaarikulttuuri. TY:n opiskelijat voivat osallistua, kunhan  JOO-oikeus on kunnossa, tarkemmat tiedot täältä:
  https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/opiskelijapalvelut/opinnot/Sivut/JOO-opinnot.aspx
 • Pornografia: estetiikka, politiikka, etiikka, affekti 5 op, https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5363
 • Digitaaliset pelit ja virtuaalinen työ 9.9. -  17.10.2013
  Korvaavuus: Media, talous ja työ; Populaarikulttuuri; Projektiopinnot
 • Film Music and Sound, 5 op
  Time: periods II - III (parts), Tuesdays 10 - 12 starting 29.10.2013
  Place: Musicology Hovi lecture room, Sirkkala
  Teacher: Susanna Välimäki; other teachers, John Richardson and guests
  Korvaavuus mediatutkimuksessa A2.d Populaarikulttuuri tai S3. syventävien projektiopinnot.
 • Elokuvahistorian tutkimusryhmä 5-10 op (kulttuurihistoria ja mediatutkimus)
  Kimmo Laine, Tommi Römpötti ja Hannu Salmi,
  Korvaavuus: mediatutkimuksessa A2.d tai S3.
 • Aikakauslehdet: tekstit, kontekstit, tutkimus. Laura Saarenmaa. Kurssi korvaa tutkintovaatimusten kohtia A2.c, A2.d ja S3.
 • Muuten luentokurssi, seminaari tai monimuoto-oppiminen. Vaihtoehtoisesti opettajan osoittamalla tavalla suoritettu essee tai kotitentti.
  Kirjallisuus: Berger, Ads, fads and consumer culture (2011); Storey, Inventing popular culture (2003); Storey (ed.), Cultural theory and popular culture (2009); Nikunen (toim.), Fanikirja (2008); Milestone & Meyer, Gender & popular culture (2012); Strinati, An introduction to theories of popular culture (2004)
Ilmoittautuminen

Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentokurssi, seminaari tai monimuoto-oppiminen. Vaihtoehtoisesti opettajan osoittamalla tavalla suoritettu essee tai kotitentti.

 • Keväällä 2014 TAIT0053 Luokan aika: luokka, minuus ja affektit 3-5 op
 • Pornografia: estetiikka, politiikka, etiikka, affekti 5 op
  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5363
  Korvaavuus mediatutkimuksessa A2c, A2e, S1b, S3

 

 • Feministinen taiteentutkimus
  Kurssi johdattaa keskenään erilaisen opiskeluhistorian omaavat opiskelijat feministiseen taiteentutkimukseen. Kurssilla käsitellään feministisen taiteentutkimuksen teemoja laajasti oppiainerajoja ylittäen.  Aiheina ovat muun muassa tanssi, runous, taidehistoria, queer, luokka, affekti, postkoloniaali sekä kulttuuri- ja liikuntateollisuus. Kurssi on luentokurssi ja se on tarkoitettu ensisijaisesti taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille.
  Oppimistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin sekä sukupuolen kytkentöjä. Opiskelijan näkemys taiteen ja kulttuurin tutkimuksesta syventyy ja monipuolistuu.
  Ilmoittautuminen: ei ennakkoilmoittautumista
  Suoritustapa: Luennot ja tentti + kirjallisuus
  Korvaavuus mediatutkimuksessa:
  A2.e Erot ja identiteetit
  S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat
  S3. Projektiopinnot
  Alustava ohjelma:
  22.1. ke Tutta Palin: Feministinen taidehistoria
  27.1. ma Siru Kainulainen: Runouden tutkimus
  29.1. ke Susanna Paasonen: Affekti
  3.2. ma Kaisa Ilmonen: Queer ja seksuaalisuus
  5.2. ke Kati Launis: Luokka
  10.2. ma Anu Laukkanen: Tanssin sukupuoli
  12.2. ke Jaana Parviainen: Kulttuuri- ja liikuntateollisuus
  17.2. ma Elina Valovirta: Postkoloniaali
  19.2. ke Taru Leppänen: Ääni ja musiikki

Kirjallisuus: Gill, toim. Gender and the media (2007); Arthurs, Television and sexuality (2004), Nakamura & al. (eds.), Race after the internet (2011); McMillin, International media studies (2007); O'Riordan & Phillips (eds.), Queer online (2004).

Ilmoittautuminen

Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kahden periodin mittainen harjoituskurssi.

Opetus: tiistaisin 21.1. - 15.4.2014 klo 10 - 13 E321, mediatutkimuksen harjoitusteatteri

Kurssi ei mene päällekkäin Puheviestinnän opettaminen ja arviointi -kurssin kanssa.

Edeltävät opinnot: Puheviestinnän perusteet

Kirjallisuutta: Aalto & Parviainen: Auta ääntäsi (1985) sekä opetusmonisteita ja eri ilmaisutaitokirjoja

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kursseille valitaan 12 opiskelijaa, kaksi otetaan varasijoille. Etusija on opettajankoulutusohjelmaan valituilla.
Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Marja-Leena Kuronen
maleku[ät]utu.fi
Opetus
21.1.2014 – 15.4.2014
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Seminaari-istunnot, seminaaritutkielma ja opponointi sekä kandidaatin tutkielman kirjoittaminen. Kirjallisuuteen perehtymistä vastuuopettajan osoittamalla tavalla.

 

Syksyn 2013 opetus:
Veijo Hietalan ryhmä

 

Kevään 2014 opetus:
Jukka Pekka Puron ryhmä
keskiviikkoisin 15.1. alkaen klo 10-12
E323 Mediatutkimuksen seminaarihuone.
Kirjastovierailu on kaavailtu pidettäväksi 5.2., tarkennetaan myöhemmin.
Seminaarissa tulee työskentelytauko viikoilla 7-10.

 

Arviointi: 0-5. Arvosanan saa vasta kun kypsyyskoe on suoritettu.

Sähköinen plagiaatintunnistus tehdään kaikille tutkielmille syksystä 2013 lähtien.

Kanditutkielmat: opiskelija tuo todistuksen tdk:n kansliaan ilmoittautuessaan kypsyysnäytteeseen

Ohjaaja antaa todistuksen opiskelijalle (lomakepohja intrassa). Opiskelija laatii merkinnän tarkastusmenettelystä omaksi sivukseen nimiölehden jälkeen.

Sivuaineopiskelijoille: Jos opiskelija haluaa jatkaa mediatutkimusta sivuaineena syventäviin opintoihin, hänen pitää suorittaa kandidaattiseminaari.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään ryhmään NettiOpsussa 15.12.2013 alkaen. Ryhmään otetaan 12 opiskelijaa. Voi ilmoittautua myös varasijoille.
Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaavat opettajat
Veijo Hietala
vhietala[ät]utu.fi
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opetus
9.9.2013 – 7.5.2014
Seminaari
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssikuvaus:Viime vuosina luokka on palannut näyttävästi niin suomalaiseen julkiseen keskusteluun kuin tutkimukseenkin. Tällä kurssilla perehdytään luokkatutkimuksen nykykeskusteluihin erityisesti siitä näkökulmasta, minkälaisia käsitteellisiä ja metodologisia välineitä ne antavat taiteen ja populaarikulttuurin tutkimukseen sekä suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen. Kurssilla pohditaan, mikä on kulttuurin merkitys luokan rakentumisessa ja miten luokka kytkeytyy kapitalismin muuttuviin muotoihin. Minkälaisten moraalisten arvotusten kautta luokitettua minuutta tuotetaan? Minkälaisissa affektiivisissa suhteissa luokka rakentuu?

Kurssilla analysoidaan monipuolisesti erilaisia aineistoja (kaunokirjallisuus, omaelämäkerralliset tekstit, lehtikirjoittelu, televisio-ohjelmat, elokuva). Painopiste on suomalaisessa taiteessa ja populaarikulttuurissa. Kurssi koostuu johdantokerrasta ja kuudesta teematapaamisesta, joissa syvennytään tiettyyn aihepiiriin luentojen, kotitehtävien, erilaisten aineistojen ja seminaarityöskentelyn avulla. Teemoina ovat muun muassa luokan kokeminen, populaarikulttuurin luokkakuvastot ja itsen tuottaminen tosi-tv:ssä.

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee luokan nykyteoretisointia (kulttuurinen käänne, intersektionaalisuus, nykykapitalismin käsitteellistykset). Opiskelija osaa suhteuttaa luokkaa muihin eron kategorioihin (esim. sukupuoli, kansallisuus, etnisyys). Opiskelija osaa analysoida erilaisia kulttuurituotteita luokan näkökulmasta.

Suoritustavat ja korvaavuus: Harjoituskurssin voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Kolmen opintopisteen suoritukseen kuuluu läsnäolo tapaamiskerroilla, oheismateriaalin lukeminen, media- ja kirjallisuusaineistoihin perehtyminen, kirjalliset oppimistehtävät sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluu lisäksi loppuesseen kirjoittaminen.

Ti 14.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 21.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 28.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 4.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 11.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 18.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 25.2.2014 klo 14 - 16, E225

Paikka: E225 Kotimainen kirjallisuus seminaarisali

Korvaavuudet (aine- tai syventävät opinnot):
Kotimainen kirjallisuus: A1.2 (3 op), syventävät opinnot sopimuksen mukaan.
Mediatutkimus: A2.e, S3 (5 op),
Sukupuolentutkimus: A4, S4 (5 op),
Yleinen kirjallisuustiede (sopimuksen mukaan),
Taidehistoria: A4 i/ S4g (valinnaiset erikoiskurssit)
Musiikkitiede: A5.l. ja S3

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille nettiopsussa 16.12.2013 klo 10.00 alkaen. Kurssille otetaan 16 opiskelijaa sekä ilmoittautumisjärjestyksen että opintovaiheen perusteella. (Rajatapauksissa etusijalla ovat taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän pääaineopiskelijat.)

Vastaavat opettajat
Kati Launis
klaunis[ät]utu.fi
Mari Pajala
marpaja[ät]utu.fi
Mona Mannevuo
mona.mannevuo[ät]utu.fi
Opetus
14.1.2014 – 25.2.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Aika: III periodi, ma & ke klo 12-14, alk. 20.1.2014
Paikka: PharmaCityn Auditorio (Pha1); PAITSI 12.2. Arje Scheinin -sali (DenAud), Dentalia
Koordinaattori:
Minna Nikunen
Opettajat:
Useita luennoitsijoita
Sisältö:
Kurssi johdattaa keskenään erilaisen opiskeluhistorian omaavat opiskelijat feministiseen taiteentutkimukseen. Kurssilla käsitellään feministisen taiteentutkimuksen teemoja laajasti oppiainerajoja ylittäen.  Aiheina ovat muun muassa tanssi, runous, taidehistoria, queer, luokka, affekti, postkoloniaali sekä kulttuuri- ja liikuntateollisuus. Kurssi on luentokurssi ja se on tarkoitettu ensisijaisesti taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille.
Oppimistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin sekä sukupuolen kytkentöjä. Opiskelijan näkemys taiteen ja kulttuurin tutkimuksesta syventyy ja monipuolistuu.
Suoritustapa:
Luennot ja tentti + kirjallisuus
Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista

Alustava ohjelma:

ma 20.1. Taru Leppänen: Johdanto
ke 22.1. Tutta Palin: Feministinen taidehistoria
ma 27.1. Jaana Parviainen: Kulttuuri- ja liikuntateollisuus
ke 29.1. Susanna Paasonen: Affekti
ma 3.2. Kaisa Ilmonen: Queer ja seksuaalisuus
ke 5.2. Kati Launis: : Kirjallisuus, luokka ja sukupuoli
ma 10.2. Anu Laukkanen: Tanssin sukupuoli
ke 12.2. Siru Kainulainen: Runouden tutkimus
ma 17.2. Elina Valovirta: Postkoloniaali
ke 19.2. Taru Leppänen: Ääni ja musiikki
ke 26.2. Luentotentti


Korvaavuus:

Mediatutkimus: A2.e Erot ja identiteetit, S1.a, S1.b, S3, S4.a
Kotimainen kirjallisuus A1.2.; syventävät opinnot sopimuksen mukaan
Yleinen kirjallisuustiede: A6., A7., S3.6.
Musiikkitiede: tapauskohtaisesti, sovitaan professori Richardsonin kanssa
Sukupuolentutkimus: P4/A4/S3/S4/M1a/M1d/M2
Taidehistoria: A4 ja S4

Opetus
20.1.2014 – 5.3.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentokurssi perjantaisin 10–12 ja taidetapahtuma pe 14.3. klo 14 eteenpäin Janus-salissa Sirkkalassa, Kaivokatu 12:

17.1. Tanja Sihvonen: Mediataiteen historiat ja tulevaisuudet

24.1. Hannu Salmi: Kokeellinen elokuva kulttuurisena laboratoriona

31.1. Riikka Niemelä: Kytkösten estetiikkaa: videotallenteista digitaaliseen performanssiin

7.2. Susanna Paasonen: Nettitaide

14.2. Janne Vanhanen:  Musiikki, melu ja äänimaisema – kuulokulmia äänitutkimukseen ja mediataiteeseen (estetiikka, Helsingin yliopisto)

21.2. Jaakko Suominen: Pikselin analogisointi

28.2. Markku Reunanen: Demoskene: 30 vuottaa luovaa ohjelmointia

––

Pe 14.03.2014 klo 14 alkaen taidetapahtuma, Janus-sali ja Minerva.

Ohjelma http://loadingscreen.org/

14.00–14.40 Perttu Rastas: Välähdyksiä mediataiteen historiasta

14.40–15.20 IC-98: Resoluutio ja kätketty digitaalisuus

15.20–15.40 Kahvitauko I

15.40–16.15 Phaedra Shanbaum: Interactivity and the Aesthetics of the Interface

16.15–16.50 Rosa Menkman: Beyond Resolution

16.50–17.10 Kahvitauko II

17.10–17.40 Daphne Channa Horn: First Person View with Google Glass

17.40–18.10 Minna Långström: Taide ja osallistuminen

18.10–18.40 Kari Yli-Annala: Videotaiteesta ’taiteilijoiden liikkuvaan kuvaan’ ja tilalliseen montaasiin

18.40–19.30 Mediataideteoksia, elävää musiikkia, tarjoilua


Kurssin tavoitteet:

Opiskelija hahmottaa mediataide-käsitteen moninaisuuden. Hän tutustuu erilaisiin mediataiteen tutkimusperinteisiin. Hän ymmärtää, millaisiin historioihin mediataide kytkeytyy ja mistä se taas sanoutuu irti. Opiskelija osaa nimetä mediataiteen suuntauksia ja niiden vaikuttimia, sekä ymmärtää niiden sidoksia kulloinkin käytössä oleviin teknologioihin. Hän tunnistaa mediataidekentän toimijoita Suomessa ja kansainvälisesti.

Sisältö:

Mediataiteen tuotanto ylittää perinteisiä taiteen, teknologian ja populaarikulttuurin välisiä raja-aitoja. Kurssilla tämä moniulotteisuus näkyy poikkitieteellisenä otteena. Opetuskokeiluun osallistuvat oppiaineet ovat digitaalinen kulttuuri, kulttuurihistoria, mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria. Näiden lisäksi vierailijoiksi kutsutaan sekä suomalaisia että kansainvälisiä mediataiteilijoita. Kurssilla tutustutaan myös käytännön mediataitoihin työpajatyöskentelyn kautta.

Opetus on mediataide-hankkeen toteuttamaa: Vierailuluennoista koostuva kurssi, mediataidetapahtuma, eri työpajat.

Opetuskielet: suomi ja englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset: Luentokurssille, mediataidetapahtumaan ja yhteen työpajaan osallistuminen. Kirjallinen tehtävä luentojen, työpajatyöskentelyn ja oheiskirjallisuuden pohjalta.

Arviointi:  Numerolla 0-5.

Kirjallisuus: Kurssilla on oma alueensa Moodle2:ssa, jossa hoidetaan oheiskirjallisuus ja kirjallisten töiden palautus: https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=4322.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaoloja korvaavasta suorituksesta sovitaan erikseen.

Vastaava opettaja
Tanja Sihvonen
tansih[ät]utu.fi
Opetus
17.1.2014 – 14.3.2014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Mediatutkimuksen syventävät opinnot [III Periodi]

Korvaavuus mediatutkimuksessa A2.c, A2.d, A2.e, S1.b, S3

Ke 15.01.2014 klo 16 - 18, DenAud
To 16.01.2014 klo 10 - 12, Jan1
Ke 22.01.2014 klo 16 - 18, DenAud
To 23.01.2014 klo 10 - 12, Jan1
-
To 30.01.2014 klo 10 - 12, Jan1
Ke 05.02.2014 klo 16 - 18, DenAud
To 06.02.2014 klo 10 - 12, Jan1
Ke 12.02.2014 klo 16 - 18, Mikro - huom. salimuutos
To 13.02.2014 klo 10 - 12, Jan1
Ke 19.02.2014 klo 16 - 18, DenAud
-
Ke 26.02.2014 klo 16 - 18, DenAud
To 27.02.2014 klo 10 - 12, Jan1

Luennot ja näytteet 24h + essee (6 liuskaa 1,5 rivivälillä)

Sisältö: Kurssi keskittyy pornografiaan lajityyppinä: sen erityispiirteisiin, historioihin ja muuttuviin muotoihin. Kurssilla käsitellään sekä pornotutkimusta että pornoon liittyviä yhteiskunnallisia kiistoja, tuotannon etiikkaa, makukulttuureja ja lajityypin lihaisaa estetiikkaa. Osallistumista harkitessa on syytä huomioida, että kurssilla katsotaan runsaasti näytteitä.

Ensimmäiselle luennolle osallistuminen on pakollista ja poissaoleva menettää osallistumisoikeutensa kurssille.

 ***

Kurssi on avoin myös sukupuolentutkimuksen opiskelijoille, kuitenkin sillä periaatteella, että mediatutkimuksen pääaineopiskelijoilla on etusija. Kurssille mahtuu 68 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Ensimmäiselle luennolle osallistuminen on pakollista ja poissaoleva menettää osallistumisoikeutensa kurssille.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Opetus
15.1.2014 – 27.2.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Aika: III periodi, ma & ke klo 12-14, alk. 20.1.2014
Paikka: PharmaCityn Auditorio (Pha1); PAITSI 12.2. Arje Scheinin -sali (DenAud), Dentalia
Koordinaattori:
Minna Nikunen
Opettajat:
Useita luennoitsijoita
Sisältö:
Kurssi johdattaa keskenään erilaisen opiskeluhistorian omaavat opiskelijat feministiseen taiteentutkimukseen. Kurssilla käsitellään feministisen taiteentutkimuksen teemoja laajasti oppiainerajoja ylittäen.  Aiheina ovat muun muassa tanssi, runous, taidehistoria, queer, luokka, affekti, postkoloniaali sekä kulttuuri- ja liikuntateollisuus. Kurssi on luentokurssi ja se on tarkoitettu ensisijaisesti taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille.
Oppimistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin sekä sukupuolen kytkentöjä. Opiskelijan näkemys taiteen ja kulttuurin tutkimuksesta syventyy ja monipuolistuu.
Suoritustapa:
Luennot ja tentti + kirjallisuus
Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista

Alustava ohjelma:

ma 20.1. Taru Leppänen: Johdanto
ke 22.1. Tutta Palin: Feministinen taidehistoria
ma 27.1. Jaana Parviainen: Kulttuuri- ja liikuntateollisuus
ke 29.1. Susanna Paasonen: Affekti
ma 3.2. Kaisa Ilmonen: Queer ja seksuaalisuus
ke 5.2. Kati Launis: : Kirjallisuus, luokka ja sukupuoli
ma 10.2. Anu Laukkanen: Tanssin sukupuoli
ke 12.2. Siru Kainulainen: Runouden tutkimus
ma 17.2. Elina Valovirta: Postkoloniaali
ke 19.2. Taru Leppänen: Ääni ja musiikki
ke 26.2. Luentotentti


Korvaavuus:

Mediatutkimus: A2.e Erot ja identiteetit, S1.a, S1.b, S3, S4.a
Kotimainen kirjallisuus A1.2.; syventävät opinnot sopimuksen mukaan
Yleinen kirjallisuustiede: A6., A7., S3.6.
Musiikkitiede: tapauskohtaisesti, sovitaan professori Richardsonin kanssa
Sukupuolentutkimus: P4/A4/S3/S4/M1a/M1d/M2
Taidehistoria: A4 ja S4

Opetus
20.1.2014 – 5.3.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssikuvaus:Viime vuosina luokka on palannut näyttävästi niin suomalaiseen julkiseen keskusteluun kuin tutkimukseenkin. Tällä kurssilla perehdytään luokkatutkimuksen nykykeskusteluihin erityisesti siitä näkökulmasta, minkälaisia käsitteellisiä ja metodologisia välineitä ne antavat taiteen ja populaarikulttuurin tutkimukseen sekä suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen. Kurssilla pohditaan, mikä on kulttuurin merkitys luokan rakentumisessa ja miten luokka kytkeytyy kapitalismin muuttuviin muotoihin. Minkälaisten moraalisten arvotusten kautta luokitettua minuutta tuotetaan? Minkälaisissa affektiivisissa suhteissa luokka rakentuu?

Kurssilla analysoidaan monipuolisesti erilaisia aineistoja (kaunokirjallisuus, omaelämäkerralliset tekstit, lehtikirjoittelu, televisio-ohjelmat, elokuva). Painopiste on suomalaisessa taiteessa ja populaarikulttuurissa. Kurssi koostuu johdantokerrasta ja kuudesta teematapaamisesta, joissa syvennytään tiettyyn aihepiiriin luentojen, kotitehtävien, erilaisten aineistojen ja seminaarityöskentelyn avulla. Teemoina ovat muun muassa luokan kokeminen, populaarikulttuurin luokkakuvastot ja itsen tuottaminen tosi-tv:ssä.

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee luokan nykyteoretisointia (kulttuurinen käänne, intersektionaalisuus, nykykapitalismin käsitteellistykset). Opiskelija osaa suhteuttaa luokkaa muihin eron kategorioihin (esim. sukupuoli, kansallisuus, etnisyys). Opiskelija osaa analysoida erilaisia kulttuurituotteita luokan näkökulmasta.

Suoritustavat ja korvaavuus: Harjoituskurssin voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Kolmen opintopisteen suoritukseen kuuluu läsnäolo tapaamiskerroilla, oheismateriaalin lukeminen, media- ja kirjallisuusaineistoihin perehtyminen, kirjalliset oppimistehtävät sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluu lisäksi loppuesseen kirjoittaminen.

Ti 14.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 21.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 28.1.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 4.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 11.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 18.2.2014 klo 14 - 16, E225

Ti 25.2.2014 klo 14 - 16, E225

Paikka: E225 Kotimainen kirjallisuus seminaarisali

Korvaavuudet (aine- tai syventävät opinnot):
Kotimainen kirjallisuus: A1.2 (3 op), syventävät opinnot sopimuksen mukaan.
Mediatutkimus: A2.e, S3 (5 op),
Sukupuolentutkimus: A4, S4 (5 op),
Yleinen kirjallisuustiede (sopimuksen mukaan),
Taidehistoria: A4 i/ S4g (valinnaiset erikoiskurssit)
Musiikkitiede: A5.l. ja S3

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille nettiopsussa 16.12.2013 klo 10.00 alkaen. Kurssille otetaan 16 opiskelijaa sekä ilmoittautumisjärjestyksen että opintovaiheen perusteella. (Rajatapauksissa etusijalla ovat taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän pääaineopiskelijat.)

Vastaavat opettajat
Kati Launis
klaunis[ät]utu.fi
Mari Pajala
marpaja[ät]utu.fi
Mona Mannevuo
mona.mannevuo[ät]utu.fi
Opetus
14.1.2014 – 25.2.2014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentosarja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peusasioista, siitä miten taide on käsitetty antiikista nykypäivään. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta (Platon, Aristoteles), keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa (Taine), uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa (Saussure, Peirce), reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Kurssin voi suorittaa 3 op:n (luennot) tai 4 op:n laajuisena (kertauksen yhteydessä tentitään Platonin teokset Ion, Valtio (II, III ja X kirja).

Korvaavuus:

Mediatutkimuksessa S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat tai S3. projektiopinnot.

Kotimaisessa kirjallisuudessa A1.2. (3 op)

Yleisessä kirjallisuustieteessä A1. (pääaineopiskelijat 4 op, sivuaineopiskelijat 3 op)

Musiikkitieteessä A5.l. ja S3.l. (Muu ala I ja II)

Taidehistoriassa A4i Valinnainen teema

 

Ilmoittautuminen

Luentosarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Tuomas Tolonen
Opetus
14.1.2014 – 8.4.2014
Luento-opetus 24 t
HKT-laitoksen opiskelijat
Ti 14.1.2014 - 25.3.2014 viikoittain klo 16.16-17.45, ls. I (Tauno Nurmela)
Poikkeukset:
1.4.2014 klo 16.15 –17.45 , ls. IX (Luonnontiet. talo I)
8.4.2014 klo 16.15 –17.45 , ls. IX (Luonnontiet. talo I)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luentokurssi perjantaisin 10–12 ja taidetapahtuma pe 14.3. klo 14 eteenpäin Janus-salissa Sirkkalassa, Kaivokatu 12:

17.1. Tanja Sihvonen: Mediataiteen historiat ja tulevaisuudet

24.1. Hannu Salmi: Kokeellinen elokuva kulttuurisena laboratoriona

31.1. Riikka Niemelä: Kytkösten estetiikkaa: videotallenteista digitaaliseen performanssiin

7.2. Susanna Paasonen: Nettitaide

14.2. Janne Vanhanen:  Musiikki, melu ja äänimaisema – kuulokulmia äänitutkimukseen ja mediataiteeseen (estetiikka, Helsingin yliopisto)

21.2. Jaakko Suominen: Pikselin analogisointi

28.2. Markku Reunanen: Demoskene: 30 vuottaa luovaa ohjelmointia

––

Pe 14.03.2014 klo 14 alkaen taidetapahtuma, Janus-sali ja Minerva.

Ohjelma http://loadingscreen.org/

14.00–14.40 Perttu Rastas: Välähdyksiä mediataiteen historiasta

14.40–15.20 IC-98: Resoluutio ja kätketty digitaalisuus

15.20–15.40 Kahvitauko I

15.40–16.15 Phaedra Shanbaum: Interactivity and the Aesthetics of the Interface

16.15–16.50 Rosa Menkman: Beyond Resolution

16.50–17.10 Kahvitauko II

17.10–17.40 Daphne Channa Horn: First Person View with Google Glass

17.40–18.10 Minna Långström: Taide ja osallistuminen

18.10–18.40 Kari Yli-Annala: Videotaiteesta ’taiteilijoiden liikkuvaan kuvaan’ ja tilalliseen montaasiin

18.40–19.30 Mediataideteoksia, elävää musiikkia, tarjoilua


Kurssin tavoitteet:

Opiskelija hahmottaa mediataide-käsitteen moninaisuuden. Hän tutustuu erilaisiin mediataiteen tutkimusperinteisiin. Hän ymmärtää, millaisiin historioihin mediataide kytkeytyy ja mistä se taas sanoutuu irti. Opiskelija osaa nimetä mediataiteen suuntauksia ja niiden vaikuttimia, sekä ymmärtää niiden sidoksia kulloinkin käytössä oleviin teknologioihin. Hän tunnistaa mediataidekentän toimijoita Suomessa ja kansainvälisesti.

Sisältö:

Mediataiteen tuotanto ylittää perinteisiä taiteen, teknologian ja populaarikulttuurin välisiä raja-aitoja. Kurssilla tämä moniulotteisuus näkyy poikkitieteellisenä otteena. Opetuskokeiluun osallistuvat oppiaineet ovat digitaalinen kulttuuri, kulttuurihistoria, mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria. Näiden lisäksi vierailijoiksi kutsutaan sekä suomalaisia että kansainvälisiä mediataiteilijoita. Kurssilla tutustutaan myös käytännön mediataitoihin työpajatyöskentelyn kautta.

Opetus on mediataide-hankkeen toteuttamaa: Vierailuluennoista koostuva kurssi, mediataidetapahtuma, eri työpajat.

Opetuskielet: suomi ja englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset: Luentokurssille, mediataidetapahtumaan ja yhteen työpajaan osallistuminen. Kirjallinen tehtävä luentojen, työpajatyöskentelyn ja oheiskirjallisuuden pohjalta.

Arviointi:  Numerolla 0-5.

Kirjallisuus: Kurssilla on oma alueensa Moodle2:ssa, jossa hoidetaan oheiskirjallisuus ja kirjallisten töiden palautus: https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=4322.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaoloja korvaavasta suorituksesta sovitaan erikseen.

Vastaava opettaja
Tanja Sihvonen
tansih[ät]utu.fi
Opetus
17.1.2014 – 14.3.2014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
 • Kulttuurihistorian vieraileva professori Bruce Johnson pitää Åbo Akademin puolella kurssin An Introduction to Cultural Studies alkaen tiistaina 25.3. ja siitä  eteenpäin kahdeksana tiistaina/torstaina klo 13-15 (Auditorium Armfelt, Arken). Kurssin laajuus on 5 op.

  Erityiset temaattiset painopisteet ovat:

  1. Cultural Studies: History, Approaches, Key Concepts

  2. Music in Cultural Studies: Politics, Methodologies

  3. Cultures and Technologies: Case Studies

  Korvaavuus mediatutkimuksessa S1b, S3 projektiopinnot tai A2.d populaarikulttuuri. TY:n opiskelijat voivat osallistua, kunhan  JOO-oikeus on kunnossa, tarkemmat tiedot täältä:
  https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/opiskelijapalvelut/opinnot/Sivut/JOO-opinnot.aspx

 • Mediataiteen kytkennät 5 op, XHKT0021, laitoksen yhteistä opetusta.  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5474
 • Pornografia: estetiikka, politiikka, etiikka, affekti 5 op https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5363
  Korvaavuus mediatutkimuksessa A2c, A2e, S1b, S3
 •  Liikkuvan kuvan ekologiat: kuvatutkimuksen uusia suuntauksia -kurssilla voi korvata syventävien opintojen S1. Tutkielmatyön perusteet  kokonaisuuden molempia kohtia METU0144 S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat tai
  METU0159 S1.b Mediatutkimuksen teoriaperinteet.

 

Omassa oppiaineessa järjestettävän opetuksen tai opintopiirityöskentelyn lisäksi kohdassa on mahdollista käyttää aihepiiriin liittyviä laitoksen yhteisiä kursseja kuitenkin niin, että suoritukseen sisällytetään aina muodossa tai toisessa (esimerkiksi luentojen arvioimisen kautta) mediatutkimuksellinen näkökulma. Jälkimmäisessä tapauksessa suorituksen yksityiskohdista tulee sopia erikseen kohdan vastuuopettajan kanssa.

Vaihtoehtoisesti: Kotitentti tai essee vastuuopettajan kanssa sovittavasti

Kirjallisuus: Sovitaan opintopiirin osalta erikseen vastuuopettajan kanssa. Opiskelijat voivat itse ehdottaa opintopiirin aihetta ja työskentelyssä käytettävää kirjallisuutta. Vaihtoehtoisen suoritustavan kotitentissä suoritetaan kirjallisuutta vastuuopettajan osoittamalla tavalla.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
saaner[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
 • Kulttuurihistorian vieraileva professori Bruce Johnson pitää Åbo Akademin puolella kurssin An Introduction to Cultural Studies alkaen tiistaina 25.3. ja siitä  eteenpäin kahdeksana tiistaina/torstaina klo 13-15 (Auditorium Armfelt, Arken). Kurssin laajuus on 5 op.

  Erityiset temaattiset painopisteet ovat:

  1. Cultural Studies: History, Approaches, Key Concepts

  2. Music in Cultural Studies: Politics, Methodologies

  3. Cultures and Technologies: Case Studies

  Korvaavuus mediatutkimuksessa S1b, S3 projektiopinnot tai A2.d populaarikulttuuri. TY:n opiskelijat voivat osallistua, kunhan  JOO-oikeus on kunnossa, tarkemmat tiedot täältä:
  https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/opiskelijapalvelut/opinnot/Sivut/JOO-opinnot.aspx
 • Mediataiteen kytkennät 5 op, XHKT0021, laitoksen yhteistä opetusta.  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5474
 • Estetiikka ja yleinen taideteoria
  XHKT0020 Estetiikka ja yleinen taideteoria 3-4 op
  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5468
 • Pornografia: estetiikka, politiikka, etiikka, affekti 5 op
  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5363
  Korvaavuus mediatutkimuksessa A2c, A2e, S1b, S3
 • Transnationalismi taiteen- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmana 3 op/5op
  Syksy 2013, torstaisin 16 - 18; aloitus 3.10., paikka: Mikro
  vastuuopettaja: Heidi Grönstrand heigro@utu.fi, puh. 6553, koordinaattori:  Mikko Carlson
  Korvaavuus mediatutkimuksessa S1.a ja S3.
 • Taide- ja kulttuurijournalismin kurssi, 2/5 op
  (Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteinen opetus, syksy 2013)
  Kurssin korvaavuus mediatutkimuksessa: A2.c Lajityypit ja tyylihistoriat, A2.f Media, talous ja työ, S3. Projektiopinnot
 • Digitaaliset pelit ja virtuaalinen työ 9.9. -  17.10.2013
  Korvaavuus: Media, talous ja työ; Populaarikulttuuri; projektiopinnot
 • Taide ja tieto: estetiikan "toinen" traditio korvaa S1.a Taiteiden tai mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat tai S3. projektiopinnot
 • Film Music and Sound, 5 op
  Time: periods II - III (parts), Tuesdays 10 - 12 starting 29.10.2013
  Place: Musicology Hovi lecture room, Sirkkala
  Teacher: Susanna Välimäki; other teachers, John Richardson and guests
  Korvaavuus mediatutkimuksessa A2.d Populaarikulttuuri tai S3. syventävien projektiopinnot.
 • Elokuvahistorian tutkimusryhmä 5-10 op (kulttuurihistoria ja mediatutkimus)
  Kimmo Laine, Tommi Römpötti ja Hannu Salmi,
  Korvaavuus: mediatutkimuksessa A2.d tai S3.
 • Feministinen taiteentutkimus, kevät 2014
  Kurssi johdattaa keskenään erilaisen opiskeluhistorian omaavat opiskelijat feministiseen taiteentutkimukseen. Kurssilla käsitellään feministisen taiteentutkimuksen teemoja laajasti oppiainerajoja ylittäen.  Aiheina ovat muun muassa tanssi, runous, taidehistoria, queer, luokka, affekti, postkoloniaali sekä kulttuuri- ja liikuntateollisuus. Kurssi on luentokurssi ja se on tarkoitettu ensisijaisesti taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille.
  Oppimistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin sekä sukupuolen kytkentöjä. Opiskelijan näkemys taiteen ja kulttuurin tutkimuksesta syventyy ja monipuolistuu.
  Ilmoittautuminen: ei ennakkoilmoittautumista
  Suoritustapa: Luennot ja tentti + kirjallisuus
  Korvaavuus: Mediatutkimus A2.e, S1.a, S3
 • Kirjallinen tentti + essee.
 • Temaattisesti rajattu kurssi tai projekti, joka mahdollistaa syvällisemmän perehtymisen mediatutkimuksen johonkin osa-alueeseen.
 • Opintojaksoja mediatutkimuksen vaatimusten aineopintojen valinnaisista jaksoista (A2) sopimuksen mukaan tai soveltuvia jaksoja muiden oppiaineiden tutkintovaatimuksista.
 • Myös ulkomailla suoritettuja mediatutkimukseen liittyviä opintoja sekä HKT-laitoksen tai taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän järjestämää yhteistä opetusta tai harjoittelujaksoja muualla voidaan hyväksyä projektiopintoihin.
 • Oppiaineen opetus
 • Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteinen opetus
 • Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteinen opetus

Muut tähän kohtaan suoritettavat opinnot tulee hyväksyttää professoreilla ennen opetuksen alkua.

Vastaavat opettajat
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus 24 t
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Puheviestinnän perusteet, humanistisen tiedekunnan yhteiset kieli- ja viestintäopinnot [III Periodi]

Puheviestinnän perusteet -kurssin järjestää mediatutkimuksen oppiaine. Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op).

Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Luennot:

13.01.2014 Maanantai 10 - 12 Pha1
15.01.2014 Keskiviikko 10 - 12 DenAud
20.01.2014 Maanantai 10 - 12 Pha1
22.01.2014 Keskiviikko 10 - 12 DenAud

Esseeryhmät muodostetaan ensimmäisellä luentokerralla, jolloin läsnäolo kurssin suorittamiseksi on välttämätöntä.

Etukäteisilmoittautumista luennoille ei ole. Luentojen alkamisajat ilmoitetaan opinto-ohjelmassa kunkin lukukauden alussa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista. Läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla on välttämätön.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opetus
13.1.2014 – 22.1.2014
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kevään harjoituskurssit eivät ole alkamisjärjestyksessä.

Ryhmä 1 vetäjä Henna-Mari Koivumäki

ti 28.1.

to 30.1.

ti 4.2.

to 6.2.      aina klo 16.30-19.00, Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

Ryhmä 2  vetäjä Henna-Mari Koivumäki

ti 11.2.

to 13.2.

ti 18.2.

to 20.2.     aina klo 16.30-19.00     Huom! ESIINTYMISTÄ JÄNNITTÄVILLE JA UJOILLE. Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

 

Ryhmä 3 vetäjät  Paula Aalto ja Elina Suomalainen

ma 27.1.

ke 29.1.

ma 3.2.

ke 5.2.        aina klo 10.00-12.30, Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

Ryhmä 4 vetäjät  Lauri Niemelä ja Ilkka Numminen

pe 24.1.  klo 10.00-12.30

ke 29.1.  klo 16.00-18.30

pe 31.1.  klo 10.00-12.30

ke 5.2.  klo 16.00-18.30

Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

Ryhmä 5 vetäjät  Matti Paananen ja Tanja Torkko

 ma 27.1.

ma 3.2.

ma 10.2.

ma 17.2.    aina klo 14.00-16.30, Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

 

Ryhmä 6 vetäjä Paula Aalto

ma 10.2.

ke 12.2.

ma 17.2.

ke 19.2.    aina klo 10.00-12.30, Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

 

Ryhmä 7  vetäjä Elina Suomalainen

ma 10.3.

ke 12.3.

ma 17.3.

ke 19.3.   aina klo 10.00-12.30, Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

 

Ryhmä 8 vetäjä Ilkka Numminen

ke 26.2.  klo 14.00-16.30

pe 28.2.  klo 10.00-12.30

ke 5.3.    klo 14.00-16.30

pe 7.3.   klo 10.00-12.30, Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

 

Ryhmä 9 vetäjä Lauri Niemelä

pe 11.4.  klo 10.00-12.30

ke 16.4.  klo 16.00-18.30

-

ke  23.4. klo 16.00-18.30

pe 25.4.  klo  10.00-12.30, Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

 

Ryhmä 10 vetäjä Matti Paananen

ma 10.3.

ke 12.3.

ma 17.3.

ke 19.3.    aina klo 14.00-16.30, Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

 

Ryhmä 11 vetäjä Tanja Torkko

ti 11.3.

to 13.3.

ti  18.3.

to 20.3.      aina klo 14.00-16.30, Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

Ryhmä 12, vetäjinä Johanna Pihlava ja Riikka Mäki

ma 31.3.

to 3.4.

ma 7.4.

to 10.4. kaikkina päivinä klo 10-12.30 Mediatutkimus harjoitusteatteri (E321)

Puheviestinnän perusteet -kurssin järjestää mediatutkimuksen oppiaine. Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op).

Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Harjoituskurssien ajat ilmoitetaan syyslukukaudella viikolla 37 ja kevätlukukaudella viikolla 2.

Harjoituskursseja järjestetään syys- ja kevätlukukausilla vaihtelevina ajankohtina. Yhdelle harjoituskurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Harjoituskursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ujoille ja esiintymistä jännittäville opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan omia ryhmiä.

Keskustelu-, ryhmä- ja esiintymisharjoitukset. Äänenkäytön ja puhetekniikan perusteet.
Harjoituskurssin pituus on 12 oppituntia. Kaikille harjoituskurssikerroille osallistuminen on välttämätöntä.

 
Ilmoittautuminen harjoituskursseille tapahtuu lukukausien alussa Nettiopsussa. Voit ilmoittautua myös varasijoille - muista tulla paikalle ensimmäisellä harjoituskerralla! Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkamista.

Kirjallisuus Aalto & Parviainen, Auta ääntäsi (1985)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Marja-Leena Kuronen
maleku[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Ympäri vuoden suoritettavia [III Periodi]
 • Kulttuurihistorian vieraileva professori Bruce Johnson pitää Åbo Akademin puolella kurssin An Introduction to Cultural Studies alkaen tiistaina 25.3. ja siitä  eteenpäin kahdeksana tiistaina/torstaina klo 13-15 (Auditorium Armfelt, Arken). Kurssin laajuus on 5 op.

  Erityiset temaattiset painopisteet ovat:

  1. Cultural Studies: History, Approaches, Key Concepts

  2. Music in Cultural Studies: Politics, Methodologies

  3. Cultures and Technologies: Case Studies

  Korvaavuus mediatutkimuksessa S1b, S3 projektiopinnot tai A2.d populaarikulttuuri. TY:n opiskelijat voivat osallistua, kunhan  JOO-oikeus on kunnossa, tarkemmat tiedot täältä:
  https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/opiskelijapalvelut/opinnot/Sivut/JOO-opinnot.aspx
 • Pornografia: estetiikka, politiikka, etiikka, affekti 5 op, https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5363
 • Digitaaliset pelit ja virtuaalinen työ 9.9. -  17.10.2013
  Korvaavuus: Media, talous ja työ; Populaarikulttuuri; Projektiopinnot
 • Film Music and Sound, 5 op
  Time: periods II - III (parts), Tuesdays 10 - 12 starting 29.10.2013
  Place: Musicology Hovi lecture room, Sirkkala
  Teacher: Susanna Välimäki; other teachers, John Richardson and guests
  Korvaavuus mediatutkimuksessa A2.d Populaarikulttuuri tai S3. syventävien projektiopinnot.
 • Elokuvahistorian tutkimusryhmä 5-10 op (kulttuurihistoria ja mediatutkimus)
  Kimmo Laine, Tommi Römpötti ja Hannu Salmi,
  Korvaavuus: mediatutkimuksessa A2.d tai S3.
 • Aikakauslehdet: tekstit, kontekstit, tutkimus. Laura Saarenmaa. Kurssi korvaa tutkintovaatimusten kohtia A2.c, A2.d ja S3.
 • Muuten luentokurssi, seminaari tai monimuoto-oppiminen. Vaihtoehtoisesti opettajan osoittamalla tavalla suoritettu essee tai kotitentti.
  Kirjallisuus: Berger, Ads, fads and consumer culture (2011); Storey, Inventing popular culture (2003); Storey (ed.), Cultural theory and popular culture (2009); Nikunen (toim.), Fanikirja (2008); Milestone & Meyer, Gender & popular culture (2012); Strinati, An introduction to theories of popular culture (2004)
Ilmoittautuminen

Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentokurssi, seminaari tai monimuoto-oppiminen. Vaihtoehtoisesti opettajan osoittamalla tavalla suoritettu essee tai kotitentti.

 • Keväällä 2014 TAIT0053 Luokan aika: luokka, minuus ja affektit 3-5 op
 • Pornografia: estetiikka, politiikka, etiikka, affekti 5 op
  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5363
  Korvaavuus mediatutkimuksessa A2c, A2e, S1b, S3

 

 • Feministinen taiteentutkimus
  Kurssi johdattaa keskenään erilaisen opiskeluhistorian omaavat opiskelijat feministiseen taiteentutkimukseen. Kurssilla käsitellään feministisen taiteentutkimuksen teemoja laajasti oppiainerajoja ylittäen.  Aiheina ovat muun muassa tanssi, runous, taidehistoria, queer, luokka, affekti, postkoloniaali sekä kulttuuri- ja liikuntateollisuus. Kurssi on luentokurssi ja se on tarkoitettu ensisijaisesti taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille.
  Oppimistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin sekä sukupuolen kytkentöjä. Opiskelijan näkemys taiteen ja kulttuurin tutkimuksesta syventyy ja monipuolistuu.
  Ilmoittautuminen: ei ennakkoilmoittautumista
  Suoritustapa: Luennot ja tentti + kirjallisuus
  Korvaavuus mediatutkimuksessa:
  A2.e Erot ja identiteetit
  S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat
  S3. Projektiopinnot
  Alustava ohjelma:
  22.1. ke Tutta Palin: Feministinen taidehistoria
  27.1. ma Siru Kainulainen: Runouden tutkimus
  29.1. ke Susanna Paasonen: Affekti
  3.2. ma Kaisa Ilmonen: Queer ja seksuaalisuus
  5.2. ke Kati Launis: Luokka
  10.2. ma Anu Laukkanen: Tanssin sukupuoli
  12.2. ke Jaana Parviainen: Kulttuuri- ja liikuntateollisuus
  17.2. ma Elina Valovirta: Postkoloniaali
  19.2. ke Taru Leppänen: Ääni ja musiikki

Kirjallisuus: Gill, toim. Gender and the media (2007); Arthurs, Television and sexuality (2004), Nakamura & al. (eds.), Race after the internet (2011); McMillin, International media studies (2007); O'Riordan & Phillips (eds.), Queer online (2004).

Ilmoittautuminen

Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Susanna Paasonen
suspaa[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi valmistuvien viestintäopinnot [III Periodi]

Kahden periodin mittainen harjoituskurssi.

Opetus: tiistaisin 21.1. - 15.4.2014 klo 10 - 13 E321, mediatutkimuksen harjoitusteatteri

Kurssi ei mene päällekkäin Puheviestinnän opettaminen ja arviointi -kurssin kanssa.

Edeltävät opinnot: Puheviestinnän perusteet

Kirjallisuutta: Aalto & Parviainen: Auta ääntäsi (1985) sekä opetusmonisteita ja eri ilmaisutaitokirjoja

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kursseille valitaan 12 opiskelijaa, kaksi otetaan varasijoille. Etusija on opettajankoulutusohjelmaan valituilla.
Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaava opettaja
Marja-Leena Kuronen
maleku[ät]utu.fi
Opetus
21.1.2014 – 15.4.2014
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Mediatutkimuksen perusopinnot [IV Periodi]

Luennot
METU0198 Analyysikurssi 2: kirjallisuus 3 op

13.03.2014 Torstai 10 - 12 DenAud
17.03.2014 Maanantai 10 - 12 Jan1
20.03.2014 Torstai 10 - 12 DenAud
24.03.2014 Maanantai 10 - 12 Jan1

27.3. Paikka ilmoitetaan myöhemmin kts. Moodle

 

Harjoitukset

Digitaalinen media (3 op)
METU0199 Analyysikurssi 2: harjoitukset

torstaisin 3.4.-8.5. klo 9-12 mediatutkimuksen käsikirjasto

Harjoituskurssi pääaineopiskelijoille. Harjoituskurssilla tutustutaan digitaalisen median erityiskysymyksiin. Analyysikohteina ovat mm. erilaiset sosiaalisen median sivustot, digitaaliset pelit, nettijournalismi ja muut digitaaliset sovellukset. Opiskelijoiden toivotaan tuovan oma kannettava tietokone tai tabletti mukaan kokoontumiskerroilla tehtäviä harjoituksia varten. 

Opettaja: Tero Karppi

https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5833


Teemana elokuva (3 op) 
METU0199 Analyysikurssi 2: harjoitukset

Kahdesti viikossa, torstaisin 27.3.-2.5. ja perjantaisin 4.4.-8.5. klo 10-12. Huom! to 10.04.2014 klo 9 - 13, E323.

 

E323 mediatutkimuksen seminaarihuone

Harjoituskurssi pääaineopiskelijoille. Harjoituskurssilla tutustutaan elokuvan tuotannon ja vastaanoton analyysiin liittyviin kysymyksiin. Analyysiharjoitusten kohteena on pääasiassa kotimainen elokuva. Kurssilaiset osallistuvat 2.-6.4. Turussa järjestettävään Suomalaisen elokuvan festivaaliin.

Opettaja: Tommi Römpötti

https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5833

Harjoituskurssi pääaineopiskelijoille.
Vaihtoehtoisesti: Kirjatentti erillisen sopimuksen mukaisesti sekä esseet, jotka laaditaan oppimateriaalit-kohdassa mainittujen Hesmondhalghin ja Gillespien teosten pohjalta.

Kirjallisuus: Nieminen & Pantti, Media markkinoilla (2009 tai uudempi painos); Taylor & Willis, Media Studies - Texts, Institutions and Audiences (1999); Laughey, Media Studies - Theories and Approaches (2010); Hesmondhalgh (ed), Media Production (2006); Gillespie (ed), Media Audiences (2005)

Teoksista tentittävät luvut ja esseen kirjallisuus sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Pääaineilijat osallistuvat pakollisesti luennoille ja harjoituskurssille. Sivuaineopiskelijat sekä avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat luento-osuuden joko kirjatentillä tai osallistumalla luentokurssille. Sivuaineiljat ja avoimen yliopiston opiskelijat korvaavat harjoituskurssin esseesuorituksella, joka annetaan opiskelijalle kun kirja- tai luentotentti on suoritettu.


Vastaavat opettajat
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Tommi Römpötti
tomrom[ät]utu.fi
Opetus
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Digitaalinen media (3 op)
METU0199 Analyysikurssi 2: harjoitukset

torstaisin 3.4.-8.5. klo 9-12 mediatutkimuksen käsikirjasto

Harjoituskurssi pääaineopiskelijoille. Harjoituskurssilla tutustutaan digitaalisen median erityiskysymyksiin. Analyysikohteina ovat mm. erilaiset sosiaalisen median sivustot, digitaaliset pelit, nettijournalismi ja muut digitaaliset sovellukset. Opiskelijoiden toivotaan tuovan oma kannettava tietokone tai tabletti mukaan kokoontumiskerroilla tehtäviä harjoituksia varten. 

Opettaja: Tero KarppiTeemana elokuva (3 op) 
METU0199 Analyysikurssi 2: harjoitukset

Kahdesti viikossa, torstaisin 27.3.-2.5. ja perjantaisin 4.4.-8.5. klo 10-12

 E323 mediatutkimuksen seminaarihuone

Harjoituskurssi pääaineopiskelijoille. Harjoituskurssilla tutustutaan elokuvan tuotannon ja vastaanoton analyysiin liittyviin kysymyksiin. Analyysiharjoitusten kohteena on pääasiassa kotimainen elokuva. Kurssilaiset osallistuvat 2.-6.4. Turussa järjestettävään Suomalaisen elokuvan festivaaliin.

Opettaja: Tommi Römpötti

Pääaineilijat osallistuvat pakollisesti luennoille ja harjoituskurssille. Sivuaineopiskelijat sekä avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat luento-osuuden joko kirjatentillä tai osallistumalla luentokurssille. Sivuaineiljat ja avoimen yliopiston opiskelijat korvaavat harjoituskurssin esseesuorituksella, joka annetaan opiskelijalle kun kirja- tai luentotentti on suoritettu.Vaihtoehtoisesti: Kirjatentti erillisen sopimuksen mukaisesti sekä esseet, jotka laaditaan oppimateriaalit-kohdassa mainittujen Hesmondhalghin ja Gillespien teosten pohjalta.

Kirjallisuus: Nieminen & Pantti, Media markkinoilla (2009 tai uudempi painos); Taylor & Willis, Media Studies - Texts, Institutions and Audiences (1999); Laughey, Media Studies - Theories and Approaches (2010); Hesmondhalgh (ed), Media Production (2006); Gillespie (ed), Media Audiences (2005)

Teoksista tentittävät luvut ja esseen kirjallisuus sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Ilmoittautuminen

Kurssiryhmiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Molempiin valitaan 8 opiskelijaa.

Vastaava opettaja
Tommi Römpötti
tomrom[ät]utu.fi
Opettaja
Tero Karppi
tjkarp[ät]utu.fi
Opetus
27.3.2014 – 8.5.2014
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Mediatutkimuksen aineopinnot [IV Periodi]
 • Opetus keväällä 2014, opettajana Mari Pajala:
  Ti 11.03.2014 klo 12 - 14, E325
  To 13.03.2014 klo 12 - 14, E325
  Ti 18.03.2014 klo 12 - 14, E325
  To 20.03.2014 klo 12 - 14, E325
  Ti 25.03.2014 klo 12 - 14, E325
  To 27.03.2014 klo 12 - 14, E325
  Ti 01.04.2014 klo 12 - 14, E325
  To 03.04.2014 klo 12 - 14, E325
  Ti 08.04.2014 klo 12 - 14, E325
  To 10.04.2014 klo 12 - 14, E325
  Ti 15.04.2014 klo 12 - 14, E325
  -
  -
  To 24.04.2014 klo 12 - 14, E325
  Ti 29.04.2014 klo 12 - 14, E325
  Paikka: E325 Mediatutkimus seminaarisali
 • Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteiseen opetukseen kuuluva kurssi: Avoin data ja sähköiset aineistot humanistisen tutkimuksen käytössä, 5 op. Kurssi järjestetään 4.10. - 29.11. pe 12 - 15, Janus. Useita luennoitsijoita. Koordinaattori Tapio Onnela.
 • Luennot, seminaarityöskentely, vierailut, ryhmätyö.  Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.
  Kirjallisuus: van Dijck, Mediated Memories in the Digital Age (2007); Gitelman, Always Already New (2006); Huhtamo & Parikka (eds.) Media Archaeology (2011); Parikka, What is Media Archaeology? (2012); Sterne, The Audible Past (2003); Sturken, Tangled Memories (1997)
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on 7.1.-3.3.2014 NettiOpsussa ja mediatutkimuksen pääaineopiskelijat ovat etusijalla. (Aineopintojen kursseille pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.)

Vastaavat opettajat
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Mari Pajala
marpaja[ät]utu.fi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
 • Opetus syyslukukaudella 2014 -2015:
  Mediakasvatuksen 5 op:n kurssi pidetään heti syksyn 2014 syyslukauden alussa. Tarkemmat tiedot I periodin opetuksesta ilmoitetaan keväällä.  Opettajina ovat Jukka Sihvonen, Matti Salakka ja Jukka-Pekka Puro.
 • Suoritettavissa myös Turun yliopiston sähköisessä tenttipalvelussa, https://tenttis.utu.fi/login/. Sähköisen tentin voivat toistaiseksi tehdä ainoastaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvat, jotka suorittavat tästä kohdasta ainoastaan suomenkielisen kirjallisuuden. Buckingham jää pois, mainitut kolme suomenkielistä luetaan.
 • Vaihtoehtoisesti verkkokurssi ja/tai opettajan osoittamalla tavalla suoritettu tentti oheisesta kirjallisuudesta. Kukin keskenään vaihtoehtoinen suoritusmuoto
  [a] luennot ja harjoitustyö,
  [b] verkkokurssi tai
  [c] tenttiminen kirjallisuudesta on 5 op:n laajuinen.


Kirjallisuus: Buckingham, After the Death of Childhood (2003) tai Buckingham, Beyond Technology (2007); Sihvonen, Mediatajun paluu (2004); Kupiainen ja Sintonen, Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus (2009); Kotilainen (toim.), Suhteissa mediaan (2009).

Ilmoittautuminen

Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaavat opettajat
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos järjestää maaliskuussa 2014 johdatuskurssin taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Kurssilla käsitellään eri näkökulmista nykyisessä kulttuuripolitiikassakin painotettavaa ymmärrystä taiteesta ja kulttuurista ennen kaikkea perusoikeutena ja toiseksi välineenä jonkin muun, esimerkiksi, oppimisen, hyvinvoinnin, kansalaisvaikuttamisen ja talouskasvun edistämisessä. Kurssilla pohditaan kriittisesti taiteen ja kulttuurin merkitystä yhteydessä yhteiskunnallisiin ja historiallisiin konteksteihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuripoliittisia ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia. Taide ja kulttuuri avautuvat opiskelijalle myös yhteisötaiteen, soveltavan taiteen ja taidelähtöisten menetelmien ja niiden tutkimuksen näkökulmasta.

Kurssin taso: aine- ja syventävät opinnot

Korvaavuus:
Mediatutkimus METU0144 S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat, METU0159 S1.b Mediatutkimuksen teoriaperinteet ja METU0146 S3. Projektiopinnot.
Musiikkitiede A5.1 ja S3.1 tai sopimuksen mukaan Sukupuolentutkimus sopimuksen mukaan
Taidehistoria A4
Yleinen kirjallisuustiede A.6. tai S.6.
Kotimainen kirjallisuus 3op:ta kohdasta A 1.2 Tutkimusaloja.

Opintojakso sisältyy Asklepios-ohjelmaan 3 op:n laajuisena.

Suorittaminen: Kurssi suoritetaan 3 op:n laajuisena osallistumalla luennoille (4 x 3t = 12 t) sekä tekemällä kotitentti luentojen ja ehdotetun kirjallisuuden (300 sivua) pohjalta. 5 opintopisteen suorituksessa kotitentti tehdään laajempana hyödyntäen ehdotettua tai itse valittua kirjallisuutta (500 sivua).

Ilmoittautuminen: Sähköpostitse osoitteeseen varpu.alasuutari@utu.fi. Kerro ilmoittautuessasi pääaineesi ja opintojesi vaihe.

Kurssin aikataulu:

Ma 10.3. klo 14-17, Taide, sairaus ja terveyden representaatiot
(Janus-sali)
- Prof. Marja-Liisa Honkasalo, kulttuurinen terveystutkimus, Turun yliopisto: Johdanto kurssin teemoihin
- Prof. Päivi Lappalainen, kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto: Sairauden representaatiot kirjallisuudessa
- Tutkija Katariina Kyrölä, mediatutkimus, Turun yliopisto: Ruumiinkuva ja mediakuvastot

Ti 11.3. klo 14-17, Taiteeseen ja kulttuuriin kasvaminen I (Mikron luentosali)
- Prof. Taru Leppänen, sukupuolentutkimus, Turun yliopisto: Musiikkikasvatus ja lasten musiikkikulttuurit
- TaT, taiteilija, tutkija Lea Kantonen, Kuvataideakatemia: Yhteisötaiteen etiikkaa ja estetiikkaa
- Dos. Susanna Välimäki, musiikkitiede, Turun yliopisto: Trauman kuvaus musiikissa: Musiikin merkitys yhteisöllisten traumojen ja taakkasiirtymän käsittelyssä

Ma 24.3. klo 14-17, Taiteeseen ja kulttuuriin kasvaminen II
(Janus-sali)
- TeM, näyttelijä Jussi Lehtonen, Taideyliopisto, Kansallisteatteri: Näyttelijä hoitolaitoskiertueella
- Prof. Katriina Siivonen, kansatiede, Helsingin yliopisto: Taiteen tekeminen ja kulttuuriin identifioituminen

Ti 25.3. klo 14-17, Kulttuuri, taide ja yhteiskunta (Mikron luentosali)
- PhD, yliopistonlehtori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto: Taiteelliset interventiot: taide,
luovuus ja työelämä
- FT Anu Laukkanen, sukupuolentutkimus, Turun yliopisto: Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen tutkimus - vaikuttavuuden arviointia ja tutkimuspolitiikkaa
- FT Esa Pirnes, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Taide, hyvinvointi ja kulttuuripolitiikka
- Koordinaattori Varpu Alasuutari ja professori Marja-Liisa Honkasalo: Kotiesseen ohjeistus

Opetus
10.3.2014 – 25.3.2014
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Luokan järjestys -kurssi tarjoaa opiskelijalle monitieteinen johdatuksen suomalaisen luokkatutkimuksen teoriaperinteisiin ja traditioihin sekä etenkin monitieteiseen laadulliseen luokkatutkimukseen. Luennoitsijat ovat sosiologian, historian, kirjallisuudentutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, filosofian ja mediatutkimuksen alojen tutkijoita, joiden tutkimushankkeissa luokka on keskiössä. Luentosarjan (2 op) ensimmäisillä luennoilla esitellään luokan käsitteeseen liittyviä ymmärtämisentapoja sekä Marxin ja Bourdieun hahmottelemia luokkateorioita. Muissa luennoissa avataan uusimman luokkatutkimuksen painopisteitä luokan ohella etenkin sukupuolen, rotu-etnisyyden ja muiden yhteiskunnallisten jakojen (ja niiden intersektioiden) näkökulmista empiiristen tapaustutkimusten avulla. Näin opiskelijalle muodostuu monipuolinen kuva erilaisista luokkateoreettista käsityksistä ja kytkennöistä esimerkiksi feministiseen ja työelämän tutkimukseen. Opiskelija pääsee myös itse soveltamaan luennoilta oppimaansa oppimispäiväkirjassa, jossa erillisten tehtävien ja kysymysten avulla hahmotellaan luokan järjestymistä suhteessa muihin jaotteluihin, järjestyksiin ja erontekoihin. Tentittävät kirja ja artikkelikokoelma (3 op) tukevat nekin luennoilla opittua.

Korvaavuudet:

Kurssi on osa historia-aineiden opintoja:

Kulttuurihistoria, koodi KUHI0274

Suomen historia, koodi on SUHI0429

Lisäksi kurssin voi sisällyttää ainakin seuraavien oppiaineiden opintoihin:

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot: A1.2. ja syventävät opinnot sopimuksen mukaan

Sosiologian opinnot: K.9. Sosiologian erityisalat 2, koodi: SOSI0194 (käy myös perusopintojen erityisaloihin)

Mediatutkimuksen opinnot: METU0191 A2.e Erot ja identiteetit ja METU0146 S3. Projektiopinnot

Tarkempi ohjelma ja muutokset, ks. http://voxclass.blogspot.fi/

Vastaava opettaja
Anu-Hanna Anttila
anantti[ät]utu.fi
Opetus
13.3.2014 – 29.4.2014
Luento-opetus 20 t
To 13.3.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, ls. I
Poikkeukset:
3.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
10.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
Ti 18.3.2014 - 29.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00
Poikkeukset:
1.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
8.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
15.4.2014 klo 14.00 –16.00 , Pharma I
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot suoritetaan erikseen ohjeistettavalla ”oppimispäiväkirjalla”, jossa on temaattisia kysymyksiä. Luentojen lisäksi kurssille suoritetaan kirjatentti (yksi englanninkielinen teos + suomenkielisiä artikkeleita, yht. 3 op) seuraavalla tavalla:

joko Beverley Skeggs: Formation of Class and Gender tai Imogen Tyler: Revolting Subjects ja lisäksi kokoelma suomenkielisiä artikkeleita (lista esitellään ensimmäisellä luentokerralla).

Oppimispäiväkirjan ja kirjantentin vastaanottajat ovat dosentti Anu-Hanna Anttila ja FT Ralf Kauranen. Kirjatentin päivämääristä vielä tarkemmin kurssin aikataulujen varmistuttua. Kurssin eri oppiaineiden vastuuopettajat ovat dosentti Anu-Hanna Anttila (kulttuurihistoria), dosentti Kati Launis (kotimainen kirjallisuus) ja apulaisprofessori Suvi Salmenniemi (sosiologia). He vastaavat kurssia koskeviin kysymyksiin. Kurssi on myös muiden oppiaineiden opiskelijoille vapaasti valittavissa ja niiden sisällyttämisestä tutkintoon kannattaa keskustella oman oppiaineen opettajien kanssa erikseen.

Luokan järjestys -kurssin järjestää Anu-Hanna Anttilan vetämä Voice and Silence of Class -tutkimushanke (lyh. VoxClass), jota rahoittaa Koneen Säätiö (2012–2014). Lisätietoa hankkeesta ja kurssin luentojen lopullisesta aikataulusta ks. http://voxclass.blogspot.fi/

Mediatutkimuksen syventävät opinnot [IV Periodi]

Luentokurssi käsittelee lapsuuden historiaan liittyviä kysymyksiä. Luennoilla avataan lapsuuden normien ja ihanteiden rakentumista erilaisten kaunokirjallisten, omaelämäkerrallisten ja lastenpsykiatristen aineistojen avulla.

Luennoilla avataan lapsuuden normien ja ihanteiden rakentumista erilaisten kaunokirjallisten, omaelämäkerrallisten ja lastenpsykiatristen aineistojen avulla. Millaisia merkityksiä lapsuus on saanut 1800-luvun puolivälistä nykypäivään tultaessa? Miten ”ihanteellisen” lapsuuden rajat ovat piirtyneet eri aikoina ja miksi? Kurssin kuluessa tutustutaan myös lapsuutta koskevan tutkimuksen monitieteiseen kenttään ja erilaisiin teoreettisiin perinteisiin.

Kurssi on suunnattu historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille. Sen järjestää Suomen Akatemian rahoittama projekti ”Hauraat subjektit: lapsuus suomalaisessa kirjallisuudessa ja lääketieteessä 1850–2000 -luvuilla”.

 Kurssin laajuus: 2 op (luennot + tentti) / 4 op (luennot, tentti + loppuessee)

Tentti: ti 15.4. / ke 23.4. (klo 10–12. ls Janus), esseiden palautus viimeistään 28.5.2014.

 

Aikataulu (kaikki luennot Sirkkalassa, Janus-salissa, klo 10–12)

ti 11.3. Johdanto: Mitä on lapsuus? Lapsuuden historiallinen, kulttuurinen ja sosiaalinen rakentuminen (Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela)

ke 12.3. Lapsuuden keksiminen. ”Pitkä ja lyhyt lapsuus” romantiikasta psykoanalyysiin (Kirsi Tuohela)                   

ti. 18.3. Lapsuuden poetiikat: lapsihahmo Suomen kirjallisuudessa (Kati Launis)                         

ke 19.3. Lapsuuden tummenevat sävyt? Lapsuuden merkitykset Suomen nykykirjallisuudessa (Kati Launis)         

ti 25.3. Omaelämäkerrat ja lapsuus: aikuisen lapsuus ja sen kertomisen vaikeudet 1800- ja 1900-luvuilla (Kirsi Tuohela)                     

ke 26.3. Tytöt tyttökirjallisuudessa (Päivi Lappalainen)

 ti 1.4. Lapset ja yhteiskunta (Jutta Ahlbeck)                     

ke 2.4.  Lapsuuden rajoilla: Normaali ja poikkeava lapsuus lastenpsykiatriassa (Jutta Ahlbeck)

 ti 8.4. Sarjakuva, sota ja lapsuus (Ralf Kauranen)

ke 9.4. Loppupäätelmiä: Lapsuuden historia ja nykyajan lapsuus (Ahlbeck, Launis, Tuohela)

Kahden opintopisteen suoritus: luennot ja tentti. Neljän opintopisteen suoritukseen kuuluu lisäksi loppuesseen kirjoittaminen luentojen ja annetun kirjallisuuden perusteella. Kertauskuulustelut: tiistaina 15.4. ja keskiviikkona 23.4.; kolmas kertauskuulustelu on laitostentissä 16.5., johon on ilmoittautuduttava (esim. NettiOpsussa) 10 päivää ennen kuulustelua; esseiden palautus viimeistään 28.5.2014.

Korvaavuus:

Korvaavuudet: kotimainen kirjallisuus (A1.2. tai syventävät opinnot sopimuksen mukaan), mediatutkimus (S1a tai S3), musiikkitiede (A5.l tai S3.l), yleinen kirjallisuustiede (A 6., A 7. tai S6), sukupuolentutkimus (korvaavuus sovitaan Taru Leppäsen kanssa), kansatiede (KANS1153), kulttuurihistoria (A4.7), Suomen historia (S4), muut laitoksen oppiaineet: korvaavuudet kannattaa kysyä oppiaineista.

Ilmoittautuminen

Luentokurssille ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Useita luennoitsijoita
Opetus
11.3.2014 – 15.4.2014
Luento-opetus 22 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ti 11.3.2014 - 22.4.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, ls. Janus (Sirkkala)
Ke 12.3.2014 - 23.4.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, ls. Janus (Sirkkala)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos järjestää maaliskuussa 2014 johdatuskurssin taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Kurssilla käsitellään eri näkökulmista nykyisessä kulttuuripolitiikassakin painotettavaa ymmärrystä taiteesta ja kulttuurista ennen kaikkea perusoikeutena ja toiseksi välineenä jonkin muun, esimerkiksi, oppimisen, hyvinvoinnin, kansalaisvaikuttamisen ja talouskasvun edistämisessä. Kurssilla pohditaan kriittisesti taiteen ja kulttuurin merkitystä yhteydessä yhteiskunnallisiin ja historiallisiin konteksteihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuripoliittisia ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia. Taide ja kulttuuri avautuvat opiskelijalle myös yhteisötaiteen, soveltavan taiteen ja taidelähtöisten menetelmien ja niiden tutkimuksen näkökulmasta.

Kurssin taso: aine- ja syventävät opinnot

Korvaavuus:
Mediatutkimus METU0144 S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat, METU0159 S1.b Mediatutkimuksen teoriaperinteet ja METU0146 S3. Projektiopinnot.
Musiikkitiede A5.1 ja S3.1 tai sopimuksen mukaan Sukupuolentutkimus sopimuksen mukaan
Taidehistoria A4
Yleinen kirjallisuustiede A.6. tai S.6.
Kotimainen kirjallisuus 3op:ta kohdasta A 1.2 Tutkimusaloja.

Opintojakso sisältyy Asklepios-ohjelmaan 3 op:n laajuisena.

Suorittaminen: Kurssi suoritetaan 3 op:n laajuisena osallistumalla luennoille (4 x 3t = 12 t) sekä tekemällä kotitentti luentojen ja ehdotetun kirjallisuuden (300 sivua) pohjalta. 5 opintopisteen suorituksessa kotitentti tehdään laajempana hyödyntäen ehdotettua tai itse valittua kirjallisuutta (500 sivua).

Ilmoittautuminen: Sähköpostitse osoitteeseen varpu.alasuutari@utu.fi. Kerro ilmoittautuessasi pääaineesi ja opintojesi vaihe.

Kurssin aikataulu:

Ma 10.3. klo 14-17, Taide, sairaus ja terveyden representaatiot
(Janus-sali)
- Prof. Marja-Liisa Honkasalo, kulttuurinen terveystutkimus, Turun yliopisto: Johdanto kurssin teemoihin
- Prof. Päivi Lappalainen, kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto: Sairauden representaatiot kirjallisuudessa
- Tutkija Katariina Kyrölä, mediatutkimus, Turun yliopisto: Ruumiinkuva ja mediakuvastot

Ti 11.3. klo 14-17, Taiteeseen ja kulttuuriin kasvaminen I (Mikron luentosali)
- Prof. Taru Leppänen, sukupuolentutkimus, Turun yliopisto: Musiikkikasvatus ja lasten musiikkikulttuurit
- TaT, taiteilija, tutkija Lea Kantonen, Kuvataideakatemia: Yhteisötaiteen etiikkaa ja estetiikkaa
- Dos. Susanna Välimäki, musiikkitiede, Turun yliopisto: Trauman kuvaus musiikissa: Musiikin merkitys yhteisöllisten traumojen ja taakkasiirtymän käsittelyssä

Ma 24.3. klo 14-17, Taiteeseen ja kulttuuriin kasvaminen II
(Janus-sali)
- TeM, näyttelijä Jussi Lehtonen, Taideyliopisto, Kansallisteatteri: Näyttelijä hoitolaitoskiertueella
- Prof. Katriina Siivonen, kansatiede, Helsingin yliopisto: Taiteen tekeminen ja kulttuuriin identifioituminen

Ti 25.3. klo 14-17, Kulttuuri, taide ja yhteiskunta (Mikron luentosali)
- PhD, yliopistonlehtori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto: Taiteelliset interventiot: taide,
luovuus ja työelämä
- FT Anu Laukkanen, sukupuolentutkimus, Turun yliopisto: Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen tutkimus - vaikuttavuuden arviointia ja tutkimuspolitiikkaa
- FT Esa Pirnes, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Taide, hyvinvointi ja kulttuuripolitiikka
- Koordinaattori Varpu Alasuutari ja professori Marja-Liisa Honkasalo: Kotiesseen ohjeistus

Opetus
10.3.2014 – 25.3.2014
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Luokan järjestys -kurssi tarjoaa opiskelijalle monitieteinen johdatuksen suomalaisen luokkatutkimuksen teoriaperinteisiin ja traditioihin sekä etenkin monitieteiseen laadulliseen luokkatutkimukseen. Luennoitsijat ovat sosiologian, historian, kirjallisuudentutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, filosofian ja mediatutkimuksen alojen tutkijoita, joiden tutkimushankkeissa luokka on keskiössä. Luentosarjan (2 op) ensimmäisillä luennoilla esitellään luokan käsitteeseen liittyviä ymmärtämisentapoja sekä Marxin ja Bourdieun hahmottelemia luokkateorioita. Muissa luennoissa avataan uusimman luokkatutkimuksen painopisteitä luokan ohella etenkin sukupuolen, rotu-etnisyyden ja muiden yhteiskunnallisten jakojen (ja niiden intersektioiden) näkökulmista empiiristen tapaustutkimusten avulla. Näin opiskelijalle muodostuu monipuolinen kuva erilaisista luokkateoreettista käsityksistä ja kytkennöistä esimerkiksi feministiseen ja työelämän tutkimukseen. Opiskelija pääsee myös itse soveltamaan luennoilta oppimaansa oppimispäiväkirjassa, jossa erillisten tehtävien ja kysymysten avulla hahmotellaan luokan järjestymistä suhteessa muihin jaotteluihin, järjestyksiin ja erontekoihin. Tentittävät kirja ja artikkelikokoelma (3 op) tukevat nekin luennoilla opittua.

Korvaavuudet:

Kurssi on osa historia-aineiden opintoja:

Kulttuurihistoria, koodi KUHI0274

Suomen historia, koodi on SUHI0429

Lisäksi kurssin voi sisällyttää ainakin seuraavien oppiaineiden opintoihin:

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot: A1.2. ja syventävät opinnot sopimuksen mukaan

Sosiologian opinnot: K.9. Sosiologian erityisalat 2, koodi: SOSI0194 (käy myös perusopintojen erityisaloihin)

Mediatutkimuksen opinnot: METU0191 A2.e Erot ja identiteetit ja METU0146 S3. Projektiopinnot

Tarkempi ohjelma ja muutokset, ks. http://voxclass.blogspot.fi/

Vastaava opettaja
Anu-Hanna Anttila
anantti[ät]utu.fi
Opetus
13.3.2014 – 29.4.2014
Luento-opetus 20 t
To 13.3.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, ls. I
Poikkeukset:
3.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
10.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
Ti 18.3.2014 - 29.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00
Poikkeukset:
1.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
8.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
15.4.2014 klo 14.00 –16.00 , Pharma I
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot suoritetaan erikseen ohjeistettavalla ”oppimispäiväkirjalla”, jossa on temaattisia kysymyksiä. Luentojen lisäksi kurssille suoritetaan kirjatentti (yksi englanninkielinen teos + suomenkielisiä artikkeleita, yht. 3 op) seuraavalla tavalla:

joko Beverley Skeggs: Formation of Class and Gender tai Imogen Tyler: Revolting Subjects ja lisäksi kokoelma suomenkielisiä artikkeleita (lista esitellään ensimmäisellä luentokerralla).

Oppimispäiväkirjan ja kirjantentin vastaanottajat ovat dosentti Anu-Hanna Anttila ja FT Ralf Kauranen. Kirjatentin päivämääristä vielä tarkemmin kurssin aikataulujen varmistuttua. Kurssin eri oppiaineiden vastuuopettajat ovat dosentti Anu-Hanna Anttila (kulttuurihistoria), dosentti Kati Launis (kotimainen kirjallisuus) ja apulaisprofessori Suvi Salmenniemi (sosiologia). He vastaavat kurssia koskeviin kysymyksiin. Kurssi on myös muiden oppiaineiden opiskelijoille vapaasti valittavissa ja niiden sisällyttämisestä tutkintoon kannattaa keskustella oman oppiaineen opettajien kanssa erikseen.

Luokan järjestys -kurssin järjestää Anu-Hanna Anttilan vetämä Voice and Silence of Class -tutkimushanke (lyh. VoxClass), jota rahoittaa Koneen Säätiö (2012–2014). Lisätietoa hankkeesta ja kurssin luentojen lopullisesta aikataulusta ks. http://voxclass.blogspot.fi/

Ympäri vuoden suoritettavia [IV Periodi]

Luennot
METU0198 Analyysikurssi 2: kirjallisuus 3 op

13.03.2014 Torstai 10 - 12 DenAud
17.03.2014 Maanantai 10 - 12 Jan1
20.03.2014 Torstai 10 - 12 DenAud
24.03.2014 Maanantai 10 - 12 Jan1

27.3. Paikka ilmoitetaan myöhemmin kts. Moodle

 

Harjoitukset

Digitaalinen media (3 op)
METU0199 Analyysikurssi 2: harjoitukset

torstaisin 3.4.-8.5. klo 9-12 mediatutkimuksen käsikirjasto

Harjoituskurssi pääaineopiskelijoille. Harjoituskurssilla tutustutaan digitaalisen median erityiskysymyksiin. Analyysikohteina ovat mm. erilaiset sosiaalisen median sivustot, digitaaliset pelit, nettijournalismi ja muut digitaaliset sovellukset. Opiskelijoiden toivotaan tuovan oma kannettava tietokone tai tabletti mukaan kokoontumiskerroilla tehtäviä harjoituksia varten. 

Opettaja: Tero Karppi

https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5833


Teemana elokuva (3 op) 
METU0199 Analyysikurssi 2: harjoitukset

Kahdesti viikossa, torstaisin 27.3.-2.5. ja perjantaisin 4.4.-8.5. klo 10-12. Huom! to 10.04.2014 klo 9 - 13, E323.

 

E323 mediatutkimuksen seminaarihuone

Harjoituskurssi pääaineopiskelijoille. Harjoituskurssilla tutustutaan elokuvan tuotannon ja vastaanoton analyysiin liittyviin kysymyksiin. Analyysiharjoitusten kohteena on pääasiassa kotimainen elokuva. Kurssilaiset osallistuvat 2.-6.4. Turussa järjestettävään Suomalaisen elokuvan festivaaliin.

Opettaja: Tommi Römpötti

https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=5833

Harjoituskurssi pääaineopiskelijoille.
Vaihtoehtoisesti: Kirjatentti erillisen sopimuksen mukaisesti sekä esseet, jotka laaditaan oppimateriaalit-kohdassa mainittujen Hesmondhalghin ja Gillespien teosten pohjalta.

Kirjallisuus: Nieminen & Pantti, Media markkinoilla (2009 tai uudempi painos); Taylor & Willis, Media Studies - Texts, Institutions and Audiences (1999); Laughey, Media Studies - Theories and Approaches (2010); Hesmondhalgh (ed), Media Production (2006); Gillespie (ed), Media Audiences (2005)

Teoksista tentittävät luvut ja esseen kirjallisuus sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Pääaineilijat osallistuvat pakollisesti luennoille ja harjoituskurssille. Sivuaineopiskelijat sekä avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat luento-osuuden joko kirjatentillä tai osallistumalla luentokurssille. Sivuaineiljat ja avoimen yliopiston opiskelijat korvaavat harjoituskurssin esseesuorituksella, joka annetaan opiskelijalle kun kirja- tai luentotentti on suoritettu.


Vastaavat opettajat
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Tommi Römpötti
tomrom[ät]utu.fi
Opetus
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
 • Opetus syyslukukaudella 2014 -2015:
  Mediakasvatuksen 5 op:n kurssi pidetään heti syksyn 2014 syyslukauden alussa. Tarkemmat tiedot I periodin opetuksesta ilmoitetaan keväällä.  Opettajina ovat Jukka Sihvonen, Matti Salakka ja Jukka-Pekka Puro.
 • Suoritettavissa myös Turun yliopiston sähköisessä tenttipalvelussa, https://tenttis.utu.fi/login/. Sähköisen tentin voivat toistaiseksi tehdä ainoastaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvat, jotka suorittavat tästä kohdasta ainoastaan suomenkielisen kirjallisuuden. Buckingham jää pois, mainitut kolme suomenkielistä luetaan.
 • Vaihtoehtoisesti verkkokurssi ja/tai opettajan osoittamalla tavalla suoritettu tentti oheisesta kirjallisuudesta. Kukin keskenään vaihtoehtoinen suoritusmuoto
  [a] luennot ja harjoitustyö,
  [b] verkkokurssi tai
  [c] tenttiminen kirjallisuudesta on 5 op:n laajuinen.


Kirjallisuus: Buckingham, After the Death of Childhood (2003) tai Buckingham, Beyond Technology (2007); Sihvonen, Mediatajun paluu (2004); Kupiainen ja Sintonen, Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus (2009); Kotilainen (toim.), Suhteissa mediaan (2009).

Ilmoittautuminen

Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaavat opettajat
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi valmistuvien viestintäopinnot [IV Periodi]
 • Opetus syyslukukaudella 2014 -2015:
  Mediakasvatuksen 5 op:n kurssi pidetään heti syksyn 2014 syyslukauden alussa. Tarkemmat tiedot I periodin opetuksesta ilmoitetaan keväällä.  Opettajina ovat Jukka Sihvonen, Matti Salakka ja Jukka-Pekka Puro.
 • Suoritettavissa myös Turun yliopiston sähköisessä tenttipalvelussa, https://tenttis.utu.fi/login/. Sähköisen tentin voivat toistaiseksi tehdä ainoastaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvat, jotka suorittavat tästä kohdasta ainoastaan suomenkielisen kirjallisuuden. Buckingham jää pois, mainitut kolme suomenkielistä luetaan.
 • Vaihtoehtoisesti verkkokurssi ja/tai opettajan osoittamalla tavalla suoritettu tentti oheisesta kirjallisuudesta. Kukin keskenään vaihtoehtoinen suoritusmuoto
  [a] luennot ja harjoitustyö,
  [b] verkkokurssi tai
  [c] tenttiminen kirjallisuudesta on 5 op:n laajuinen.


Kirjallisuus: Buckingham, After the Death of Childhood (2003) tai Buckingham, Beyond Technology (2007); Sihvonen, Mediatajun paluu (2004); Kupiainen ja Sintonen, Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus (2009); Kotilainen (toim.), Suhteissa mediaan (2009).

Ilmoittautuminen

Aineopintojen kursseille mediatutkimuksen pääaineopiskelijat pääsevät joka tapauksessa.

Vastaavat opettajat
Jukka Sihvonen
jukkasih[ät]utu.fi
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi